Header


Den årliga delfinjakten i Taiji, Japan, har utsatts för hård kritik från hela världen. Därför har landets myndigheter nu bestämt att delfiner som tillfångatagits under jakten inte får säljas till djurparker och akvarier.

Detta är positivt, men tyvärr finns ett förslag om att istället börja föda upp delfiner i fångenskap i samma område som den kända jakten äger rum för att kunna möta efterfrågan på dem. Delfinerna skulle sedan köpas in av djurparker, akvarier och olika turistattraktioner.

Neil D’Cruze, som är vår ansvariga för forskning om vilda djur, har uttalat skarp kritik mot detta: "Att föda upp vilda djur i fångenskap innebär ett stort hot mot djurvälfärden. Sådan uppfödning kan också användas som en täckmantel för utökad tjuvjakt i det vilda eftersom det ofta är ett snabbare och billigare sätt att få fram djuren som efterfrågas.”


Turister måste bli medvetna

“Sådan uppfödning är helt enkelt en felaktig genväg som leder till samma konsekvens: Djur som lider i fångenskap och tomma hav. Ironiskt nog betalar de allra flesta turister för underhållning med vilda djur eftersom de älskar djur. Det är avgörande att oinsatta turister blir medvetna om det fruktansvärda lidandet bakom kulisserna så att de inte stödjer djurplågeri trots att de inte vill. Vilda djur ska stanna i det vilda där de hör hemma.”

Läs mer om vårt arbete för att vilda djur ska få vara kvar i naturen.


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Kina är ett land med många kontraster. Vad som dock verkar vara konstant är hur man behandlar djur. Gång på gång rapporteras det om djurrättsliga skandaler, och känslan man lätt kan få är att i Kina far djur alltid illa. Djurens Rätt har besökt ett härbärge för hundar för att se om det finns andra nyanser av djurens liv i Kina.

I Sverige vet vi att i Kina så äter man det vi klassar som sällskapsdjur, främst då hundar. Hur utbrett det är vet vi inte, men det är lätt att tro att det är vanligt. I Sverige älskar vi ju alla djur. Den aningen självgoda attityden vi har gör att vi gärna ser oss som lite finare, lite humanare och lite duktigare än andra länder i hur vi behandlar våra djur. Men Kina är ett stort land i stor förändring. Det traditionella blandas med det moderna samtidigt som det moderna tolkas genom det traditionella. Värderingar som ofta är samstämmiga med västerländska kombineras ofta med värderingar som inte går lika bra ihop. Men vem har rätt att säga att just deras värderingar är humanare än de andras?

Bland det första jag såg när jag kom till Pekings internationella flygplats i april 2015 var en enorm anslagstavla där organisationen WildAid vädjar till konsumenter att inte köpa elfenbensprodukter. Det finns tre ambassadörer som medverkar i kampanjen; David Beckham, prins William och basketspelaren Yao Ming. Anslagstavlor med liknande budskap finns på många håll i Peking. WWF har i dagsläget en kampanj i Pekings tunnelbanor som redovisar hur delfiner i Kina minskat de senaste åren. Det finns kampanjer för att man sluta köpa produkter gjorda på sälar från organisationen IFAW. För att nämna ett fåtal.

I staden Yulin i södra kina finns det en hundköttsfestival som man håller vid ungefär samma tidpunkt som vi firar midsommar i Sverige. Även om Yulin har en del lokal uppfödning av hundar för köttets skull så kommer det mesta av det på olaglig väg från andra håll i Kina. Vad som kanske inte är lika känt är hur pass kontroversiell denna festival är. För varje år som går blir det allt mindre accepterat att hålla den, mycket tack vare kinesiska sociala medier där det för varje år växer ett allt mer större motstånd mot denna och liknande festivaler. Trender som tar fart på sociala medier i Kina sprider sig likt en löpeld som får motsvarande medier i väst att framstå som föråldrade. I Kina finns det över 600 miljoner internetanvändare, som använder sig av kinesiska sociala medier, för att diskutera främst kinesiska spörsmål. Det homogena digitala och språkliga utrymmet gör att spridningen går snabbt. Riktigt snabbt.

Med en växande medelklass i Kina så växer även antalet hundägare. Att äga en hund lagligt är en dyr och aningen krånglig affär rent administrativt, speciellt i storstäder. Det ska även erkännas att det ligger en viss status i att äga en hund, eftersom det då skvallrar om att man har råd med det. Men att tro att det är enbart därför man väljer att bli med hund i Kina är dock en smula cyniskt. Mängden djurvänner av ett slag vi kan känna igen i oss själva växer hela tiden. Älska hundar och katter, äta gris och kyckling. Ett oproblematiskt förhållningssätt för många i Sverige, så varför skulle det vara annorlunda i Kina?

Källa: Djurens Rätt

Likes

Comments

Virunga i Demokratiska republiken Kongo är Afrikas äldsta nationalpark. Det är också en av de platser som har högst artrikedom av vilda däggdjur i världen.

Nu i år planerar landets regering att öppna ett område mitt i parken i Virunga för oljeutvinning. Det skulle få stora konsekvenser inte bara för parkens många bergsgorillor, utan även för de 700 fågelarter och 200 däggdjursarter som lever här.

Även sjukdomar är ett stort hot. När människor kommer närmare gorillorna, kommer gorillorna i kontakt med sjukdomar som människorna bär på. En vanlig förkylning kan vara dödlig för en gorilla.

Marken där gorillorna lever är värdefull för både djur och människor. Skogen huggs illegalt och blir träkol som används som bränsle till matlagning och uppvärmning. Detta äter varje år upp viktig livsmiljö för gorillorna.

Tjuvjägare jagar inte gorillan men det finns stor risk att den fastnar och skadas i fällorna som egentligen är till för andra djur. Varje år uppskattas tio gorillor dö till följd av tjuvjakt.

Gorillorna står inför många hot och WWF arbetar för att minska dessa. Hjälp oss gärna i vårt arbete!

Bli Djungelfadder!
www.wwf.se/bli-djungelfadder

Likes

Comments

Flera tusen björnar sitter just nu inspärrade i burar i Ost- och Sydostasien. De flesta tappas dagligen på gallvätska genom ett hål i magen. Gallan används i traditionell asiatisk medicin. Björnarnas tillvaro är förfärlig. Det pågår en enträgen kamp för att stoppa björnfabrikerna. Vi har uppnått framgångar i både Sydkorea och Vietnam.

Små burar utan plats att röra sig utgör hemmet för tusentals björnar som befinner sig på farmer i Asien. De flesta blir tappade på galla dagligen, vilket är extremt smärtsamt för dem. Ett mindre antal sitter inspärrade tills de blir gamla nog att slaktas så att hela gallblåsan kan opereras ut och säljas som ingrediens i läkemedel.

Oavsett tillvägagångssättet innebär den ofria tillvaron och de smärtsamma ingreppen både fysiskt och psykiskt lidande för björnarna.

Hot mot björnar i naturen

Några farmare påstår att de stärker beståndet av vilda björnar i naturen genom att föda upp björnar på farmerna. Men det stämmer inte. Många års forskning har avslöjat att farmare i vissa länder köper vilda björnar av krypskyttar. Galla från vilda björnar står nämligen högre i kurs hos köparna.

Farmerna säljer produkterna från de vilda björnarna; galla och gallblåsor, olagligt till en lång rad asiatiska länder men även till de stora asiatiska samhällen som finns i västvärlden. Gallindustrin gör sig skyldig till våldsam misshandel av björnarna och hotar beståndet i naturen.

Dialog mellan politiker och konsumenter

World Animal Protection arbetar på att stoppa gallindustrin och beskydda björnar i det fria:

  • Vi informerar och delar forskningsresultat med regeringar i Asien.
  • Vi förser tullare med redskap som kan spåra galla så att vi kan hjälpa myndigheterna med att sätta stopp för den olagliga importen av produkter som innehåller björngalla.
  • Vi diskuterar med uppköpare och konsumenter och främjar användandet av substitut till björngalla.
  • Vi informerar konsumenterna om de plågor björnarna tvingas uthärda på farmerna.

2005 fattade den vietnamesiska regeringen beslutet att avveckla björnfarmerna under ett antal år. Detta skedde bland annat till följd av massiva påtryckningar från oss och vår partnerorganisation.

Nya regler i Vietnam förhindrar att fler björnar infångas i det fria för att spärras in på farmerna. Vi har försett björnar på de vietnamesiska farmerna med mikrochips som identifierar dem. Detta hjälper myndigheterna att kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns illegala björnar på farmerna.

Men det finns mycket kvar att göra. Stöd vårt arbete >>

Källa: World Animal Protection 

Likes

Comments

Ett team med våra katastrofhjälpsveterinärer är på för att hjälpa djur som blivit skadade eller lämnade utan skydd i Nepal.

I lördags nådde jordbävningen den ödesdigra nivån 7,9 i Nepal, och förde med sig stor förstörelse och många dödsfall. Vi arbetar nu med myndigheterna för att kartlägga hur stort behovet är för djuren och inleda en samordnad insats för både djur och människor.

Vi vet att det finns ett trängande behov av sjukvård efter de skador som jordbävningen orsakat men även av mat och vatten. Vi kommer också att stå för en mobil veterinärklinik som kan nå ut med medicin och vård till de drabbade djuren.

