My favorite apps

Idag tänkte jag skriva om mina favorit appar då jag verkligen känner att jag vill tipsa er om dessa! jag tänker att vi hoppar över de vanliga apparna som Instagram och Snapchat och istället hoppar in på appar som hjälper mig i vardagen och nedan har vi mina top 5 favoriter!

// Today I wanted to share my favorite apps as I really feel I want to tip you about these! We skip the usual apps like Instagram and Snapchat and instead jump into apps that help me in everyday life and below we have my top 5 favorites!


FLO

Den här appen är superbra om man vill följa sin mens cykel då man fyller i händelser i en kalender. Varje dag kan man fylla i humör, symptom m.m… Och jag har tack vare den appen sett mönster som exempel att jag får migrän precis innan jag ska ha min mens. Och ibland när jag exempelvis känner mig nedstämd brukar jag gå in på appen och se vart jag är i min cykel och sen tänka att jaha det är därför jag mår såhär. Så tips om du vill ha mer koll!

// This app is great if you want to follow your menstrual cycle, every day you can fill in the mood, symptoms etc.… And thanks to this app I have seen patterns such as example that I get migraines just before I have my period. And sometimes when I feel down, for example, I usually go into the app and see where I am in the cycle and then think that oh that is why I feel like this. So tips if you want more control!


MINDFULLNES

Den här appen har jag använt i många år och det är enligt mig den bästa appen om man vill meditera. Den är enkel och man kan själv fylla i hur länge man vill meditera, om man vill ha guidad röst och om man vill ha bakgrundsljud. Tips är att ha strand som bakgrundsljud, det är så avslappnande!

// I have used this app for many years and it is in my opinion the best app if you want to meditate. It is simple and you can fill in how long you want to meditate, if you want guided voice and if you want background sounds. Tip is to have beach as background sound, it's so relaxing!


FEEDR

Om du är likadan som mig och vill att ditt instagram feed ska matcha så är det här bästa appen, där kan man nämligen planera sitt feed i förväg innan man publicerar, jag brukar prova runt och se vilken bild som passar bäst osv, så himla bra!

// If you are the same as me and want their instagram feed to match then this is the best app, as you can plan your feed in advance before publishing, I usually try around and see which image is best and so on, so good!


HÄLSA / HEALTH

Den här appen använder jag för att kolla hur många steg jag tagit varje dag. Det håller mig motiverad till att uppnå mitt dagliga mål som är 10 000 steg/ dag.

// This app I use to check how many steps I have taken each day. It keeps me motivated to achieve my daily goal of 10,000 steps / day.


AIRVISUAL

Kanske inte så användbart i Sverige då luften oftast är väldigt bra där, men för mig som bor i Jakarta där luften är väldigt dålig så är denna appen guld då den hjälper mig att veta om jag behöver ha munskydd när jag ska ut eller inte då den visar hur bra/dålig luften är varje dag. Det kan verkligen skifta från dag till dag men oftast ligger det tyvärr på den ohälsosamma skalan.. När den väl ligger på den bra skalan ser jag till att öppna upp alla fönster här hemma och gå på extra långa promenader!

// Maybe not so useful in Sweden as the air is usually very good there, but for me living in Jakarta where the air is very bad this app is really helpful as it helps me to know if I need a face mask when I am going out or not as it is shows how good / bad the air is every day. It can really change from day to day but usually it is unfortunately on the unhealthy scale .. Once it is on the good scale I make sure to open all the windows here at home and go on extra long walks!


Gillar

Follow me around

Hej på er, idag startade jag dagen på bästa sätt. Jag och Paul tog en promenad till Starbucks och köpte oss en varsin dricka, det blev en is matcha latte för min del. Sen satte vi oss i vårat område och njöt av det härliga vädret. Ibland glömmer jag hur fint det är här utanför där vi bor, man blir nästan lite blind när man har bott här ett tag. Det är iaf här ute jag promenerar varje morgon, jag tänkte att det kunde vara kul för er att se!

Idag står storstädning på schemat, sen blir det nog lite take away mat då jag har slut på matidéer..

Hur ser eran dag ut?


// Hi there, today I started the day in the best way. Paul and I took a walk to Starbucks and bought us a drink each, I had an iced matcha latte. Then we sat down in our area and enjoyed the lovely weather. Sometimes I forget how nice it is here outside where we live, you almost become a little blind after living here for a while. It is here that I walk every morning, I thought it might be fun for you to see.

Today cleaning is on the schedule, then there will probably be some take away food as I have run out of food ideas ..

What does your day look like?

Gillar

How I deal with loneliness abroad

Jag får ofta frågor om hur jag dealar med ensamheten och hur jag klarar av att bo utomlands och vara ifrån vänner och familj så idag tänkte jag att jag skulle försöka svara på den frågan så gott det går och även prata om för och nackdelar med att bo utomlands.

