10 facts in my life right now


Det är söndag hörni, och äntligen time for some blogging igen! Och i och med att det var en allt för lång tid sedan senast, kommer här 10 fakta om mitt liv just nu som ni kanske inte visste!

1. 5 - stjärnigt

Så, jag flyttade alltså till Tyskland för ca två månader sedan för att göra min praktik i ett coolt 5 - stjärnigt hotell i Wiesbaden (precis utanför Frankfurt). Jobbar i receptionen och stannar här i till mitten av december.

2. Än en gång: långdistansförhållande

Den här gången är det jag som får lida lite mer eftersom jag är den av oss som är mer ensam. Men det går fint. Faktiskt lite skrämmande hur snabbt man blir van med att bara se varann en gång i månaden, om ens det...

---------------------------------------------

//It's Sunday peeps, and finally time for some blogging again! Since it was too long since last time, I'll list 10 facts in my life right now that you might not know!

1. 5-stars

So, I moved to Germany about two months ago to do my internship in a cool 5-star hotel in Wiesbaden (just outside of Frankfurt). I'm working in the reception and I'm staying here until the middle of December.

2. Once again: long-distance relationship

This time it's I who have to suffer a bit more since I'm the one of us that's more alone here. But it's fine. Actually pretty scary how fast you get used to only seeing each other once a month, if even that...



3. Kämpar på jobbet

En 22-årig stor bebis som håller på att lära sig prata för första gången någonsin. Det är vad jag känner mig som varje dag på jobbet. Haha! Har så svårt med tyskan. Mycket svårare än jag trodde det skulle vara faktiskt. Det är väldigt svårt att visa sitt riktiga jag, på ett språk man inte kan och i slutet av dagen när jag får gå hem, är jag helt dödens av allt översättande (och annat tänkande) i min hjärna i mer än 8 timmar. Så det slutar oftast med att jag pratar engelska med mina kolleger, vilket inte är det bästa sättet att lära sig tyska på.

4. Aldrig varit så taggad på hösten!

Är inte här för att snacka om vädret eftersom alla vet hur galen den här sommarn har varit. Men det har verkligen varit allt annat än trevligt i en takvåning utan luftkonditionering. Det har liksom inte gått att fly värmen. Omöjligt! De enda ställen jag kunnat gå till för att kyla ner mig är i kläd eller mat butikerna i stan. Haha, har aldrig varit med om det tidigare. Men nu äntligen har det blivit kyligare. Så jäkla skönt faktiskt!

---------------------------------------------------

3. Struggling at work

A 22-year-old big baby who's learning how to speak for the first time ever. That's basically how I feel every day at work. Haha! I'm struggling so much with the German language. Much more than I thought I would actually. It's really hard to show your true self in a language you're not good at and at the end of the day when I'm free to go home, I'm completely dead after all the translating (and other thinking) in my brain for more than 8 hours. So I usually end up speaking English with my colleagues, which is not the best way to learn German.

4. Never been this hyped for fall!

I'm not here to talk about the weather since everyone knows how crazy this summer's been. But it's really been awful on the rooftop without air conditioning. I haven't been able to escape the heat. Impossible! The only places I could go to if I wanted to cool down is the clothing or grocery stores in the city. Haha, I've never experienced that before. But now finally, it's starting to get cooler. Soso nice!


5. Pytte litet hem

Mitt "hem" här är väldigt minimalt. Jag behöver egentligen inte mer plats, det är riktigt mysigt faktiskt. Men det gör så jag bara mer och mer tänker på hur mycket jag är redo att ha mitt eget hem där jag får välja allt själv och ha alla mina ägodelar på ett och samma ställe och ett och samma land. Måste bara vänta en så där två år förrän det ens är möjligt hehe...

6. Egen tid

Och mycket av det! Jag som trodde Schweiz och skola var tråkigt men wow, nej. Saknar det verkligen! Jag jobbar så mycket här, så det är inte ett problem att vara ensam. Men när jag väl har en ledig dag och borde göra något kul, är det svårt att hitta på roliga saker att göra ensam... några tips, anyone? Adrian är också här av samma anledning som jag, så det är trevligt i alla fall.

--------------------------------------------

5. Tiny home

My "home" here is really tiny. I mean, I don't actually need any more space, it's a bit cosy actually. But it makes me think more and more about how ready I am to have my own home where I can decide everything by my self and have all my belongings in one place and in one country. Just have to wait for another two years until that's even possible hehe...

6. Alone time

And a lot of it! I thought Switzerland and school were boring but wow, no! Really miss it! I work so much here so it's not a problem to be alone. But when I have the day off and should do something fun, it's really hard to come up with fun things to do by your self... any tips from you guys? Adrian is here though, for the same reason as I, so that's nice.


