Som svensk medborgare att bo & leva i Sverige kunde man ju alldrig tro att något sådant här kunde hända i ett sådant rättvist land som sverige. Det man hör ofta från regeringen, statsministern är att alla personer i landet är alla lika värda.

Som svensk medborgare/dödsbodelägare med lätt funktionshinder så har man blivit kränkt, diskriminerad av polis, tingsrätt, göta hovrätt, högsta domstolen, åklagarmyndigheten, regering även självaste statsministern m,m


"Lagar & regler gällande dödsbo"

Frågan är varför man ska ha gällande lagar & regler för dödsbodelägare/ dödsbo & bodelning när ingen av de svenska myndigheterna rätta sej efter detta, det är frågan? Myndigheterna räknar med att alla ska rätta sej efter dessa men dessa gäller inte enbart svenska medborgare/dödsbodelägare, de själva i regering & myndigheter, polis är ju lika svenska medborgare dom här med, bara för att de sitter i regering, polis m,m så är de inte mer än vanliga Svensson de heller som alla andra personer i landet. En person som har jobbat & slitit hela livet som har hus, har denna person själv har fått betala allt för, det är ingen myndighet som betalt, så ett dödsbo, en bodelning är ju något som endast berör gällande efterlevande barn, dödsbodelägare, så enkelt är det. Det ska inte gå till så att det bara är så enkelt att för dödsbodelägare ansöka hos tingsrätt om bodelningsman. Tingsrätten ska ju endast besluta om straff för brottslingar & inget annat. Polisen är bra på att lägga ner anmälningarna men inte mer, likaså åklagare lägger ner ärende med. För ett antal år sen inträffade liknande ärende med dödsbodelägare där en utav dem polisanmälde, detta slutade med att de skyldiga fick sitt straff i domstolen. Nyligen så inträffade det att en flykting blev diskriminerad på en buss i Jönköping utav en busschafför, det blev en polisanmälan men här var åklagare snabb med att lägga ner.

Efter gjord polisanmälan mot alla statsråd, statsministern, justitiedepartementet, riksdagen ombudsmän, inrikesministern, Jönköpings tingsrätts nämndemän, Göta hovrätts nämndemän

med flera så har polisen överlämnat anmälan till åklagarmyndigheten som där chefsåklagare beslutade lämna detta vidare till riksåklagaren.

Regeringen är helt ansvariga att nämndemännen rättar sej efter lagar m,m & dömer därefter, regeringen har utsett alla nämndemän.

Alla har brott/grovt tjänstefel i tjänsten enligt lagen gällande mammas dödsbo som nu är över 3 år. Enligt lagen ska det finnas ett bodelningsavtal i ett dödsbo & delägarna, detta ska godkännas & undertecknas av delägarna om de godkänner bodelning även om det finns hus i dödsboet, ska detta säljas med så ska detta godkännas av alla delägarna, tingsrätten har gett tillstånd att sälja huset utan att detta avtal finns & inget är godkänt.

http://forumbilder.se/G8N3B/beslut-av-chefsaklagare länk till beslutet jag fått från åklagarmyndigheten.

2013 var det samma sak som hände i ett dödsbohttp://www.dagensjuridik.se/.../juristbyra-forlorar-mot... detta fick avgöras i tingsrätt men här dömde tingsrätten rätt enligt lagen. I båda fallen så fanns det en bodelningsman (advokat) det är tingsrätten som godkänner denna bodelningsman.

http://www.aftonbladet.se/.../namndeman-vagrade-folja...

http://www.dagensjuridik.se/.../jag-ar-inte-ditt...

3 dödsbodelägare som ej är överens

Lagar & regler gällande dödsbodelägare & bodelning gäller både dödsbodelägare, dessa gäller även polis, tingsrätt, göta hovrätt, högsta domstolen, åklagarmyndigheten, regeringen m fl, det är inte inte att bara utfärda dessa i regeringen, de ska ju rätta sej efter de med som alla andra.

