THE JOURNEY TO SELF-LOVE #4

4. Kalori-apparna och vågen

Nästa grej kanske inte gäller för alla då alla (förhoppningsvis) inte känner behovet av att leva efter speciella nummer och vara kontrollerad av dem men jag vet att det är många där ute som det stämmer in på (jag var själv en av dem tyvärr) och därför tänker jag göra detta inlägg.

För att du verkligen ska kunna komma någonstans när det kommer till att älska dig själv och kunna acceptera den du är så måste du radera alla slags kaloriräknare-appar, slänga ut vågen m.m. Du kommer aldrig, aldrig någonsin, att komma till den punkten om du fortsätter låta dig själv vara kontrollerad av nummer. Du kanske säger att du älskar dig själv men om du är beroende av att hålla koll på numret kalorier du får i dig och/eller numret som står på vågen du ställer dig på så accepterar du inte dig själv på riktigt.

Radera apparna NU. Seriöst, gör det innan du fortsätter läsa. Gå och kasta ut vågen/matvågen eller låt åtminstone någon du bor tillsammans med gömma den för dig så du inte hittar den. Du behöver inte något av det. Det kan kännas läskigt, du kan känna dig förvirrad och du kanske till och med känner dig galen och det pirrar i hela kroppen av nervositet eller så känner du dig lättad, glad, lugn. Hur du än känner/kommer känna dig så måste du göra det. Jag lovar att efter ett tag, när du har lärt dig leva utan behovet av att hålla koll på nummer igen, så kommer du vara så glad att du gjorde det.

Kalorier och kilon är bara enheter för mätning och du ska inte låta dessa enheter eller några nummer vara det som definierar dig. Ett visst nummer ska inte ha något betydelse. Du är mer än nummer och sanningen är att ju snabbare du inser det, desto snabbare kommer du att hitta lyckan och kärleken till dig själv. Du tror att om du når en viss vikt eller kalorinummer så kommer du bli lycklig men nej, det är väldigt sällan det funkar så för någon. När du har lyckats nå det där första numret så vill du bara göra det igen, du vill vara bättre, du vill känna känslan av framgång igen och pågrund av det kommer allt det där bara fortsätta och fortsätta och du kommer aldrig nå den där lyckan som du tror du kommer nå. Det kommer bli en ond cirkel alltihop och det enda sättet du kan ta dig ur den onda cirkeln är genom att inse att du är så mycket mer än ett nummer. Inse hur fantastisk du, såsom du är just nu, faktiskt är. Dumpa den där förbannade vågen och den där förbannade kaloriräknare-appen, snälla. Det är så viktigt att du gör det, viktigare än du kanske tror. Lita på mig.


//

4. The calorie counting apps and the scale

This next thing might not apply to everyone as not everyone (hopefully) feel the need to live after certain numbers and be controlled by them but I know that there are a lot of those people out there (I was one of them sadly enough) and because of that I want to make this post.

In order to fully begin your journey to self-love and self-acceptance you have got to ditch the scale, calorie counter apps etc etc etc. You will never, never ever, come to that point if you let yourself be controlled by numbers. You might say that you love yourself but if you obsess over the number of calories you are eating or the number of your weight you are not truly accepting who you are.

Delete the app you have on your phone NOW. Do it before you continue reading. Go throw the scale/food scale away or at least make someone in your family or someone you live with hide it so you can’t find it. You do not need any of it. It might be scary, you might feel lost and you might freak out or you might feel relieved, happy, at peace. Either way you have to do it. I promise you that after some time, when you have learned how to live again without that obsessive behaviour, you will be so glad that you did what you did.

Calories and pounds/kilograms are just units for measuring and you shouldn’t let those units or any numbers define you. A certain number shouldn’t matter to you. You are more than numbers and the truth is that the sooner you realise that, the sooner you will reach happiness and self-love. You think that if you reach a certain weight or a certain calorie number you will be happy but no, it is very rare that that happens to anyone. Once you manage to hit a certain number you just want to do it again, you want to do better, you want the feeling of success one more time and because of that it will only go on and on and you will never reach that state of happiness that you think you will reach. It will become a vicious circle and the only way you can get yourself out of it is to realise that you are so much more than numbers. Realise how incredible you, in the state you are in right now, actually are. Ditch the freaking scales and the freaking calorie counting apps, please. It is much more important than you might think. Trust me.

Gillar

Kommentarer