THE JOURNEY TO SELF-LOVE #5

5. Acceptera brister

Vi alla har brister eller något vi inte tycker om om oss själva och en stor del i när det kommer till att hitta kärleken till sig själv är att acceptera de sakerna och omvandla dem till något positivt istället för att låta de vara något som gör så att vi mår dåligt. Att medge att du har brister är inte riktigt dåligt då det faktiskt är hur du tänker om de här bristerna som spelar roll. Att acceptera dina brister och inse att de är en del av det som gör dig till den du är, det som gör dig helt fantastisk, det är vad jag kallar kärlek till sig själv.

Ett enkelt sätt att lära sig göra detta är att skriva en lista med de brister du har eller det du inte gillar med dig själv och för varje grej så ska du skriva minst en positiv sak med den grejen (helst mer än en då det positiva gärna ska väga ut det negativa!). Till exempel, du kanske säger att du ifrågasätter för mycket och du anser det som en brist eftersom folk har sagt att det är jobbigt i vissa tillfällen. Då kan en av de positiva grejerna med det vara; "Eftersom jag ifrågasätter saker så får jag mer kunskap vilket gör mig smartare, yey!" Förstår du?

I utmanar dig nu att skriva en lista under dagen med dina brister och/eller de saker du inte gillar med dig själv och för varje ska du skriva tre positiva grejer. De positiva grejerna behöver inte vara djupa och väl genomtänkta. De kan vara roliga om du så vill det! Bara de är positiva. :)


//

5. Accepting flaws

We all have flaws or something that we don’t like about ourselves and a big part in the journey to self-love is accepting those things and turning them into positive things instead of things that we dread and/or feel bad about. Admitting that you have flaws is not really something bad. It is how you think about those flaws that matter. Accepting your flaws and realizing that your flaws are a part of what makes you you and you are amazing, that is some real self-love.

An easy way to learn how to do this is to write a list of whatever flaws you’d say that you have and then write at something positive (try writing at least two things that is positive about it as the positive should out-weight the negative!) about each flaw or each thing you don’t like about yourself. For example, you might say that you questioning things all the time is a flaw because others have told you that it is annoying or something. Then one of the positive things you write for that could be; “Me questioning things gives me more knowledge which makes me smarter, yey!” Do you get it?

I challenge you all to write a list of your flaws and/or the things you don’t like about yourself then at least three positive things for each thing during the day. The positive things don’t have to be something deep and something that has a lot of thought behind it. It can be funny! As long as it is positive. :)

Gillar

Kommentarer