Dödsbodelägare som är misstänksam mot andra dödsbodelägare har ju helt fullständigt rätt i att polisanmäla. Sådant som inträffar i ett dödsbo är ju ett polisärende, detta ska då utredas ordentligt, det är inte bara att strunta i detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett liknande fall hände för några år sen & då dömde tingsrätten enligt lagen i Lagen.nu lagen som är just att det ska finnas ett giltigt skriftligt bodelningsavtal mellan delägarna & det fanns inget sådant i detta fall ja läs själva så får ni se http://www.dagensjuridik.se/2013/11/juristbyra-forlorar-mot-dodsbo-alla-dodsbodelagare-hade-inte-godkant-avtalet

En utav alla lagar gällande dödsbodelägare är att någon dödsbodelägare kan ansöka hos tingsrätt om att få en utsedd bodelningsman till dödsboet om, detta gäller bara om "inte dödsbodelägarna inte kommer överens"

Alla uppgifter som finns är helt gratis, registrera & logga in https://www.upplysning.se/vanliga-fragor/gratis-upplysning/ De där förbannande snutarna gjorde inte ett skit åt den polisanmälan som gjordes i början. Har flera bevis sparat i dator även skärmklipp från sms till mobilen från en av de anmälda som skrev fel så jag begrep att jag hade rätt. Längre ner här ser ni länk till ett hets mot folkgrupp där de använde en skärmdump från Facebook som bevis i rätten. För att få snutarna att göra något åt saken så fick kompisen skriva några brev så kallade hotbrev till staten med enda syfte att bli anhållen så de gå igenom dator, mobil m,m men inte fan gjorde de nåt, Anmälan stängdes ner i början liksom anmälan vid anhållan men de här bevisen var kvar i datorn m,m de hade hade inte ett skit så blev släppt samma dag som attentatet i Stockholm, nu ser hur jävla sjukt rättssystem det är. Här kan ni läsa hur det här förbannade rättssystemet fungerar, korrupta poliser, åklagare, domare hela högen. https://www.svt.se/.../atal-om-hets-mot-folkgrupp-pa... det håller jävligt bra som bevis men att ha skärmdump sparat i datorn som bevis i ett dödsbo går ej, håller inte, fy fan, kan ge mej fan på att polisen har inte över huvud taget kollat igenom detta, allt var kvar datorn sen jag satt anhållen men enda syfte på att något skulle göras åt detta men inte ett jäkla skit har gjorts men jag sa i förhöret att jag själva dödsboet var jag klar med men kommer definitivt inte vara klar mot myndigheterna, de ska fan få stå för vad de ställt till med.

--------------------------------------------------------------------------------

Att göra grundlagsbrott, kränka, dra in medborgarskap, nämndemän skiter i lagarna gå jävligt bra utan konsekvenser

1: Alla dödsbodelägare har "vetorätt" som ingen kan ta i från, varken myndighet el nån annan.

2: Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan alla dödsbodelägare där man godkänner & skriver på om man godkänner uppdelning av lösöret & vad som ska ske med ev fastighet i dödsboet. Det som är viktigt är att detta avtal ska finnas enligt lagen oavsett vad som sker.

3: Om dödsbodelägare inte kommer överens om hur man ska dela upp lösöret & ev fastighet så enligt lagen så har en el fler dödsbodelägare rätt att ansöka hos tingsrätt om en bodelningsman. Om tingsrätten utser en bodelningsman "advokat, jurist" så har tingsrätten hela ansvaret till att denne bodelningsman gör rätt enligt lagen.

4: En bodelningsman kan ej sälja en fastighet i dödsbo utan lagfart från alla delägare, måste även ha ett godkännande från alla delägare. Om nu inte delägarna godkänner en försäljning av fastigheten så har bodelningsmannen rätt att ansöka hos den tingsrätt som utsåg denne till att få sälja fastighet men kom ihåg då lagen gällande lag om skriftligt avtal som måste finnas vad som än sker.

5: Alla dödsbodelägare har stort ansvar att rätta sej efter alla lagar & regler som gäller. Om regelverket inte följs av delägare så ska detta ges 2 års fängelse.

Regeringen har låtit tingsrätt sälja fastighet i dödsbo utan att detta viktiga grundlagsavtal finnes mellan delägarna.

År 2013 kom denna artikel ut i media, läs mer via länken. Ett dödsbo som var i Göteborg, detta fick avgöras i domstol, här dömdes bodelningsmannen att ha förlorat mot dödsboet för att det fanns ej gällande godkänt avtal mellan dödsbodelägarna.

http://www.dagensjuridik.se/.../juristbyra-forlorar-mot...