Mike Baker, vår högsta chef, säger:

“Förödelsen är katastrofal för både människor och djur. De tidiga rapporter vi har fått visar att djurens behov av hjälp blir enormt. Skadade, svältande, utsatta för extremt väder och med stor risk att smittas av sjukdomar."

Nepal är ett land som är beroende av sitt jordbruk. Det sysselsätter 70 % av befolkningen och bidrar till en tredjedel av landets BNP. Vårt arbete som skyddar de drabbade djuren tryggar därför även de framtida inkomstmöjligheterna för nepaleserna.

Nepal är också ett av Asiens fattigaste länder med många familjer som lever i fattigdom och är beroende av lantbruket för att få ihop tillvaron. Återhämtandet efter denna katastrof kommer oundvikligen att ta mycket lång tid men vi kan bidra med en viss stabilitet för framtiden i byarna.

Ge ett bidrag till vårt arbete för djur i katastrofer här >>

Källa: World Animal Protection

Likes

Comments

Det danska Folketinget tog idag beslut om den nya djurskyddslag som äntligen innefattar ett förbud mot sex med djur.

Vi har tidigare skrivit om hur det på initiativ från Danmarks jordbruksminister Dan Jørgensen skulle kunna bli förbjudetatt utsätta hundar, grisar, kor, får och andra djur för sexuella övergrepp i Danmark.

Idag togs beslutet av danska Folketinget att godkänna den nya djurskyddslagen som särskilt förbjuder sex med djur. Tidningen Berlingske skriver att en bred majoritet röstade för förslaget.

– Äntligen får vi till ett förbud mot sex med djur i Danmark. Det finns redan i de flesta av våra grannländer och jag är riktigt glad att vi också inför det. Vi måste skydda den svagare parten och djur kan ju till sakens natur inte säga nej, säger Dan Jørgensen till den danska tidningen Berlingske.

För exakt ett år sedan röstade den svenska riksdagen igenom förändringar i djurskyddslagen som förbjöd sexuella övergrepp på djur i Sverige.

Likes

Comments

Organisationen Djurrättsalliansen har återigen besökt svenska pälsfarmer och dokumenterat minkarnas situation. Materialet visar att de minkar som föds upp och dödas inom pälsindustrin lever under miserabla förhållanden, vilket Djurrättsalliansen avslöjat vid tre tidigare tillfällen sedan 2010. Materialet är från 2014 samt mindre delar från 2013. Se filmen HÄR.

Vi har bland annat dokumenterat djur med stora bitskador och döda minkar liggandes i och utanför burarna. Vad vi mötts av på minkfarmerna vid våra senaste besök skiljer sig inte från vad vi sett tidigare år. Under flera år har vi varit ute på ett stort antal minkfarmer och vår erfarenhet säger att det inte rör sig om ett fåtal undantagsfall. Vi menar att det vi kunnat dokumentera är en del av pälsindustrins verklighet. Extrema konsekvenser av en industri med extrema uppfödningsförhållanden för minkarna.

Vid våra tidigare avslöjanden har svensk pälsidnsutri försökt göra allt för att flytta fokus från det som vår dokumentation faktiskt visar. Vi tycker att det är fegt att industrin inte kan stå upp för att det är såhär verkligheten för minkarna ser ut även om vi förstår att det inte är så bra försäljningsargument. Men att hålla ensamlevande rovdjur tillsammans i minimala nätburar kommer alltid leda till bitskador, stress, frustration och djur som dör och vi måste ställa oss frågan om vi kan stå för att vi behandlar djur på det sättet i dagens samhälle. Vi ser en lösning och det är att förbjuda all pälsdjursuppfödning.

I Sverige finns det i dagsläget omkring 75 minkfarmer och årligen gasas runt en miljon minkar ihjäl och flås för att bli päls åt oss människor. De minkar med bitskador, sjukdomar och stereotypa beteenden samt de döda minkar Djurrättsalliansen har kunnat dokumentera är djur som dödas när de är omkring ett halvår gamla, med undantag för avelsdjuren som hålls vid liv något längre. Att dessa konsekvenser uppstår på så kort tid anser vi i Djurrättsalliansen inte är något annat än ett kvitto på en industri som innebär djurplågeri.

Där de hör hemma î

Den förra socialdemokratiska regeringen föreslog att skärpta krav skulle ställas på industrin. Förslaget innebar bland annat att minkar endast skulle få hållas så att deras behov av att simma, röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och i perioder vara ensamma kunde tillgodoses.
Efter valet 2006 röstades detta ner av den borgerliga regeringen, varpå frågan har återkommit både 2011 och 2012 från de rödgröna. Vid samtliga tillfällen har Alliansen röstat emot förslaget, detta trots att 8 av 10 svenskar vill avveckla industrin. Vi anser att det är hög tid att den nuvarande regeringen agerar i frågan.

