Psykologutlåtande

Småbarnsförälder, Malignt melanom

Dagen var här. Theos psykologiska utredning var färdig och det var dags för mig och Sebbe att få en rekommendation.
Jag var väldigt nervös inför att träffa henne igen och att hon nu hade gjort en bedömning på min son. MIN SON!!
Vi började med att gå igenom uppgifter som både vi och förskolan lämnat. Dom stämde ganska så väl med varandra.
Sen kom delen med hennes bedömning....
Han är sen i talet, något vi vet ganska väl om.
Men han är även efter i förståelse och samspel.
Har svårt att koncentrera sig under en längre stund och lite andra saker också. Vilket gjorde att hon inte kunde släppa en misstanke om utvecklingsavvikelse.
Så nu blir det remisser vidare till logoped och till specialister som ska utreda ännu djupare.
Vår lilla familj fortsätter i vår lilla värld som består av specialister och läkare av olika slag.
Men vi är lika glada för det!

Gillar

Kommentarer