Det står mer om lagar & regler som gäller i ärvdabalken "Lagen.nu"

En tingsrätt som ej rättar sej efter lagen är ett lagbrott & ska dömas enligt lag som gäller anställda vid statlig myndighet. Likaså regeringen, de här har utsett alla de här nämndemännen som sitter i domstolar i hela landet så de i regering har det största ansvaret till att alla nämndemän rättar sej efter alla gällande lagar.

------------------------------------------------------------------------------

Rättvisecentrum. En grundlag som gäller för hela europakonvensionen. Alla medborgare inom hela eu har fullständig rätt att kräva skadestånd av staten som kränker mänskliga rättigheter, eu:s grundlagar. Svenska medborgare har rätt till skadestånd av staten för grundlagsbrott av staten, myndigheter. På senare år har flera domstolar utdömt skadestånd till medborgare som blivit kränkt för lagbrott av staten.

http://centrumforrattvisa.se/.../forlorade-sitt.../

Allt detta är gjort av den svenska regeringen,statliga myndigheter så en stor förbannad skandal är det.

Pengar i allmänna arvsfonden som kommer från alla svenska avlidna medborgare (de utan arvingar) har ett 30 tal muslimska projekt fått ta våra pengar som svenska skattebetalare har fått lägga i arvsfonden. Enligt grundlag så ska pengar ur denna arvsfond gå enbart till svårt sjuka svenska medborgare, äldre medborgare, svårt sjuka barn, svenska barn & inget annat. Det är 2 statliga myndigheter som har hand om allmänna arvsfonden. http://www.arvsfonden.se/node/20179

http://www.dagensjuridik.se/.../namndeman-avstangda-fran...

regeringen bryter mot grundlagen http://www.dagensjuridik.se/.../regeringen-bryter-mot...

http://www.dagensjuridik.se/.../jag-ar-inte-ditt...

"Brott mot grundlag när tjänsteman tröttnade på medborgare" ja fan de är likadana hela bunten.

http://www.dagensjuridik.se/.../berusad-advokat-krop-pa... "Advokat som kröp på golvet i tingsrätt, helt klart dyngrak

http://www.aftonbladet.se/.../namndeman-vagrade-folja... ""Nämndemän som vägrade följa lagen- bröt mot domareden" detta är helt klart grovt tjänstefel/brott av tjänsteman, detta är helt sjukt i ett land som detta.

http://www.dagensjuridik.se/.../radman-som-atalat-man-som... "Rådman som åtalat man som åtalat rådmannen vinner - trots att rådmannen gjort fel"

http://www.dagensjuridik.se/.../polis-som-bussat-hunden... "Polis som bussat hunden på klottrare fälls i HD - borde ha insett att det var oförsvarligt" Hur sjuka kan man vara igentligen, Hd fria de som våldtar men en polisman som bussar hunden på en klottrare fälls i Hd, helt jäkla sjuks rättssystemet.

De där förbannade nämndemännen i alla de här myndigheterna har regeringen utsett så de bär hela ansvaret till att granska varenda myndighet så de gör rätt enligt lagen annars har de begått grovt tjänstefel/brutit mot domareden. De är likadana hela bunten. Klart att flera poliser slutar sitt jobb, de söker sej bättre arbete som ger mer i lön.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chefen på Göta hovrätt i Jönköping är liksom hennes man som även han i rättssystemet, är åklagare även han korrupt som alla andra, domare i Jönköpings tingsrätt som inte över huvud taget följer de lagar som finns i ärvdabalken "Lagen.nu" De här domarna i tingsrätten dömde ej enligt grundlagen, gav tillstånd till att sälja hus i dödsbo utan att följa de lagar & regler som gäller, sålde hus utan ett skriftligt avtal mellan delägarna som ska finnas. Övriga delägare följde ej lagarna.Via denna denna länk https://www.upplysning.se/vanliga-fragor/gratis-upplysning/ registrera dej här & logga in så får du fram sekretessbelagda uppgifter på över 8,3 medborgare, över 2 miljoner företag alla statliga företag, myndigheter.Alla uppgifter finns redan kopierade över till en säker server i utlandet. Alla de domare, åklagare, tjänstemän i regeringen, myndigheter, justitieministern som ej följt gällande grundlag finns redan uppgifterna uppdaterat helt öppet på nätet. Via detta register har även tagits fram en del uppgifter på poliser. Detta helvete har kompisen haft med myndigheterna i över 3 års tid.Polisen har skitit i lagen de med, korrupta idioter men jag hoppas nu att staten får ett förbannat datahaveri. —————————————————————————————————————————


Regeringen har till & med blockerat min mailadress så att jag ej kan skicka mail om detta till dom el till andra i riksdagen, även statsministern har blockat mej på facebook så att jag ej kan göra inlägg till andra användare, de är helt sjuka.


