How I edit my photos

Before / After


Idag tänkte jag att berätta hur jag redigerar mina bilder då jag själv tycker sånna inlägg är intressanta. Jag har under åren haft lite olika stilar på min redigering men nu känns det som jag har hittat rätt. Jag vill inte at det ska vara någon överdriven redigering utan vill såklart att det ska vara så naturligt som möjligt, mitt allra bästa tips är egentligen att ta kort i bra solljus, men ut efter det kommer här några andra tips!


// Today I will show you how I edit my photos as I myself find such posts interesting. During the year I have had a few different styles in my editing but now it feels like I have found the right one. I do not want it to be any excessive editing as I want it to be as natural as possible, my very best tip is actually to take photos in good sunlight, but here comes some other tips!


Before / After


Jag använder mig utav appen Lightroom på min iPhone där har jag gjort ett eget filter som jag oftast använder, men det jag jobbar mest med är att:

- Ljusa upp (exponering).

- Ändra temperaturen genom att dra lite åt det gula hållet för att få en varmare känsla.

- Ändra färgtonen genom att dra lite åt det rosa hållet.

Sen brukar jag redigera ljus och färgblandning beroende på hur bilden ser ut, men ett tips för nybörjare är att trycka på automatisk redigering och sen ändra till så man vill ha de, på så vis lär man sig! Man får helt enkelt leka runt lite tills man hittar sin egen stil!


//

I use the Lightroom app on my iPhone where I have made my own filter that I usually use, but what I do most is to:

- Light up (exposure).

- Change the temperature by slightly go to the yellow direction to get a warmer feeling.

- Change the tone by go to the pink direction.

Then I usually edit the light and color depending on how the picture looks, but a tip for beginners is to press automatic editing and then change to how you want them, this is how you learn! You simply have to play around a bit until you find your own style!

Gillar