THE JOURNEY TO SELF-LOVE #2

2. Sluta tro att det är fel att säga att du älskar dig själv

Jag förstår varför människor tycker det är irriterande när andra tycker/säger att de är så mycket bättre. Jag förstår det. Jag förstår dock inte varför vissa människor tycker att det är så sjukt fel att säga att man älskar sig själv och att ge sig själv komplimanger. Att säga att man älskar sig själv har ingenting att göra med att tycka att man är bättre än någon annan.

En person jag pratade med för ett tag sedan kommenterade när någon sa att hon/han älskade sig själv och sa att det var fel. Jag frågade denne personen varför och jag fick svaret att man inte ska säga att man älskar sig själv. Det förvånade mig så jag fortsatte fråga: Så jag har inte tillåtelse att må bra över något jag själv har gjort? Har jag inte tillåtelse att vara stolt över mig själv? Har jag inte tillåtelse att känna mig helt fantastisk i min egen kropp? Och personen svarade: Jodå men du behöver inte berätta det för andra. Efter det berättade jag att jag nyligen gjort en video där jag säger att jag tycker jag är vacker och så frågade jag om personen tyckte det var dumt av mig att säga så. Det flin och skratt jag fick som svar var tillräckligt för att jag skulle förstå att svaret på den frågan var ja.

Om jag inte hade varit så säker på mig själv och det jag tror på så hade den där konversationen verkligen påverkat mig och för något år sedan hade jag nog sagt "Åh... okej... Jag antar att jag ska sluta med det då." DET ÄR INTE OKEJ men ändå händer detta och folk runt om i världen går igenom det hela tiden.

Att älska dig själv och att vara så säker på att du älskar dig själv så att du kan säga det högt är verkligen otroligt och det kan verkligen göra ditt liv mer livfullt och glädjefyllt. Att älska dig själv är grymt och det är inget fel med det. Du har tillåtelse till att ge dig själv komplimanger. Du har tillåtelse till att tycka du är fantastisk. Du har tillåtelse till att älska dig själv och du har tillåtelse till att skrika det från ett hustak om du så vill det!

Det första steget i min resa till kärlek för mig själv, och det steg jag tycker ska vara ditt första också, var att inse att jag får älska mig själv. Att älska mig själv gör mig inte till en dålig person. Det betyder inte att jag har dålig attityd. Det betyder inte att jag är egoistisk, självisk och så vidare. Att älska mig själv gör mig till en grym person! Det ger mig självförtroende till att göra saker som jag förr varit för osäker för att göra. Det gör så att jag kan prata med fler människor om saker för jag är inte längre rädd för att säga något som kanske gör så att den jag pratar med inte gillar mig. Det ger mig glädje. Att älska sig själv är inte negativt. Det är rena rama motsatsen, det är väldigt väldigt väldigt positivt.


//

2. Get rid of the thought that says loving yourself and saying you love yourself is wrong.

I understand why people think it is annoying when other people think they are so much better than everyone else. I get that. Something I don’t get is why some people just think it is wrong to casually say you love yourself to other people and give yourself compliments. Loving yourself and saying that you love yourself has nothing to do with thinking you are better than anyone else. 

​Someone I talked to a while back commented on the fact that someone said he/she loved him/herself and that someone said it was wrong. I asked that someone why and the person just answered that you shouldn’t say you love yourself. This really surprised me and continued asking: So am I not allowed to feel good about something I am doing? Am I not allowed to be proud of myself? Am I not allowed to feel freaking awesome in my own skin? And the person answered: Yeah, but you shouldn’t tell others that. After that I mentioned that I had said in one of my videos that I think I am beautiful and if the person thought that was stupid of me to say. The smile and laughter I got as my response was enough for me to know that the answer was yes. 

If I would have not had been so confident and passionate about my beliefs that conversation would have really affected me and if we go back one year or so I would probably have thought “Oh… okay… I guess I should stop that then.” THAT IS SO NOT OKAY but yet people think that all the time and go through that all around the world.

Loving yourself and being so sure of that you love yourself so you can say it out loud is amazing and it can really make your life so much more empowering and joyful. Loving yourself is awesome and there is nothing wrong about it. You are allowed to compliment yourself. You are allowed to think that something you do is great. You are allowed to love yourself and you are allowed to scream it from a freaking rooftop if you want to!

The first step in my journey to self-love, and it should be yours as well, was realizing that I am allowed to love myself. Loving myself doesn’t make me a bad person. It doesn’t give make me a person with a bad attitude. It doesn't make me someone with a huge ego, it doesn't make me selfish etc. Loving myself makes me a great person! It gives me the confidence to do a ton of fun stuff that I might have felt to insecure to do before. It makes me connect to more people as I am not so scared of saying something that might cause someone to not like me. It gives me happiness. Loving yourself is not a negative thing. It is the complete opposite, a very very very very very positive thing.

Gillar

Kommentarer

maja.frick97,
Så himla bra skrivet! Man måste lära sig att älska sig själv och våga bevisa det. Det är ju ändå du som ska leva med dig själv hela livet så varför ska man inte få älska sig själv? Älskar det här projektet du har, så inspirerande och bra gjort av dig! Kram
www.healthymaja.devote.se
efrolin
efrolin,