Jag är inte ditt barn av blod men jag är ditt barn i sinne. Livet du har gett har skapat även mitt.

Därför vill jag tacka dig, för utan dig finns heller inget mig.

stå på dig.

jag är för ung nu, men livet du skänkt mig
ska jag skänka vidare.
Min önskan består.

lev,

LEV!

.I-L.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments