Skrämmande statistik...

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller arton år! (Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

De flesta övergreppen sker av någon som barnet redan känner, ofta i hemmet (källa: Rädda Barnen)

Olika studier visar att nästan vart sjunde barn någon gång blivit slagen av en vuxen i hemmet (källa: Rädda Barnen).

I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog (källa: NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

… bara för att nämna några exempel. Mörkertalen är stora…

Barn som berättar, eller visar tecken på att vara utsatta får inte den hjälp eller det skydd de behöver:

Endast två av landets BUP-mottagningar är specialiserade på traumabearbetning: BUP Elefanten i Linköping och BUP Traumaenhet i Stockholm.

Det råder stora skillnader i hur många anmälda sexualbrott mot barn som leder till åtal. I Luleå och Karlskrona leder endast 5% av alla anmälningar vidare men i Eskilstuna är motsvarande siffra 79% (källa: Åklagarmyndigheten

Handläggningstiderna hos polisen och åklagare varierar, beroende på var i landet det utsatta barnet bor. Sämst är Falun och Södertörn och bäst är Helsingborg och Jönköping (källa: Rädda Barnen).

Även inom socialtjänsten förekommer allvarliga brister. Stadsrevisionen har granskat barnavårdsutredningar i Göteborg. 1 400 utsatta barn får inte rätt skydd (källa: Stadsrevisionen/Svt).
Sju av tio socialsekreterare funderar allvarligt på att söka annat arbete utanför socialtjänsten. Problemen är störst inom den sociala barn- och ungdomsvården, där unga och oerfarna socialsekreterare ofta kämpar med en tung arbetsbörda (källa: Akademikerförbundet SSR).
För mer detaljer, kolla BRYs hemsida.
/Em.

  • 742 visningar

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229