How to get better contrasts in your pictures

Foto, Lär dig fotografera, Tips

Hur drömmig var inte den här platsen?! Hade länge tänkt på att fotografera på en äng med sådant här gräs som är lite ljust och dött. Anledningen till det var helt enkelt för att ljuset blir så fint vid solnedgången då, liksom glider igenom och skapar vacker bokeh (ett ord som jag aldrig lär mig hur man stavar). Som jag skrev i ett blogginlägg HÄR så är ljuset viktigt för mig när jag fotograferar. Men även kontraster. Tänkte ge några tips på hur man kan arbeta fram kontraster, vilka då är:

  • Komplementfärger. T.ex. blått/gult, grönt/magenta är exempel på komplementfärger, sedan är ju färgkartan så mycket större med olika nyanser av t.ex. blått. Härliga komplementfärger som jag tycker extra mycket om är t.ex. orange-gult med turkos-blått.
  • Ljus och mörker. Tydliga kontraster syns bäst med skillnader i ljus och mörker, ett annat sätt att jobba på om man vill ha mer neutrala färger.

I de här bilderna har jag t.ex. medvetet valt en äng som hade granar i bakgrunden, samt motljus. Jag ville ha ett band med mörka toner i bokehin i bakgrunden och att ett guldigt sken skulle lysa tack vare motljuset. Hade jag fotat från andra hållet hade bilderna blivit helt annorlunda, ganska intressant att se hur olika det kan bli pga vinkeln.

---------------------------------------

How dreamy isn’t this place?! I had thought so long about photographing on a meadow with such grass that is a little bright and dead. The reason for that was simply because the light is so nice at sunset when it sips through the grass and creating beautiful bokeh (a word I never learn how to spell). As I wrote in a blog post HERE , the light is important to me when I photograph. But so is contrasts. I thought giving some tips on how to work out contrasts, which are:

  • Complementary colors. For example. Blue/yellow, green/magenta are examples of complementary colors, then the color chart is so much larger with different shades of eg. blue. Beautiful complementary colors that I like extra much about are eg. Orange-yellow with turquoise-blue.
  • Light and darkness. Clear contrasts are best seen with differences in light and dark, another way to work with if you want more neutral colors.

For example, in these pictures I have in purpose chosen a meadow that had pines in the background, as well as backlight. I wanted a band of dark tones in the bokeh of the background and also a golden shine would shine thanks to the backlight. If I had photographed from the opposite direction, the pictures had become completely different, quite interesting to see how different it might be due to the angle.

Gillar

Kommentarer

amandaparkkinen
amandaparkkinen,
Du är så vacker, jättefina bilder! Älskar färgerna i dem ❤️
nouw.com/amandaparkkinen