Ulven, hvor kommer den egentlig fra?

Velkommen tilbake!

Den andre uken av 2018 blir dedikert til og publisere noen skoleoppgaver jeg er veldig stolt over. Det var flere oppgaver jeg fikk, og det var litt utenfor det jeg vanligvis skriver på, som dikt eller noveller. På sin måte er jo teksten sånn delvis lik Re: Steng Pornhub. Skjønt denne teksten skulle være mer nøytral enn det innlegget.

Uansett kos dere med lesestoffet, si gjerne hva dere synes om teksten. Jeg gleder meg til å høre deres tilbakemeldinger!

Ulven. Hvor kommer den fra?

Det er et spørsmål som har utløst debatt i Norge over lang tid, et spørsmål som en rekke forskere har prøvd å besvare, noen med mer hell enn andre. Spørsmålet jeg skriver om er hvor kommer egentlig ulven fra?

Siw E. Jakobsen skriver i en artikkel på Forskning.no som rommer noen av svarene på dette spørsmålet. I denne artikkelen kommer det blant annet frem at forskere fra Universitetet i Oslo har studert genmaterialet til tilsammen 14 ulver, som både har blitt felt i løpet av de siste årene og så langt tilbake som til 1960?tallet. I denne rapporten ender forskerne opp med konklusjonen om at ulvene kom til Norge på egenhånd fra Finland og Russland. På tross av disse funnene mener forskerne i Oslo at de ikke har klart og komme frem til et konkret svar på hvor ulven kommer fra og sier at de ønsker å forske mer på dette.

Sau eller elg til middag?

Mange ulvemotstandere vil bruke et heller snevert spekter av informasjon når de skal argumentere for hvorvidt vi skal bevare eller fjerne ulvebestanden i Norge. Øyvind Øverli og Torstein Steine blir av Morgenbladet beskrevet som ulvemotstandere som har stilt seg kritiske til forskningene om ulvens genetiske opphav. Morgenbladet skriver videre at Øverli og Steine ofte blir brukt som vitenskapelige kilder av organisasjoner og politikere som er mot ulv.

Sauebonden er ofte representert som motstandere når dette blir tatt opp til debatt. Årsaken er elementær: Ulven spiser opp deres inntekter. Det kan lett vekkes empati til disse bøndene når man ser dem på nyhetene, men hvis man leser nærmere om ulven som et rovdyr vil denne empatien snart forsvinne.


(Bilde: RDKTrainer/Pixabay.)
Elgen står for 95 % av dietten til skandinaviske ulver. Omtrent 100 elger ender opp som ulvemat.

Rovdata.no skriver nemlig at sauen utgjør veldig lite av ulvens diett, det er dyret, ofte omtalt som "skogens konge" elgen, som står for 95 % av dietten til ulver i Skandinavia. I gjennomsnittet tar ulvebestanden i Skandinavia cirka 100 elger i året. Så ledes står fortsatt sauen på menyen, men det skjer altså i langt mindre grad enn hva en typisk sauebonden vil ha oss til å tro.

Prosjekt Varg og Amerikanske funn.

Etter funnene gjort i studiene ved Universitetet i Oslo har tre amerikanske forskere sett nærmere på denne rapporten. I den amerikanske studien kan vi lese at de har gjort funn som underbygger det norske forskningsprosjektet. Likevel skal det sies at Administrerende Direktør ved Norskog Arne Rørå er uenig i denne påstanden og mener at forskningsrapporten fra amerikanerne motbeviser de norske funnene.

Uvissheten som er knyttet opp til spørsmålet om hvor ulven kommer egentlig kommer fra er fortsatt tydelig og blir til gangs utnyttet av ulvemotstandere som mener at ulvene ikke kom til Norge på egenhånd, men ble smuglet hit. Motstanderne kan finne på og bruke "Prosjekt Varg" som i følge Wikipedia var et desperat forsøk på å redde ulvebestanden etter at den ble fredet i 1973. som et bevis på akkurat dette.

Uansett om den ble smuglet hit eller gikk hit på egenhånd kan det vel konkluderes med at den norske ulven kommer fra Russland og Finland, for enn så lenge.

På onsdag publiserer jeg et kåseri med noen tanker det norske skolesystemet. Det kåseriet leste jeg for klassen, mens norsk læreren hørte på. Har aldri vært mer redd for å komme på feil side med en lærer. Ha en fin dag videre folkens.

#fagartikkel #ulven #ulvedebatt #elger #sauser #Norskog #wikipedia #rovdata #forskning #kilder #finnland #russland #1973 #skandinavia #skoleoppgaver #debatt #forskningsrapport

Liker

Kommentarer