Det kan være noget så vanskeligt at påfylde kølevæske på et teknisk anlæg, hvis man ikke har erfaring med den slags. Du bør dog ikke gå i panik - hjælpen er nemlig nær.

Her finder du ni tips, der utvivlsomt sørger for, at du fremover påfylder kølevæsken/glykolen helt korrekt, når du får til at opgave at hælde kølevæske/glykol på et teknisk anlæg. Nogle af mine tips vedrører tilmed, hvordan du får det maksimale ud af din kølevæske/glykol.

  1. Du bør tilstræbe udelukkende at bruge færdigblandede kølevæsker. Det er desuden meget vigtigt, at du anvender demineraliseret vand til blandingen, hvis du skal efterfylde anlægget.
  2. Det er vigtigt, at du aldrig blander forskellige glykoltyper.
  3. Sørg altid for, at blandingsforholdet harmonerer med det oprindelige forhold, når du efterfylder kølevæske på et teknisk anlæg.
  4. Du må aldrig pumpe demineraliseret vand og kølevæske på et teknisk anlæg hver for sig. Det kan give blandingsproblemer og være decideret skadeligt for det tekniske anlæg.
  5. Kølevæske er ikke guf for lungerne. Derfor er det vigtigt, at der er god udluftning i det rum, hvori du påfylder kølevæske på dit tekniske anlæg.
  6. Jeg anbefaler, at du sætter et mærkat med informationer omkring kølevæsketype, frostsikringspunkt, anlægsvolumen, fyldningsdato, dato for tilstandskontrol og dato for næste tilstandskontrol på dit køletekniske anlæg eller et andet sted, hvor du altid kan finde det. Ovenstående informationer er nemlig vigtige at have adgang til, og de er nærmest umulige at huske i hovedet, medmindre man er Rain Man.
  7. Det er vigtigt, at dit kølevæskeanlæg altid bliver rengjort, inden du påfylder kølevæske. Snavs, svejseretser, glødeskaller og lignende skal simpelthen bare fjernes. Du skal som minimum gennemskylle dit anlæg med kraftigt spulende vand, inden påfyldning påbegyndes.
  8. Bortskaf aldrig kølevæske via kloakken.
  9. Hvis du er uheldig, og der sker et uheld under påfyldningen af kølevæsken, så skynd dig at se sikkerhedsanvisningerne i sikkerhedsdatabladet for produktet.

Kilde: L.C.glad


Likes

Comments