Header

Introduksjon

Vi er fire ungdommer fra Høknes ungdomskole og vi har fått oppgave om leve forholdet i fengselet i Malawi. I denne bloggen får du vite om fakta om både bostedet i Malawi og fengselet i Malawi. 

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

Likes

Comments

Leger uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. De gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. De varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Leger Uten Grenser ble grunnlagt av leger og journalister i Frankrike i 1971, og i dag er de verdens største uavhengige medisinske hjelpeorganisasjon. Til enhver tid jobber et titalls tusen nasjonale hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland. I tillegg sender de hvert år ut flere tusen internasjonale feltarbeidere: leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

Målet deres er å gi medisinsk nødhjelp til menneskene som er hardest rammet av naturkatastrofer, konflikter, epidemier, sykdommer og fattigdom. De hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet. Både offentlig og privat snakker deres feltarbeidere ut om situasjonen til mennesker i nød. Formålet de har er alltid å framprovosere en endring for menneskene som er rammet.

De jobber også for å rette verdens oppmerksomhet mot de glemte krisene: alvorlige humanitære situasjoner som i altfor liten grad dekkes av internasjonal presse.

Som humanitær organisasjon er menneskers behov for medisinsk hjelp det eneste som avgjør hvor Leger Uten Grenser velger å jobbe og hvem de velger å jobbe for. For å sikre deres uavhengighet fra politiske interesser, skal størsteparten av deres midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan de jobbe der ikke andre jobber, og de kan raskt rykke ut dersom det oppstår en krise.

-StinaLikes

Comments

Fakta om Malawi

Malawi er verdens tetteste befolkede land og meste av befolkningen lever på landsbygda. Det lever 17.308.685 mennesker i Malawi. I Malawi er en av de fattigste i verden og har 790 ppp $, mens I Norge er det 65.970 per innbygger. Malawi nesten 83 ganger mindre BNI per innbygger. Malawi har PPP er engelsk uttrykk som står for kjøpekraftsenheter. Vi bruker enheten her til å hjelpe til å måle opp BNP, og vi regner ut med både prisnivået og kjøpekraften i hvert eneste land. Malawi er avhengig av bistand. 

De bruker ofte selvforsyningsjordbruk og det er stor sjanse for at avlingen svikter. Det er også ustabil råvare priser som påvirker Malawi.

Geografi: Malawi består mest av platåer og fjell. I Malawi finnes det sjø som heter Malawisjøen som er 20% av landets arealet. Sjøen er tredje største i Afrika og det finnes 200 forskjellige arter blant annet elefant, sebra, kaffebøffel og en omfattende pattedyrfauna. Sjøen blir truet av forurensning, overfiske og synkende vannstand.

Eksportvarer: I Malawi blir det ofte klimasvingninger, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler. Det fører til at hver enkelt person får mindre inntekt og mat. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter. Malawisjøen gir grunnlaget for et omfattende fiske og trekker turister.

Korrupsjon, inflasjon og høy forekomst av Hiv skaper store utfordringer for økonomien.Du kan se bilde av Malawis flagg lenger ned. Flaggene består av tre striper av fargene svart, rød og grønn med sol oppgang symbol. Svarte fargen presenterer de urfolkene som levde i Malawi, rød representerer deres kamp for frihet og grønn for naturen. Sol oppgangen er symbol for håp av frihet i kontinentene i Afrika.

-Purevsaikhan 10B

Likes

Comments


Her i Norge er fengslene ganske luksuriøse og fine. Her har alle egne rom som er ganske fine. De har en seng, et bord, en stol og kanskje til og med en TV. Alle blir behandlet som et menneske skal bli behandlet. Det er nok toaletter til alle, det er nok vasker til alle, det er nok dusjer til alle og ikke minst, det er nok mat og drikke til absolutt alle. Det vil jeg si er ganske luksuriøst og det er kanskje ikke så verst å være i fengsel i Norge, men det er fortsatt fanger som klager på at det er for dårlig her i Norge.

