THE JOURNEY TO SELF-LOVE #10

10. Du är förtjänar att älska dig själv

Många är väldigt hård på sig själva. De ger sig själv för mycket ansvar och om de ansvaren som personen gett sig själv inte är gjort på ett bra sätt så blir de besvikna och/eller ledsna. De kanske tror att om någon i deras familj/någon av deras vänner är på dåligt humör eller ledsna så är de anledningen till det. De kanske tror att allt de gör är dåligt och så vidare. Därför tror de att de inte förtjänar att ge sig själv tillåtelse att älska sig själv.

I det andra inlägget i denna serie så skrev jag om att ge sig själv tillåtelse att älska sig själv och att man skulle inse att det inte är fel att prata om detta även om många tycker att det är nonchalant och så vidare. Dock finns det personer som tycker att det är riktigt bra att älska sig själv och säga detta men det är något som de inte tillåter sig själv att göra eftersom de känner att de inte är tillräckligt värdiga. De känner att de endast skapar problem, de känner att de inte gör något bra så varför skulle de förtjäna kärlek?

Om du är en av de personerna så vill jag att du börjar tänka på varför du tycker så om dig själv. Är det för att du ger dig själv för mycket ansvar så borde du tänka på att släppa på tyglarna lite. Är det för att du känner att varje gång någon nära dig är ledsen så har du gjort något fel eftersom du inte gjort något för att förhindra deras sorg så borde du försöka inse att du inte alltid kan kontrollera andras känslor hela tiden och förhindra någon från att känna en viss känsla. Jag antar att det enkla att komma ihåg är; var inte så hård mot dig själv. Du är inte dum, konstig och icke-värdig av kärlek bara för att du inte kan göra allt perfekt hela tiden. Oavsett vad så förtjänar du alltid kärlek från både dig själv och andra. Det gör du verkligen.

-

Det har var det tionde och sista inlägget i min serie "The Journey To Self-love". Jag hoppas ni har börjat tänka lite mer på självsäkerhet, självförtroende och kärlek till er själva när ni har läst inläggen. Allt jag har skrivit har varit saker som jag har tänkt på och saker som fått mig att komma närmare punkten att verkligen kunna säga att jag älskar mig själv och jag hoppas inläggen kan hjälpa er också. Jag vet att det kan vara mycket att ta in på en gång så ta er tid. Kanske läs om inläggen, kanske ta ett inlägg per vecka och jobba med det ett tag innan du läser ett nytt? Jag kommer inte ta bort inläggen. De kommer finnas här för de gånger du kommer behöva dem. :)


10. You are worthy of self-love

Many are very hard on themselves. They give themselves to much responsibilities and if these responsibilities are not done well they get disappointed and/or sad. They might think that if a loved one is in a bad mood they are the reason why. They might think the only things they have done are bad etc. Because of this they don't allow themselves to love or be loved.

In the second post of this series I talk about allowing yourself to love who you are and what you look like and that it is not wrong to talk about that even though so many think it is nonchalant etc. But then there are those people that Think loving yourself is great and they think that it is something everyone should be doing yet they don't allow themselves to do it because they don't feel that they are worthy enough. They think that they just cause problems, they can't do any good so why would they deserve love?

If you are one of those people you have to start thinking about why you think this about yourself. Is it because you give yourself to much responsibility then start loosen up a bit. Is it because you feel that everytime someone close to you is sad you have done something wrong because you haven't done something to prevent them from being sad then try to realize that you can't control others feelings all the time and prevent someone from feeling a certain way. I guess the simple thing to remember is; don't be so hard on yourself. You are not stupid, silly and un-worthy of self-love just because you can't make everything perfect all the time. No matter what, you are worthy of self-love. You truly are.

-

The tenth and final post in this "The Journey To Self-love" series. Let me just start with saying that I hope this has got your mind thinking more about self-love and what you can do to become more confident and loving of yourself. The things that I have shared are, like I have mentioned before, things that have helped me on my journey. I know that taken all of the posts in can be hard to do just like that all at once. If you feel like that, just take your time, scroll through all of the posts again or save them to read again for other days. Maybe one every week? I will not delete them. They will always be here for you to read so just come back to them whenever you like. They will be here for when you need them. xx

And now do me a favor will you; Go to a mirror, look yourself in the eyes and tell yourself "I am worthy of self-love. I am enough. I am beautiful. I love *read the list of your flaws and all the positive things you wrote about them*. I love me."

Gillar

Kommentarer