Header

Är förnybar energi framtiden?

Jag tycker att samhällsutveckling är ett intressant ämne eftersom det påverkar många delar av vår vardag. Från luften vi andas, sättet vi tar oss till jobbet, hur vi bor och vad vi äter. Allt påverkas indirekt av varandra. Vart hade människan varit någonstans utan samhällsutveckling? Hade vi inte strävat efter att utvecklas och istället funnit oss i de grundbehov vi är födda med hade vi varit kvar i första steget av Marshlows behovstrappa, mat, vatten, luft, sex. Istället har vi klättrat vidare upp på trappan till självförverkligande som mycket av dagens samhälle kretsar kring. Samtidigt strävar vi efter att hålla en balans mellan de andra trappstegen. Finns det ett samband mellan att leva i överflöd av materiella saker och att vara deprimerad? Är de personerna många anser ha allt, de lyckligaste? Vad är sambandet mellan en förnybar portfölj och samhällsutveckling?

Mitt svar..Hur vi tänker. Det finns människor som inte alls tror att fossila bränslen är dåligt för vårt samhället och så finns det de som tycker att de är jättebra. Frågar du en person som bor i Peking ute på gatan, vad hen tycker om fossila bränslen kanske du inte hör vad hen svarar. Varför då kanske du undrar? Jo för personen kan ha en mask för munnen. För att ett av de första grundläggande behoven inte kan garanteras vara bra. Luften. Har ni någon gång gått på Oslos gator och undrat över ironin att det nästan överallt kör elbilar? När Norges största samhällsekonomiska inkomstkälla är olja? (Har hört att fiskodlingsindustrin nästan är ikapp). Jaa snacka om att klimatkompensera! Luften är i vilket fall riktigt krispig...

Jag har valt ut tre Svenska marknadsnoterade bolag och gjort en riskbedömning på en skala 1 till 10, där 10 står för högsta risk och 1 lägsta.


SolTech Energy- Tillverkar solceller som är designade för att passa in i samhället genom, glasrutor, takpannor, och solceller. Aktien är listad på First Nort. http://www.soltechenergy.com/sv/produkter/soltech-supreme-st/. De investerar mycket i sin samarbetsparter i Kina och nya anläggningar där de hoppas kunna generera en stor del av intäkterna i framtiden. De kommer att behöva leverera ett starkare rörelseresultat för att slippa göra ny emissioner och obligationslån som kan ge aktieägarna en osäker bild av företaget, vilket kan göra att de söker sig därifrån. Dotterbolaget i Kina börjar leverera svagt positiva siffror, men har väldigt långt kvar. Förhoppningsvis kommer 2017 år rapport visa om de börjar generera ökade intäkter och minskad negativ rörelsemarginal, annars kan det varar svårt att locka till sig aktieägare även fast marknadsandelarna kommer öka. Min bedömning är att klassa företaget ur ett investeringsperspektiv som risk 7 av 10. En högriskinvestering i närtid med goda framtidsutsikter på lång sikt på grund av samhällsutvecklingen och marknadens efterfrågan.


Clean Motion- Tillverkar Zbee den elektriska tuk-tuken som rullar på några av våra städers gator. Aktien är listad på First North.http://cleanmotion.se/zbee/ . Clean Motions halvårsrapport 2017 avslöjar att omsättningen ökar men att rörelsemarginalen minskar vilket tyder på att de fortfarande har en lång utvecklingsprocess kvar innan de kan börja tjäna pengar på sin produkt. 2016 gjorde de en nyemission med starkt intresse från marknaden. De satsar mycket på att expandera, främst i Indien där de går ut med att de kommer göra riktade nyemissioner för att finansiera investeringarna. Eftersom att marknaden har tagit emot produkten starkt och den får stor publik publicitet, kommer förhoppningsvis efterfrågan fortsätta att öka. Företaget har slutit samarbetsavtal med väletablerade aktörer som kan vara en stor fördel för deras fortsatta utveckling. Min bedömning är att klassa företaget som risk 5 av 10, på grund av förväntad ordertillväxt och eftersom de är en skalbar produkt med många fördelar och eftersom den negativa rörelsemarginalen är mindre än föregående bolag.


Elous Vind- Projekterar, förvaltar och säljer vindkraftsanläggningar .https://www.eolusvind.com/sv/verksamhet/elproduktion/. De levererade en positiv rörelsemarginal för senaste räkenskapsåret om 8,92 % vilket gjorde att de beslutade om en utdelning om 5,4 % i direktavkastning av nuvarande aktiekurs. Bolaget har en stark orderingång för räkenskapsåret 2017/2018 med en stororder om 2600 mkr. Bolaget har en utdelningspolicy om 20-50% av bolagets vinst vilket är ett stabilt tecken för aktieägarna. Min bedömning är att klassa företaget som risk 2 av 10, på grund av att omsättningen ökat 2016/2017, de har visat att de kan leverera en positiv rörelsemarginal och att vi redan nu vet att omsättningen för 2017/2018 kommer öka då de kommer att boka intäkten för storordern i nuvarande räkenskapsår.

Jag skulle gärna vilja skriva om fler Svenska cleantechbolag nu, men det får komma i senare inlägg. Några intressanta som jag har i åtanke är Minesto och Parans Solar lighting. Jag tycker det är riktigt kul att vara igång att skriva blogg, hoppas att någon tycker att läsningen var givande.Hejdå så länge!

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments