THINGS I WILL NOT FORGET ABOUT 2015


Så vi har kommit till de sista dagarna av 2015. Samtidigt som jag känner att året har gått snabbt så känner jag också att det inte har det? Vad är det för känsla egentligen?! Konstigt jag vet men jag kan inte beskriva det på något bättre sätt, haha. Anledningen till att jag känner att det har gått snabbt är för att det kändes som det var igår som jag och pappa satt på nyårsafton 2014 framför filmer i soffan och gick ut i trädgården vid midnatt, skålade, kramade varandra och önskade varandra gott nytt år. Där stod jag och höll i glaset med äppelcider, såg på fyrverkerier och hade ingen aning om vad som skulle komma men jag antar det är det fina med det hela. Vi vet inte var livet tar oss. :)

Jag har skrivit ner några saker som hänt under år 2015 som jag inte vill glömma. Något som har gett mig så oerhört mycket lycka antingen under en längre tid eller en kortare tid eller både och, något som har varit en utmaning för mig och varit mindre bra men som jag sedan lärt mig något av. För att sammanfatta året så har det varit ett år som har varit väldigt betydande för min inre hälsa, min syn på livet, min syn på vår planet och allt och alla runtomkring oss.

Här är några av de sakerna jag inte kommer glömma från 2015:

- Jag insåg hur fel det är att någon ska behöva dö och/eller bli illa behandlad för att jag ska äta när det inte ens behövs. Jag började då äta en växt-baserad kost och blev vegan i början av mars tillsammans med min pappa. Det är det bästa beslutet jag någonsin gjort.

- Jag lämnade klassen som jag växt upp med, slutade grundskolan, lämnade min familj och flyttade till Uppsala för att kunna börja International Baccalaureate där jag sedan bara under det första halvåret har lärt mig så mycket om mina personliga gränser när det kommer till hur mycket jag kan göra på en och samma gång utan att stressa och må dåligt.

- Jag jobbade för första gången på en riktigt arbetsplats och tjänade ihop mina första egna pengar som sedan var de pengarna som startade mitt sparande till de utlandsresor jag vill göra i framtiden. Det förvånar mig lite grann hur duktig jag har varit med sparandet och hur långt jag kommit nu. Vill man så kan man.

- Jag startade en YouTube kanal som har givit mig så mycket trots att det bara har gått några månader. Jag känner mig tryggare i att prata för människor och dela med mig av mina åsikter och det är inte ofta som jag längre känner mig blyg. Mina sociala medier växte snabbt vilket dagligen gör mig oerhört glad då detta ger mig möjligheten att sprida veganism, mina tankar om självförtroende, hälsa, självsäkerhet m.m. och låta andra lära av mina misstag.

- Jag fokuserade mycket på att bygga upp mig själv till en mer psykiskt starkare människa och jag måste då säga att jag har lyckats väldigt bra.

Det skulle vara så kul att få läsa om ert 2015 så tveka inte utan kommentera och skriv allt nedan! Vad har du lärt dig? Har du upplevt något nytt? Vad kommer du ta med dig från 2015 in i 2016?


//

We have now come to the final days of 2015. I feel that the year has past by really quickly but at the same time I feel that it hasn't? What kind of feeling is that? Weird I know but I can't describe it in a better way, haha. The reason that I feel that it has gone by so quickly is because it feels like it was yesterday that me and my dad watched movies in the couch on new years eve of 2014 and then went out to the garden by midnight, toasted, hugged each other and wished each other a happy new year. I was there holding my glas of apple cider, watched the fireworks and had no glue of what was about to happen during the coming year but I guess that is the beauty of it all. We don't know where life will take us. :)

I have written down a few things that has happened during 2015 that I will never forget. Some things that have given me so much joy during a longer or shorter period or even both, some things that have been challenging for me and less good but that I have learned from. To sum up the year it has been very meaningful when it comes to my inner health, my outlook on life, our planet and everyone and everything around us.

Here are some of the things that I will not forget from 2015:

- I realized how wrong it is that someone has to die and/or be badly treated in order for me to eat when it is not even necessary. I then started eating a plant based diet and became vegan in the beginning of March together with my dad. It was the best decision I have ever made.

- I left the school class that I have grown up with, ended middle school, left my family and moved to Uppsala to start International Baccalaureate where I then have started learning so much about my personal boundaries and how much I can do at once without having to stress, be depressed and feel bad.

- I did my first job and earned my first own money which then was the money that started up my savings to the trips I want to make in the future. It surprise me how good I have done when it comes to saving the money and how far I have come since that first salary. If you want it badly enough, you can do it.

- I started a Youtube channel that has given me so much even though it has just been a couple of months. I feel so much more confident when talking infront of people and sharing my opinions and it is not very often that I longer feel shy. My social media grew fast which makes me happy everyday as I get to spread the vegan message and my thoughts about confidence, health, self-love etc and let others learn from my mistakes.

- I took the time to build myself up to become a more mentally strong person and I must say that I have succeeded very well.

I would love to hear what you have gotten out of 2015 so don't hesitate to comment all of the things down below! Have you learned something new? Have you experienced something great or not so great? What will you take from 2015 into 2016?


Gillar

Kommentarer