Sund kärlek :)

Många förtrollas och tror att kärlek är när vi inte kan ta ögonen från varandra, och längtar efter varandra när den andre bara gått ut genom dörren. Så kan det kännas i början men det är förälskelse, förtjusning och endast en början av det som kan bli kärlek. Många vill stanna i förälskelsen då ruset är som en drog. Men om förälskelsen ska kunna fördjupas och växa vidare till kärlek, då måste båda tillsammans gå vidare till nästa fas - och den är svårare. Många tröttnar när passionen svalnat och orkar inte anstränga sig, vilket är nödvändigt om man ska bygga en tillit till varandra, lära känna och få förtroende för varandra - eller så kanske många tror att kärleken har gått över i den här fasen, fast den egentligen bara har börjat.

Det viktigaste av allt
Kärlek gör inte ont. Kärlek lämnar plats för två individer att vara sig själva, tillsammans. Att växa tillsammans och skapa ett gemensamt liv. Kärlek kan så klart även innehålla passion, men inte enbart. Kärlek och sunda relationer är trygghet, vanan vid att vara tillsammans och må bra av det.

De tre stadierna i relationer
1)Idealisering
I det här stadiet sker en förälskelse, vi blir kära i varandra. I detta stadiet kan de två förälskade spegla sig i varandra, de ser sig som vackra och fläckfria.

En person som är har en störning i sin narcissism kommer aldrig längre än det här stadiet. Kvinnorna han varit tillsammans med vaknar bryskt upp i slutet av det här stadiet då han efter att ha varit underbar, ytterst romantisk och fått henne att tro att det är ni mot världen plötsligt slår henne, tar hårt i henne, trycker ner henne, skriker åt henne, utsätter henne för hån och förakt mm. En person med narsisstisk störning klarar nämligen inte av växlingen mellan den idelaliserade speglingen till den verkliga bilden. Hans omogna personlighet är nu tydlig, han blir som ett rasande barn när kvinnan inte tillgodoser alla hans förväntningar och att hon inte är själva sinnebilden av den perfekta kvinnan han trodde hon var. Han vänder nu blixtsnabbt och kommer nu visa ett beteende som gör det omöjligt att gå vidare till en fördjupning av relationen. Men i en sund relation där båda känner förälskelse fördjupas känslorna och de går vidare till nästa fas.

2) Polarisering
Vardagen tar vid och nu avslöjas prickor i de bilder vi skapat av den andre. Om relationen inte präglas av empati (vilket inte är möjligt för en personlighet med störd narcissism) finns inga möjligheter att ta sig igenom polariseringsstadiet för att komma vidare till nästa stadie. Det är endast via empati vi kan lära oss att ta in den nya verkligheten och erkänna att alla har sina brister och fel. Empati kräver flexibilitet. Förmågan till följsamhet och anpassning hör i själva verket till empatins själva natur. Ödmjukhet leder till tolerans.

3) Integration

Integrerad kärlek är den kärlek de flesta längtar efter, för den är den enda slags kärlek som fyller "tomrummen" inom oss. I idelaliseringsstadiet hoppas och ber vi den andre att fylla dessa gapande hål. I polariseringsstadiet inser vi ofta med smärta att den andre inte är perfekt och att han/hon har egna saker att bearbeta. I integrationsfasen lovar vi att bidra till varandras utveckling genom ärligt samspel, realistiska förväntningar och en genuin respekt för det unika hos varandra. Integrerad kärlek är resultatet av ömsesidig empati - man går helhjärtat in i den andres upplevelse men man återkommer alltid till sig själv.

Sund kärlek innehåller (och innehåller inte)
Trygghet - att du kan räkna med stöd och en trygg famn och inte behöva vara rädd för att stå helt ensam.

Säkerhet - att du kan räkna med honom och inte ska behöva känna dig rädd för hur han ska reagera, att han kommer att ta hårt i dig, knuffa dig, trycka ner dig, slå dig, skrika åt dig eller utsätta dig för annan form av vanmakt.

Omsorg - att du ska känna att den du är tillsammans med är lika mån om att ni ska ha det lika bra i relationen.

Respekt - att du aldrig ska behöva behandlas på så sätt att han sätter dig på undantag eller skriker fula saker åt dig.