// I often get questions about how I deal with loneliness and how I can live abroad and be away from friends and family so today I thought I would try to answer that question as best I can and also talk about the pros and cons of living abroad.

Picture from an article 2018 when we were living in India.


2018 tog jag steget att flytta utomlands tillsammans med min pojkvän då Paul hade fått ett kontrakt. Jag sa upp mitt jobb som administratör, jag sa upp min lägenhet och så sålde jag alla möbler, sen åkte Paul 2 månader innan mig i och med att jag behövde göra klart allt där hemma. Jag visste att det skulle vara tufft, men envis som jag är så valde jag att flytta med då vi visste att vi ville vara med varandra och ett långdistansförhållande kändes då inte som ett alternativ. Jag har nog alltid velat göra något annorlunda och inte gå rakt in i Svenssonlivet om ni förstår vad jag menar... Och sen har resan fortsatt, vi har hittills bott i Indien, Vanuatu och nu Indonesien och våran relation har blivit starkare efter allt vi har fått uppleva.

Att leva det liv jag gör är absolut inte för alla, för precis som frågan lyder så är det ibland ensamt, och det behöver inte betyda att man är helt själv utan några människor omkring sig, utan mer att man kan känna sig ensam i ett helt okänt land.

Jag tror nyckeln är att man ska ha rätt inställning och att man håller sig sysselsatt. Jag försöker alltid tänka positivt och Just nu pluggar jag och håller på med mina sociala medier, och så ringer jag hem till familj och vänner så ofta det går via FaceTime, som enligt mig är världens bästa uppfinning. Sen är det ju extra roligt att åka hem och hälsa på och träffa alla!

Det finns många fördelar med att leva det liv jag gör. Jag får uppleva så mycket tillsammans med den jag älskar och jag uppskattar min familj och vänner på ett helt annat sätt. Jag har upplevt länder jag aldrig trodde jag skulle uppleva och träffat några vänner på vägen. En annan fördel är även att engelska språket har blivit så mycket bättre. Sen är det ju inte så tokigt att vi idag bor nära alla härliga semesterorter som Bali exempelvis!

Nackdelen är ju helt klart att vara ifrån alla vänner och familj.. Det har absolut inte varit lätt alla gånger, men just nu trivs jag bra utomlands och känner mig nöjd med tillvaron. Jag har nog alltid varit lite utav en ensamvarg trots att jag haft många vänner runt omkring mig och jag får tillskillnad från många andra oftast energi utav att vara ensam så där tror jag att jag har några fördelar. Sen som jag skrev så är det extra roligt att åka hem och hälsa på i jämna mellanrum, jag har aldrig uppskattat Sverige så mycket som jag gör idag.

Om du är i tankarna att kanske flytta till en annan stad eller ett annat land så vill jag bara säga att våga ta steget!! För vad är det värsta som kan hända? Att man inte trivs? Men då är det ju bara att flytta hem igen.


Skulle ni kunna tänka er att flytta utomlands någon gång i era liv?


// In 2018, I took the step of moving abroad with my boyfriend as Paul got a contract in India. I quit my job as an administrator, I moved out from my apartment and then I sold all the furniture. Paul went 2 months before me as I had to clear everything up at home. I knew it would be tough, but stubborn as I am, I chose to move with him because we knew we wanted to be with each other and a long distance relationship didn't feel like an alternative. I've probably always wanted to do something different and not go straight into the Svensson life if you understand what I mean ... And then the journey has continued, we have so far lived in India, Vanuatu and now Indonesia, and our relationship has become stronger after everything we have experienced.

Living the life I do is definitely not for everyone, because just as the question sounds, it is sometimes lonely, and that does not mean that you are completely lonely without some people around you, but more that you can feel alone in a unknown country.

I think the key is that you have to have the right attitude and that you stay busy. I always try to think positively and right now I study and keep up with my social media. I also call home to family and friends as often as possible through FaceTime, which I think is the world's best invention, then it is extra fun to go home and greet and meet everyone!

There are many benefits to living the life I do like meeting new people. I get to experience so much with the one I love and I appreciate my family and friends in a completely different way. I have experienced countries I never thought I would experience, spending 4 months in northern India was not easy, but now I am glad to have done it. Then it is not so bad that we today live near many lovely places like Bali for example. Another advantage is also that my English has become so much better.

But the disadvantage is clearly to be away from all friends and family .. It has definitely not been easy at all times, but right now I feel good abroad and feel satisfied with life. Then I've probably always been a bit of a loner even though I have many friends around me. I usually get energy from being alone so I think I have some benefits. And like I wrote it is extra fun to go home and visit at regular times, I have never appreciated Sweden as much as I do today.

If you are thinking of moving to another city or country, I would just dare to take the step !! For what is the worst that can happen? That you don't like it? But then you can just move back home again.


Would you like to move abroad sometime in your life?

Gillar