Källa: Djurrättsalliansen

Likes

Comments

Antalet gorillor och schimpanser i Centralafrika fortsätter att minska till följd av tjuvjakt, smittsamma sjukdomar som ebola och förlust av livsområden, enligt en ny rapport. Nu krävs akuta insatser för att rädda dem.

Rapporten som har tagits fram av WWF, IUCN och andra tunga aktörer, innehåller en ny strategi för att rädda västliga låglandsgorillor och cetralschimpanser i sex länder: Angola, Centralafrikanska Republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun och Kongo.

I rapporten konstateras nya hot som till exempel svagheter i ländernas arbete med brottsbekämpningen och välorganiserade kriminella ligor som handlar med djuren. Och i denna del av Afrika ses kött från människoapor som en stor delikatess av en växande medelklass.


Lever utanför skyddade områden

Trots att nationella och internationella lagar skyddar den starkt hotade västliga låglandsgorillan (Gorilla gorilla gorilla) och den utrotningshotade centralschimpansen (Pan troglodytes troglodytes), visar rapporten att i sex länder där djuren finns, lever nära 80 procent av dessa apor utanför skyddade områden.

- De centralafrikanska ländernas regeringar har visat en ökad vilja att skydda de krympande populationerna av gorillor och schimpanser, säger David Greer, chef för WWFs program för stora apor. Nya djärva steg behövs för att försäkra att lagarna för att skydda vilda djur upprätthålls. Det är också viktigt att eliminera svag styrning, som resulterar i att kriminella inte straffas, för att ge aporna möjlighet att leva och må bra.

Den nya strategin uppmanar till förbättrad brottsbekämpning, effektivare hantering av människoapornas livsområden utanför skyddade områden och bättre planering av markanvändningen på nationell nivå.

Tio års data

Data som insamlats mellan 2003 och 2013 har använts för att ta fram kartor som visar koncentrationen av västlig låglandsgorilla samt centralschimpans, och göra en ny bedömning av var bevarandeåtgärder behövs mest. I rapporten identifieras 18 landskap som kritiska för apornas överlevnad, då koncentrationen av de två underarterna där är extra hög.

För tio år sedan togs en strategi fram för att bevara de två underarterna, och den har hjälpt till att sakta ned minskningen i populationerna. Men nu sätts ökad press på de människoapor som återstår, dels för att folkmängden i regionen ökar, dels på grund av ökat tryck från jordbruksindustrier och industrier som vill utvinna olja och mineraler i området.

Detta gör att det nu akut krävs ökade bevarandeåtgärder.

Källa: WWF

Likes

Comments

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har av den djurförsöksetiska nämnden i Lund fått klartecken för ett försök att regelmässigt fixera suggor när de föder. Djurens Rätt är mycket kritiska till nämndens beslut.

SLU vill med sina försök undersöka om färre kultingar kläms ihjäl av suggorna under de första levnadsdagarna om suggan är fixerad i samband med födseln. Suggorna ska fixeras bakom s.k. skyddsgrindar där de bara kan stå och ligga men inte vända sig om. Försöket är tänkt att börja i maj och pågå i två år.

Ansökan om försöket godkändes av den djurförsöksetiska nämnden i Lund, trots att metoden att fixera suggor regelmässigt strider mot gällande djurskyddslagstiftning.

Inge Skog är ledamot i nämnden, nominerad av Djurens Rätt, och enligt honom har ansökan också sådana brister att den i normala fall inte skulle ha godkänts.

– Till exempel informationen om djurens situation, djurens miljö. Hur gör man bedömningen av deras hälsa? Vad gör man om det blir problem med t.ex. grisningsfeber. Det kan bli problem vid förlossningen och vad gör man då? Det besvaras inte, säger Inge Skog i en intervju med Sveriges Radio.

Bo Algers, professor i husdjurshygien vid just SLU, har i tidigare intervjuer uttryckt stark kritik mot idén att fixera suggor.

– Vi behöver en djurhållning som står i samklang med biologin hos djuren, det vill säga, vi måste ge utlopp för deras naturliga beteende. Det står dessutom i den svenska djurskyddslagen. Jag tror inte att våra folkvalda är villiga att ta bort paragrafen om naturligt beteende, men det måste man ta bort om man sätter djuren i bur, sa Bo Algers till Sveriges Radio.

Djurens Rätts kritik riktar sig idag främst mot beslutet i den djurförsöksetiska nämnden.

– Det här försöket på grisar borde inte fått inledas från första början. Tanken med de djurförsöksetiska nämnderna är att de ska förhindra djurplågeri, inte att som idag användas som rundningsstolpe för att försvara djurplågeri, säger Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Skriv under protestlistan så som 10 000 andra svenskar redan gjort HÄR!

Likes

Comments