God vänskap - att du inte ska känna att ser dig som sin vän och behandlar dig som det, alltså inte vara misstänksam och se dig som en fiende.

Empati - även om han själv inte är i samma situation som du och inte gått i dina skor, så har han möjlighet att sätta sig in i att du har det svårt istället för att vara kall och förstående.

Stabilitet - du ska inte behöva känna att den du är tillsammans med säger en sak för att sedan handla helt tvärtemot.

Uppskattning - du ska känna att den du är tillsammans med är glad att vara tillsammans med en fin tjej/kvinna som du, att han lyfter upp dina goda sidor istället för att håna, förlöjliga och klanka ner på dig. Han ska känna sig stolt över dig.

Acceptans - att han inte kräver det omöjliga av dig och sätter upp högre krav på dig än vad han själv kan leva upp till. Att han inte ägnar sin tid till att döma dig.

Frihet - att du har rätt att röra dig i livet. Ingen människa har rätt att begränsa dig så att du känner att du inte kan fortsätta ditt sociala liv. Du har rätt att umgås med dina vänner, du har rätt att använda din mobiltelefon, du har rätt att använda din dator osv. Självklart har du också rätt att röra dig i ert hem som du vill, du får resa dig upp från ett rum som han är i för att gå in till ett annat - du behöver inte be honom om lov! Du är lika fri i ditt rörelsemönster som han är.

Bekräftelse - alla människor behöver bekräftelse så låt honom inte tro att det är något fult och låt honom därför inte säga åt dig att du kräver för mycket. I en sund relation ger man varandra bekräftelse och det kommer naturligt eftersom man vill säga ja och lyfta fram den man älskar och är rädd om.

Öppen kommunikation - du ska våga berätta saker för den du är tillsammans med utan att vara rädd för att han ska döma dig, anklaga dig, skrika åt dig, sparka och slå på "döda ting", slå dig eller på annat sätt straffa dig.

Lika värderingar - om den du är tillsammans med tycker att det är viktigare med status, pengar och göra roliga saker som måste kosta mycket pengar än att försöka ha det bra tillsammans med dig när du t ex har en svår period i livet. Då visar han vad han värdesätter högst. Tyvärr är det inte dig och er, utan sig själv och sina egna behov. Han förlorar dig hellre än att han låter sina egna behov stå tillbaka för en tid.

Sex som är ömsesidig njutning - du ska känna att han är rädd om dig, att han inte bara tänker på att själv på tillfredsställelse för att sedan lämna dig osäker, rädd och ledsen. Om han ena stunden kan tänka sig att ha sex för att i andra stunden svika dig är något mycket fel i hans beteende. Du ska heller aldrig behöva känna dig tvingad till att ha sex - en sund man vill inte och har inte sex med en kvinna om hon inte vill.

Jämlikhet - att det som gäller för dig gäller också för honom, att det som gäller för honom gäller också för dig.

Upplever du många av dessa negativa sidor bör du se över relationen ordentligt, om det är värt att stanna. Det kan hända att du umgås eller lever med en person med narcissistiska och/eller psykopatiska drag som i värsta fall kan bli direkt farligt för dig.

Vad är gränssättning

En gräns i relationer är den gräns som markerar var den ena personen tar slut och den andra börjar. Gränserna är mycket viktiga i en sund relation. Utan gränser kan du inte skilja mellan:

- Mig, jag själv, den människa jag är
- Dig, partnern, den människa han eller hon är
- Oss, paret, vi tillsammans, det vi har gemensamt

I det friska förhållandet är alla tre komponenterna närvarande - jag, du, vi - och de är fullt utvecklade. De två är starkare tillsammans än de skulle vara var för sig. De delar med sig av sin kraft till varandra, och enighet ökar styrkan. Relationen tömmer inte parterna på kraft, utan som sagt tvärtom, relationen stärker dem.

i friska relationer är gränserna flexibla. Parterna kan gå hand i hand, de kan vara för sig själva, nära intill varandra men ändå självständiga. Det finns stor frihet i ett sunt förhållande.

Människor som förmår sätta gränser klarar av att hålla sig undan från och skydda sig mot människor som beter sig kränkande. De kan vara intima när det lämpar sig eller ta ett steg tillbaka när de måste för att vara säkra.

