THE JOURNEY TO SELF-LOVE #8

8. Tro på komplimanger och neka dem inte

Något som jag har upplevt mycket förr i tiden är att jag inte riktigt har trott på människor som har gett mig komplimanger. Eller nej, jag trodde nog på dem och att de trodde så om mig men jag borstade bort komplimangen från axeln liksom. Jag tror att jag bara trodde att de bara sa så utan att egentligen riktigt mena det. Anledningen att jag kände så var kanske för att jag var väldigt osäker och inte alls hade något självförtroende. Jag vet inte riktigt faktiskt men jag vill bara dela med mig av detta utifall någon av er upplever samma sak nu.

Jag brukade se på komplimanger som "Vad fin du är idag!" som något väldigt vardagligt. Något som alla sa till alla, precis som att säga "Hej". Kanske det är så, kanske inte, men det som är annorlunda nu, när jag har mer självförtroende och jag är mer säker, är att jag inte ser på komplimanger så mer och när jag får en komplimang så tar jag verkligen in den, jag tackar och jag låter den få mig att känna mig extra bra.

När jag ändå är inne på ämnet komplimanger, något som jag tycker är väldigt vanligt bland folk idag är att många nekar komplimanger som de får. Till exempel: Om någon säger att du är fin men du svarar med ett "Näää..." eller "Du är finare". Detta är även något jag har slutat med nu.

Vi ska inte söka efter bekräftelse hos andra och låta vår självsäkerhet och vårt självförtroende vara något som är beroende av andras komplimanger men det betyder inte att vi inte ska låta oss själv må bra av en komplimang som vi får. Kom ihåg det. :)

//

8. Believe in the compliments you get and don't deny them.

Something that I have experienced a lot in the past is not really believing people when they give me a compliment. No, maybe I did believe them and that they thought that way about me but I kind of just brushed it off the shoulder. I think I just felt like them saying I was pretty or something was something they just did without them actually meaning it. Maybe the reason I felt that way was because I was insecure and not at all confident, I don’t know actually but I thought I would just share this with you in case someone feels the same way.

I used to see a compliment like “Oh, you look good today” like this very casual thing. Something that everyone said to everyone, like saying “hello”. Maybe it is like that, maybe not, but the thing that is different now, when I am more confident, secure and have started my own journey to self-love, is that I don’t see compliments in that way and when I get a compliment I really take it in, I say thank you so much and let it make me feel extra good about myself.

On the topic of compliments, something that I think is very common among people is denying compliments you get. For example: Someone says you are pretty but you say “Naah…” or “You’re prettier”. I have stopped doing this as well.

We shouldn’t search for others approval and let our confidence depend on the compliments from others but that doesn’t mean that we can’t let ourselves feel good about a compliment we get. Remember that. :)

Gillar

Kommentarer