Som du säkert vet så blev det ett jäkla prat efter it skandalen hos transportstyrelsen, det är även it problem med hela regeringen. Det var ju prat om att flertalet personliga uppgifter har hamnat hos utländska myndigheter & det stämmer. Om fullständiga personuppgifter på alla svenska medborgare även de utlänningar som har medborgarskap har hamnat helt öppet på nätet & det är ju staten som har hela ansvaret. Nu är det så med i början av 2014 hittade jagen sida på nätet helt öppet med fullständiga personuppgifter på medborgare, företag, statliga företag & myndigheter, nyligen så hittade jag ytterligare en sida med dessa miljoner uppgifter, här är de båda sidorna klicka här klicka här


Som du säkert hört så har polischefen Dan Eliasson till flera nyhetsmedier, regeringen att det privata företaget som har hand om alla poliser med familjs uppgifter, att detta är säkert & väl krypterat, självaste polisen har sagt detta med men detta stämmer ej till 100 % dessa tog jag fram på 10 min. 76 äldre personer i Sverige har fått samtal från en man som utgav sej att vara läkare, denna skall ha läst deras läkarjournal om personers sjukdom.Han har lurat till sej miljontals kronor från dessa, han har sagt att han har missat nån slags toppenmedicin i utlandet som ska vara bra mot deras sjukdom sen fått dom till att betala pengar för detta. 2 personer har anhållits i England för detta. Allt problem med kapningar av identiteter av äldre, bedrägerier med mera är ju allt staten ansvar/skyldighet. En medborgare blev av med 900 tusen nyligen med att få identiteten kapad, tack vare staten. Allt ansvar & skyldighet till alla bedrägerier & identitetskapningar är statens ansvar.


Här är ett antal med uppgifter till anställda poliser


Bo Anders Jan-Erik Lagärde


Person id 19520331-2474


Phone 036-960 59


Phone 072-323 60 59


Marital status: Unmarried


Address Västraby 17


Zip code 560 31 Tenhult


(pensionerad polis, träffade jag vid anmälan)