Du måste försöka hitta verktygen för att göra bra och medvetna val
Vilka valmöjligheter har jag?
Börja med att se över dina olika utvägar och vad de kan leda till, vilka de troliga konsekvenserna är. Det finns nyanser i de flesta fall, alltså inte bara antingen svart eller vitt. Kanske märker du att det som just nu verkar mest fördelaktigt inte är det bästa för dig i det långa loppet.

Vilka är mina behov?
För att bedöma vilka dina behov är och vilka önskningar du har, så måste du känna dig själv väl. Du måste vara medveten om vad du tänker, vad du känner och vad som driver dig att tänka, känna och handla som du gör.

Vilket av alternativen är bäst för mig nu?

Välj de alternativ som bäst svarar på dina speciella önskningar och behov just nu - men var medveten om att dina preferenser kan förändras med tiden, de gäller alltså inte för evig tid.

Kompromissa aldrig bort dig själv och det du tror på
Misstag går aldrig att undvika. Var medveten om att hundra procent av vad du vill uppnå får du inte, så de flesta beslut ger inte perfekta resultat. Det är viktigt att förstå, att val i allmänhet innebär kompromisser. Vad du kan göra är att försöka göra bästa möjliga val bland de alternativ du har, baserat på vad du vet eller tror är sant. Men kompromissa aldrig bort dig själv och det du tror på. Kompromissa inte på bekostnad av din egen trygghet och trivsel. Ingen av parterna i ett sunt förhållande accepterar missbruk och misshandel. Så frågan "varför går hon inte?" till en misshandlad kvinna borde vara lika mycket ställd till den misshandlade mannen "varför går inte han om han känner att han måste bruka våld för att kunna vara i en relation?"

Friheten att vara den du är
När du har lärt dig att du kan styra dina egna val och kommunicera öppet och ärligt om vem du är utan att behöva vara rädd för att hamna i skuld eller bli bestraffad, behöver du inte gömma dig för din partner. Du behöver heller inte låtsas vara någon du inte är. Du är fri att vara dig själv.

När du börjar bry dig om dig själv på ett sunt sätt, får du en tro på dig själv som tillåter dig att säga nej till en partner som är dysfunktionell - du tackar nej med en gång till beteenden som orsakar problem i ditt liv. När du tror och litar på dig själv kan du lära dig att säga nej till kortvariga förhållanden som inte ger det du är ute efter, eftersom du är redo för något bättre.

Källa, Tuvaforum.
När man en gång råkat ut för en man med misshandlarbeteende så är det jättesvårt att ta in det som är sunt....
eftersom man är trygg i det sjuka.
Det krävs en man (eller en kvinna) med ett ENORMT tålamod, massor av förståelse, kärlek så det räcker till ett helt kompani och framför allt.... någon som är "färdig" med sig själv, säker och stark.
Jag tar upp detta idag eftersom jag tycker att det är ett viktigt ämne när det handlar om att "gå vidare".
Jag menar inte bara just parrelationer på det planet utan även vänskapsrelationer, familj osv...
Det FINNS ju ganska ofta människor som faktiskt bryr sig om och vill väl... men som inte tillåts komma nära nog att vara till hjälp/stöd/etc.
I mitt fall pga att jag inte litar på någon... eller ja.... Jag litar på några få... men vi talar om ett par tre stycken... och nog tvivlar jag även på dem ibland när det gäller huruvida de bryr sig eller inte.
När jag ifrågasätter... i mina svarta stunder om man "bryr sig" eller inte så handlar det inte om att de personer jag ifrågasätter på ngt sätt visat eller uttryckt ngt åt det hållet.
Det handlar helt enkelt om att jag i dessa svaga perioder tror att jag är helt värdelös och inte värdig någons någonting.
Det finns personer idag som stöttar, tjatar, frågar hur det är (och menar det) osv... och jag har lärt mig ( iaf nästan) att ta emot det.
Jag känner mig uppriktigt VARM i hela kroppen när jag vågar uppleva omtanken och uppskattningen som så generöst delas ut till mig.
Det är en skön känsla.... Riktigt skön:)
Kärlek (oavsett vilken form) ska inte vara något svårt. Det ska vara det lättaste i världen!
<>
/Em.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229