I Maula fengslet i Malawi er det helt motsatt. Der har ikke alle egne rom, de bor i celler som er laget for 50 personer, men det er ikke 50 personer i cellene, det er 150. Det vil si at en person har 0,5 kvadratmeter hver. Det betyr at man kan ikke legge seg ordentlig engang, hvis man skal sove blir man nødt til å sitte og sove. Det er ikke slik som i Norge at de har egne do, rom og toalett. Det er en vannkran for 900 personer, mens i Norge er det en hver. Det er en latrine for 120 mennesker. Som dere kanskje skjønner så er dette ganske langt under den normale levestandarden.

Alle disse faktorene fører til masse sykdom og smitte av sykdommer. Folk blir svært sinte på grunn av alt dette også, det fører til vold og slåssing hver dag. Det å være i Maula fengslet er helt forferdelig og halvparten av de som er der har vurdert selvmord. 

Vi som bor i Norge burde være mer takknemlig for det vi har og ikke klage på noe som helst egentlig.Vi skal være glade for helsehjelpen vi har, at vi har egne do,vask og dusj, eget rom osv.  De som er i for eksempel Maula fengslet klager sjeldent, de er heller glade for det de har. Det tror jeg vi nordmenn har noe å lære av. 

-Petter


  • 133 Lesere

Likes

Comments

Følg oss på de sosiale medier. 

Instagram : https://www.instagram.com/deglemtefangene/ 

Leger uten grenser: http://legerutengrenser.no/

<3 <3 <3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 


  • 124 Lesere

Likes

Comments

Malawi krisene

Hvis du har begått en kriminell handling som for eksempel i Norge har du rett til helsehjelp, men i Malawi er det ikke slik. Der er det lite tilgang til lege og de fleste innsatte står i fare for hiv, underernæring og tuberkulose. Uansett om man har begått kriminelle handlinger, bør man bli behandlet som et menneske. Dette kan vi som har det bra, gjøre noe med.

Mange steder i dag er det å sitte i fengsel det samme som å bli utsatt for vold og dødelige sykdommer.

Et eksempel på kriminellehandling og litt helsehjelp er i Maula-fengselet i Malawi som ligger sørøst for Afrika.

I en celle i Maula-fengslet i Malawi som har plass til 50 mennesker, er det i gjennomsnitt tre ganger så mange som bor. Det vil si at plassen til å leve er 0,5 kvadratmeter per person. Dette fører til alvorlige helseproblemer, som underernæring, lungebetennelse, malaria og liggesår.

Ofte har fangene kun plass til å sitte sovende på sementgulvet. De fleste fangene kommer fra vanskelige forhold fra før, men de største problemene kommer fra bare å leve i fengslet. Utsettelse av vold og svært dårlige leveforhold i fengslet er blitt et stort problem. selv om man sitter i fengsel har man like mye rett til helsehjelp som andre.

I Maula-fengselet er det en vannkran for 900 mennesker og et do for 120. Disse er tall som går langt over minimumskravet.

Å bo under slike forhold kan føre til mange psykiske plager - mange (45%) av innsatte i Maula-fengslet har vurdert å ta sitt eget liv, men det finnes heller ikke et tilbud om mental helsehjelp.

Vi sprer dette budskapet slik at vårt land kan gi mer bistand og hjelpe de som trenger det - som for eksempel fangene i Malawi. Det her kan vi gjøre noe med folkens ved å spre det til foreldre,tanter, onkel og andre mennseker. Det vill gjøre en foransdring i malawi eller andre steder der det ikke er menneskerett. Ordetakk "fære dør når flere vet".

Her er noen bilder fra Maula-fengslet i Malawi:Her er et intervju med en av de fangen i Maula-fengselet i Malawi.

Pasient: Tasfaya Lanago


​Tasfaya Lanago er 18 år og flykte fra Etiopia på let etter et bedre liv. Han kom til Malawi i desember 2014, men ble arrestert for å komme til Malawi ulovlig. Han ble dømt til 10 år og 16 måneder i fengsel uten å ha gjort noe kriminelt, han anket og ba om bli sendt tilbake til Etiopia uten hell. Det såret du ser på bilde av Tasfaya Lanago er fra da han måte sove på betonggulvet ved siden av potten som ble brukt til toalett. Det er tre ganger flere mennesker i hver celle enn det er plass til og det er dårlig hygieniske forhold og ikke nok mat. 

- Dana-allyson

Likes

Comments