#drogkurage

Försök att hitta fler som står emot så att ni kan säga nej tillsammans.
Det finns ett bra sätt att inte fastna i droger - att aldrig testa.
Tänk på din och andras framtid - förbli drogfri

Om du eller någon ungdom i din närhet har problem med droger kan du vända dig till ungdomsmottagningen i din kommun eller prata med elevhälsan på din skola. Du kan även söka hjälp på https://www.cannabishjalpen.se/node/40, få hjälp som anhörig på www.fmn.se eller inom socialtjänsten i din kommun.


Sanna Jörnvik @sannajornvik - Nathalie Danielsson @nattid - Pontus Wernbloom @wernbloom - Robin Andersson @robinmos - Bragi Bergsson @bragibergsson - Malin Gabrielsson @malingabrielssons Nanna Cebnér @nannancebner