THE JOURNEY TO SELF-LOVE #9

9. Nypor och konstant "kropps-koll"

Något som jag har sett mycket på sociala medier är att flera lägger upp bilder där det står något som t.ex. "*kollar i spegeln om jag har abs* *kommer tillbaka till spegeln 15 minuter senare och gör samma sak för att se om något har hänt*". Detta kallas body-checking på engelska och om jag skulle översätta det skulle nog säga "kropps-koll". Det innebär att man hela tiden lyfter upp tröjan eller något liknande när man går förbi en spegeln för man vill se om sin kropp har förändrats. Om någon är desperat för förändring och inte alls gillar hur de ser ut så är detta något de gör. Det gör mig så ledsen att detta är så normalt i dagens samhälle. När de här bilderna med den där slags text är visad på social medier så skrattar tjejer och killar tillsammans om det eftersom det är något de alla gör. Det finns också de som nyper på sina kroppar hela tiden för att det vill veta hur mycket "fett" de har på sina kroppar. Allt det här kan bli som ett beroende för folk, som en vana som de alltid måste göra trots att det inte gör något annat än att orsaka stress.

Om du är någon av de här personerna som konstant går till en spegel för att se om du ser smalare ut, mer muskulös och så vidare och/eller du nyper dig själv, försök att komma ifrån den vanan. Eftersom det är ett beroende för vissa så kan detta vara svårt men försök vara mer medveten om vad du gör när du gör det och påminn dig själv när du är påväg att göra det att du är bra nog och du behöver inte se ut på ett visst sätt. Om du vill lyfta upp tröjan någon gång du går förbi en spegel, påminn dig själv om att det inte har någon betydelse alls om du har abs eller inte. Det är inte det som kommer göra dig lycklig.

//

9. Pinching yourself and constant body-checking

Something that I have seen a lot on social media is people posting pictures that says something like “*Checks abs in the mirror* *comes back to the mirror 15 minutes later and does the same thing as if something different has happened*”. This is called body-checking and if someone desperately want to change how they look or if they feel bad about how they look, body-checking is something they do. It makes me so sad that this is so normal in todays society. When these pictures with that kind of text is shown on social media girls and boys laugh together about it because they all do it. Also, there are people pinching their bodies all the time because they want to be aware of how much “fat” they have on their bodies. This can become an addiction to people, like a habit that they must always do even though it causes nothing but stress about looks etc in the long run.

If you are one of those people that constantly goes to the mirror to see if you look skinnier, more muscular etc or if you pinch yourself, try to get away from that habit. As it is an addiction for some it can be hard to just stop right away but try to be more aware and remind yourself when you find yourself doing it that you are good enough and you don’t need to look a certain way. If you find yourself wanting to lift up your shirt every time you pass a mirror then remind yourself not to do it because it doesn't matter wether you have abs or not. That is not what is going to make you happy.

Gillar

Kommentarer

mollymollyolsson,
Väldigt bra bloggserie du skriver!! Kul att läsa och inspirerande. 😃 <3
hlsofreak.myshowroom.se