7. Saknar havet

Jag insåg här om dagen att största delen av mitt liv och speciellt de senaste åren har jag bott väldigt nära eller helt intill havet. Har aldrig tänkt på det innan men jag har varit lyckligt lottad! Här befinner jag mig i mitten av ett stort land i mitten av Europa, med inte det minsta lilla hav. Okej, vi har Rhen floden men den är inte på gångavstånd så det räknas inte. Slutsats: saknar min sjö i Schweiz och havet i Finland såå mycket!

8. Dagdrömmer som aldrig förr

När du spenderar mycket tid med dig själv, har du plötsligt en massa att tänka på. Såklart. För mig är det vanliga att dagdrömma om allt jag vill uppnå och saker jag vill göra. Kan bli jätte inspirerad av småsaker, som ju är bra! men på samma gång väldigt irriterande eftersom jag vill göra allting nuu, vilket inte riktigt är möjligt.

--------------------------------------------

7. Missing the sea

I realized the other day that the biggest part of my life and especially the last couple of years, I've lived close to or by the sea. I've never thought about it before but I've been lucky! Here I am in the middle of a big country in the middle of Europe, with no sea what so ever. Okay, we have the Rhein river but it's not on a walking distance so it doesn't count. Conclusion: I really really miss my lake in Switzerland and the sea in Finland!

8. Daydreaming like never before

When you spend a lot of time by yourself, you suddenly have a lot to think about. Obviously. For me, the usual is to daydream about everything I wanna achieve and things I wanna do. I can get really inspired by the smallest things, and that's good I guess! but at the same time very annoying since I wanna do everything noow, which is not really possible.


9. Sorgliga händelser

Vet inte om det är för att vi plötsligt blivit vuxna och livet verkligen har börjat på riktigt. Men det känns som om det hänt så mycket sorgliga saker nu under ett par års tid. Och när det händer något åt någon du bryr dig om, är det inte det minsta kul att bo utomlands. Gör att du verkligen börjar fundera på vad som är viktigt i livet.

10. Världen är enorm men såå liten

*Du hoppar på ett flyg i ditt hemland och plötsligt bland bänkarna träffar du några tjejer från andra sidan Jorden. De ser bekanta ut så ni börjar prata och det visar sig att ni studerar på samma universitet i Schweiz.

*Du går på en liten väg mitt i Tyskland och pratar svenska med en kompis. En random man som pratar engelska dyker upp bredvid dej och påstår att du är från Finland. Han har en stor Suomi tatuering på sin arm och berättar att hans mammas vän är finlandssvensk. Vad är oddsen?!

Det är i de här tillfällen du inser att världen egentligen är så jäkla liten !!


Så, som ni ser; livet är inte bara drömmen utomlands även om det kanske låter coolt. Men jag kämpar på och vet att när det är dags att åka iväg igen så kommer jag helt säkert sakna även det här stället. Och tiden kommer flyga iväg. Som den alltid gör nuförtiden... Håller mej positiv 😉 hoppas ni också gör det!

------------------------------------------------

9. Sad things happening

I don't know if it's because we suddenly are adults and life actually has started to happen. But it feels like so many sad things have happened now in a short period of time. And when something happens to people you care about, it's not fun at all to live abroad. It really makes you think about what's important in life.

10. The world is huge but so small

*You jump on a flight in your home country and suddenly among the seats you meet some girls from across the Globe. You start talking cause you think they look familiar and then you all realize that you're studying at the same university in Switzerland.

*You're walking on a small street in the middle of Germany speaking Swedish with a friend. A random man walks up beside you and states that you are from Finland. He has a big Finland tattoo on his arm and tells you that his mom is a Swedish speaking Finn. I mean, what are the odds?!

This is when you realize that the world actually is pretty damn small !!


So, as you can see; life is not a piece of cake abroad even if it might sound cool. But that's fine and I know, that when it's time to leave again, I'll probably miss this place as well. And time will fly. As always nowadays... Staying positive 😉 hope you're doing too!

Photos by Pavel Klimashevsky

Likes

Comments

linneaengelman
linneaengelman,
Great blogpost! Good luck with your internship!
nouw.com/linneaengelman
ceciliaforsstrom
ceciliaforsstrom,
Thank you so much!!😊🙏🏼
nouw.com/ceciliaforsstrom
escali
escali,
vad spännande, lycka till!
nouw.com/escali
ceciliaforsstrom
ceciliaforsstrom,
Tusen tack, fina du! <3
nouw.com/ceciliaforsstrom