-------------------------


Lena Margareta Matthijs


19640520-2828


Fredriksbergsvägen 9


523 31 Ulricehamn


076-346 21 44
Mats Peter Matthijs


19640201-4374


Fredriksbergsvägen 9


523 31 Ulricehamn


0321-103 85


-----------------------


Stefan Karol Sintéus


19600628-3995


Balders Väg 16


231 68 Trelleborg
Ulla-Karin Sintéus


19610823-4102


Balders Väg 16


231 68 Trelleborg


------------------------


Gunilla Elisabeth Gevreus


19560619-5062


Södra Gategård 302


444 91 Stenungsund
Tim Adam Gevreus


19910212-4618


Södra Gategård 302


444 91 Stenungsund


072-302 61 03


-------------------------


Mats-Ove Ronny Edvinsson


19691114-8218


Bye 160 Erik-Persgården


834 98 Brunflo


063-77 92 44
Märta Janini Kristina Edvinsson


19631016-8221


Bye 160 Erik-Persgården


834 98 Brunflo


070-236 65 89


------------------------------


Tomas Gottfrid Rosenberg


19680729-6956


Jakthundsgatan 75


722 46 Västerås


021-33 29 03
Emilia Carin Linnéa Rosenberg


19990416-4465


Jakthundsgatan 75


722 46 Västerås
Anna Carin Rosenberg


19721201-6948


Jakthundsgatan 75


722 46 Västerås


073-503 25 15
Carin Rebecca Rosenberg


19960717-5826


Jakthundsgatan 75


722 46 Västerås


------------------------


Rickard Bo Rosenqvist


19660617-4016


Vikensgatan 2


263 32 Höganäs


070-260 50 87
Susanne Danica Hagström Rosenqvist


19690822-4022


Vikensgatan 2


263 32 Höganäs


----------------------------


Stefan Karol Sintéus


19600628-3995


Balders Väg 16


231 68 Trelleborg
Ulla-Karin Sintéus


19610823-4102


Balders Väg 16


231 68 Trelleborg


---------------------------


Nils Oden Isac Lindahl


19980809-7993


Lokmakargatan 7


931 54 Skellefteå
Nils Jonas Micael Säll Lindahl


19670321-8674


Lokmakargatan 7


931 54 Skellefteå


0910-528 29
Nils Tor Simon Lindahl


19970106-9354


Lokmakargatan 7


931 54 Skellefteå


---------------------


Christian Bertil Agdur


19590910-0439


Kammakargatan 35 LGH 1303


111 60 Stockholm
Gertrud Christina Rohdén


19520823-1026


Kammakargatan 35 LGH 1303


111 60 Stockholm


070-714 76 01
Karl Hugo Erik Rohdén Lyrevik


19911024-2956


Kammakargatan 35 LGH 1303


111 60 Stockholm


-------------------------


Helena Birgitta Young Hee Trolläng


19740920-9322


Källstorpsvägen 22


461 57 Trollhättan
Arne Christian Trolläng


19790414-5591


Källstorpsvägen 22


461 57 Trollhättan


----------------------------


Mats Olov Löfving


19610527-1990


Dragsgatan 9 B LGH 1201


602 19 Norrköping


011-31 94 89


--------------------------


Sven-Erik Olsson


19650610-7876


Civilstånd Gift


Adress Drottningholmsvägen 19 lgh 1601


112 42 Stockholm


-------------------------------------------


Paul Roland Nilsson


19660918-2735


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


076-401 54 04
Sara Elisabeth Kvarnström Nilsson


19760603-1420


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


Fler som bor på denna adress


---------------------------------


Elvira Carina Tomasdotter Skagerlind


19950920-2322


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm
Clara Nanna Ingrid Skagerlind


19930228-0368


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm
Ingrid Carina Gunvor Hässelbäck Skagerlind


