Usynleg sjuk

Eg føler att dei som er usynleg sjuk ikkje blir sett av andre på den måten dei burde bli sett på. Eg føler også att det er tabu å snakke om det og tabu å vere usynleg sjuk.
Eg har vært usynleg sjuk i 3 år, slete veldi til tider med angst og deprisjon. Eg har vært open om det men blitt sett ned på av andre. Eg gjekk i 12 mnd sjukemeldt før eg sa opp jobben pga angsten. Nokon støttet meg i jobb valget menst andre sa att eg var for ung til å sei opp jobben og bare sitte heime. Apropo å sitte heime, ja eg sitter til tider mykje heime pga eg e sliten og utmatta, men det gode med å sitte heime er att eg kan kvile på dei dårlege dagane og være aktiv på dei gode dagane.

Vi bør ta vare på kvarandre uansett kva sjukdom folk har, vi må slutte med dette tabu tullet.
Eg kjenner folk som holdt hemlig sin usynlege sjukdom i mange år pga tabu.

Ta vare på kvarandre og støtt kvarandre.
Ta opp telefon og send melding til folk og spør om det går bra med dei. Det kan gjere dagen mykje betre.

Liker

Kommentarer