Crisp as an apple 

Hösten kan vara tuff och jobbig för många, men just denna tid innan finhösten gått över till fulhöst, så är det bra jävla vackert!

Autumn seemed to arrive suddenly that year. The morning of the first of September was crisp as an apple

Gillar