19671028-1160


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm


--------------------------------------------


Erica Anna Persson


19870224-4966


Vädursgatan 2 B LGH 1202


412 50 Göteborg


070-698 02 24
Carina Margareta Persson


19600130-4861


Vädursgatan 2 B LGH 1202


412 50 Göteborg
Per Anders Persson


19520920-6274


Vädursgatan 2 B LGH 1202


412 50 Göteborg


070-699 53 04


------------------------------------------------


Gunnar Tomas Mikael Englund


19720524-2410


Albert Engströms Väg 25


575 92 Hult
Simone Maria Elisabeth Englund


19711007-2480


Albert Engströms Väg 25


575 92 Hult


0381-302 97


-----------------------------


Bo Johan Karl Rubensson


19780410-2510


Vitsippegatan 36


575 36 Eksjö
Sandra Maria Rubensson Back


19811122-7164


Vitsippegatan 36


575 36 Eksjö


036-16 81 07


-----------------------------------


Per Fredrik Magnusson


19760615-2531


Ingarp 24


575 95 Eksjö


070-249 42 12
Per Arne Magnusson


19500508-2499


Ingarp 24


575 95 Eksjö


0381-401 30
Maj Hulda Linnea Magnusson


19500519-2041


Ingarp 24


575 95 Eksjö


070-376 94 89


---------------------------------


Liv Ulrica Adolfsson


19750919-3921


Myrängsvägen 50 B


141 37 Huddinge


073-577 33 23
Jon Viktor Adolfsson


19750206-7130


Myrängsvägen 50 B


141 37 Huddinge


070-491 50 00


--------------------------------------


Carl Åke Albin Säfström


19990410-3695


Björkholmsvägen 55


132 52 Saltsjö-boo
Carl Anders Johan Säfström


19670419-1359


Björkholmsvägen 55


132 52 Saltsjö-boo


073-654 55 82
Klara Johanna Sofia Säfström


19970612-8643


Björkholmsvägen 55


132 52 Saltsjö-boo
Eva Kristina Elisabeth Säfström


19660301-2987


Björkholmsvägen 55


132 52 Saltsjö-boo


---------------------------------


Susann Gabrielle Anckarman


Person id 19660218-1163


Telephone 070-515 48 47


Unmarried


Address Westmansgatan 18 B lgh 1102


Zip code 582 46 Linköping


-----------------------------------------------


Janne Olof Folke Hedenstedt


Person id 19731203-1433


Telephone 018-38 57 10


Unmarried


Address Åsgatan 71 A


Zip code 741 45 Knivsta


--------------------------------


Sven-Erik Olsson


Person id 19650610-7876


Married


Address Drottningholmsvägen 19 lgh 1601


Zip code 112 42 Stockholm


--------------------------------------------------


Paul Roland Nilsson


19660918-2735


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


076-401 54 04
Sara Elisabeth Kvarnström Nilsson


19760603-1420


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


---------------------------------


Johan William Arvid Persson


19960613-0095


Garvar Lundins Gränd 8 LGH 1004


112 20 Stockholm


070-996 17 77
Anna Linda Maria Westberg


19810918-0029


c/o Persson


Garvar Lundins Gränd 8 LGH 1004


112 20 Stockholm


------------------------------------------


Mats Olov Löfving


Person id 19610527-1990


Unmarried


Address Dragsgatan 9 B lgh 1201


Zip code 602 19 Norrköping


------------------------------


Bengt Peder Jonsson


19591117-8597


Bigarråvägen 15


904 36 Umeå


090-467 61
Åsa Margaretha Ulrika Jonsson


19650612-8625


Bigarråvägen 15


904 36 Umeå


073-183 33 53
Tobias Karl Hannes Jonsson


19960506-7579


Bigarråvägen 15


904 36 Umeå


072-233 29 97


------------------------------------


Paul Roland Nilsson


19660918-2735


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


076-401 54 04
Sara Elisabeth Kvarnström Nilsson


19760603-1420


Lindhagensgatan 149 LGH 1201


112 15 Stockholm


---------------------------------


Elvira Carina Tomasdotter Skagerlind


19950920-2322


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm
Clara Nanna Ingrid Skagerlind


19930228-0368


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm
Ingrid Carina Gunvor Hässelbäck Skagerlind


