denisetiainen

Denise, 23 år. Bor i Västerås. Fotografi, dans, musik och tacos är några av de saker jag älskar.

Email: [email protected]

Blog