19671028-1160


Brännkyrkagatan 41 A LGH 1302


118 22 Stockholm


------------------------------------------


Jenni Kristina Eisersjö


19760709-0243


Bykrogsvägen 21


141 43 Huddinge


070-491 16 35
Lars Emil Eisersjö


19771209-3215


Bykrogsvägen 21


141 43 Huddinge


070-373 19 50


---------------------------------------


Bengt Robert Jörgen Loeffel


19610702-2714


Valhallagatan 33


352 35 Växjö


0470-141 34
Lena Maj-Britt Olsson


19620812-2785


Valhallagatan 33


352 35 Växjö


----------------------------------


Anna Linda Maria Westberg


19810918-0029


Civilstånd Ogift


Adress Garvar Lundins gränd 8 lgh 1004


112 20 Stockholm


------------------------------------------
Peter Mikael Lindh


19591007-4359


Lövsångaregatan 22


214 59 Malmö


-------------------------------


Göran Bruno Karlbom


19611206-5559


Gurentorp Gömtarås 250


446 95 Älvängen


073-817 50 40


-----------------------


Göran Anders Karlbom


19681202-5515


Lagermansbacken 9


443 38 Lerum


072-245 93 23
Marcus Oscar Karlbom


19980419-3838


Lagermansbacken 9


443 38 Lerum
Pia Annarella Catrin Remneberg Karlbom


19681015-2444


Lagermansbacken 9


443 38 Lerum


0302-182 88


-----------------------


Sara Johanna Ramsell


19890705-0440


Johan Enbergs Väg 15 LGH 1101


171 62 Solna


073-506 67 14
Ahad Mozaffarzadeh


19570108-1670


Johan Enbergs Väg 15 LGH 1101


171 62 Solna


070-852 67 46
Fariba Salimi


19570524-6402


Johan Enbergs Väg 15 LGH 1101


171 62 Solna


070-452 64 23
Hanif Ali Azizi Fardkhales


19811105-0459


Johan Enbergs Väg 15 LGH 1101


171 62 Solna


-----------------------


Sven Anders Svante Sigurdsson


19630916-2532


Östra Ekås 1


570 31 Ingatorp
Eva Carin Sigurdsson


19680920-2929


Östra Ekås 1


570 31 Ingatorp


-------------------------


Camilla Gunilla Henrietta Sverker


19590902-2401


Stockholmsvägen 3 B LGH 1202


575 34 Eksjö


---------------------


Tommie Richard Christiansson


19851125-4891


Kronborgsvägen 1 D LGH 1101


217 42 Malmö


076-010 22 04
Kim Maria Louise Hild


19850822-4006


Kronborgsvägen 1 D LGH 1101


217 42 Malmö


-----------------------------


Charlotte Helen Lindh


19660410-4023


Peppargatan 2


271 38 Ystad
Ulf Mikael Lindh


19701012-3938


Peppargatan 2


271 38 Ystad
Gustav Malte Lindh


20010731-2159


Peppargatan 2


271 38 Ystad


-----------------------


Bo Henrik Joakim Sjöberg


19790327-4293


Palme Lydersgatan 9


271 50 Ystad
Ida Sara Maria Sjöberg


19870709-8524


Palme Lydersgatan 9


271 50 Ystad


-----------------------


Carl Magnus Lefevre


19651115-4012


Grenvägen 28


247 33 Södra sandby
Anna Paola Lefevre


19651212-3982


Grenvägen 28


247 33 Södra sandby


070-958 95 97
Emelie Anna Lefevre


19980905-7186


Grenvägen 28


247 33 Södra sandby


070-976 60 71


----------------------


Sten Claes-Henrik Cardling


19470408-3551


Gjuterigatan 102


271 44 Ystad
Anne Ewa-Gun Westford


19530705-3545


Gjuterigatan 102


271 44 Ystad


0411-55 09 19


------------------------


Carina Marianne Flodfält Jönsson


19720415-0341


Himmelsbacken 11


134 62 Ingarö


076-036 13 46
Nils Johan Manne Jönsson


19700708-0059


Himmelsbacken 11


134 62 Ingarö


------------------------


Patrick Lars Johan Ungsäter


19660809-2935


Älgövägen 20 B


133 36 Saltsjöbaden
Trine Sveindal Ungsäter


19680817-0929


Älgövägen 20 B


133 36 Saltsjöbaden


072-302 40 86


------------------------


Mats Ola Månne Jonsson


19750908-0417


Blommensbergsvägen 156 LGH 1204


126 55 Hägersten


070-878 42 00
Azra Vrazalica


19771126-5368


Blommensbergsvägen 156 LGH 1204


126 55 Hägersten


----------------------


Johanna Jessica Boström


19791004-4101


Odengatan 116


441 51 Alingsås


070-799 68 48
Niklas Erik Lindroth


19790105-5611


Odengatan 116


441 51 Alingsås


------------------------


Anna Leiner


19820521-0464


Norrskogshöjd 1


149 92 Nynäshamn
Joakim Weine Beland


19700208-0351


Norrskogshöjd 1


149 92 Nynäshamn


-------------------------


Åsa Alfhild Gullberg Alvarsjö


19640601-2507


Ranunkelgränd 76


135 37 Tyresö


076-148 77 73
Lars Ola Alvarsjö


19610819-0171


Ranunkelgränd 76


135 37 Tyresö


----------------------


Patrick Lars Johan Ungsäter


19660809-2935


Älgövägen 20 B


133 36 Saltsjöbaden


------------------


----------------------------------------------------------------------------------------


Sett på det hela så är staten, regeringen, polisen, myndigheterna helt skyldiga till det helvete en egen medborgare som även är dödsbodelägare.


Jag kommer att ställa till med problem för staten, de gör jävla inte som de vill utan att konsekvenser uppstår till följd det är nåt som är garanterat. Jag har ju krävt skadestånd men fan så blir det inget men jag ska de som våldtar, de bli frikända, få skadestånd. Tidigare 2017 fick jag även göra en sak så jag själv satt anhållen med just enda syfte mammas dödsbo bara för att de här förbannade myndigheterna, polisen inte gjort ett skit för att hjälpa.


Jag har 4 andra sidor med all info under lång tid på nätet om detta men regeringen, polisen, myndigheterna blockerat dessa sidor sen igår bara för att detta inte ska komma ut till alla svenska medborgare men de har fullständig rätt att få veta hur staten beter sej mot svenska medborgarna, hur de gör med deras personliga uppgifter. Ni kanske läste för ett litet tag sen att en svensk medborgare hade fått sin identitet stulen på nätet & kort därefter så var medborgaren 900 tusen kronor fattigare & detta är tack vare staten.

Detta är alla brev jag fått från flera myndigheter, polisen sen 2014 till ingen nytta, allt utan åtgärd.


Likes

Comments