Mitt egna didaktiska material - Bygga ett hus till Barbafamiljen i papier masche!

Nedan kommer jag att presentera hur jag tog hänsyn till de didaktiska frågorna vad, varför, hur i mitt val i vad jag skulle skapa för material.

Vad: ska skapa ett hus till Barbafamiljen, med en inriktning på, samarbete, bild samt att jag vill att barnen ska erövra en ny kunskap att skapa på.

Hur: jag ska låta barnen i grupper om två, limma tidningspapper på en ballong, denna metod kallas för papier masche, sedan ska barnen måla de torkade tidningsballongerna i barbafamiljens olika färger, sedan ska det skapas ett landskap, detta ska också vara i papier masche, barnen ska sen limma på silkes papper för att tydliggöra att det finns gräs och vatten där familjen bor för detta har vi läst om i en bok. När detta är färdigt ska husen limmas ihop och staplas på lanskapet, barnen ska få bestämma vart de olika familjemedlemmarnas rum ska placeras.

Varför: detta ska ske som ett nytt steg i avdelningens tema: Barbapappa. och kopplas till Läroplanen för förskolan.

Läroplanen för förskolan Lpfö 98. -2016- (Ny, rev. utg.) förmedlar att varje barn:

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

​Referenser:
Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

VFU-Uppföljning

Idag har vi haft en vernissage redovisning, detta för att vi skulle visa och berätta om vad vi har skappat för didaktiska material. Jag tycker att det var mycket lärorikt att se vad alla andra kurskamrater har skapat, jag fick mycket inspiration till min framtida yrkesroll. Jag fick mycket feedback för hur jag kan utveckla mitt egna didaktiska material ytterligare för att få in fler estetiska lärprocesser.

Likes

Comments

Utvärdering av mitt material/Fältdagar

Jag har varit tillbaka på min VFU-plats. Detta för att under dessa två dagar utvärdera hur barnen använder sig av mitt skapade material som vi gjorde ihop. Jag tyckte mig se att de använder huset vi byggde till Barbafamiljen och de har börjat att flytta in några familjemedlemmar så sakteligen. Det är ju tanken att de är mer barn påväg, alla rummen kommer att fyllas. Personalen på förskolan är mycket tacksamma att jag tog mig an detta projektet med barnen eftersom det är något som de saknade i sitt tema. De sa att de kommer att ha stor användning för mitt hus och att barnen älskar att leka med det, vilket för mig är ett stort plus.

Likes

Comments

VFU vecka 3 (vecka 47)

Nu har jag fullgjort min praktik för denna gången (ska dock tillbaka för två fältdagar). Denna veckan färdigställde vi huset till barbafamiljen. Vi började med att barnen fick måla alla rummen i barnfamiljens olika färger. Sedan när vi har gjort detta var det dags att limma ihop alla rummen till ett hus. Det gjorde vi med hjälp av en limpistol. Jag limmade ihop med barnen eftersom att limpistoler kan bli väldigt varma så hjälpte jag till med att hålla den tillsammans med barnen. När vi hade limmat ihop huset fick barnen titta på bilder på de olika barbafigurerna och tillsammans lista ut vem som skulle bo i vilket rum. Vi limmade tillsammans dit figuren, detta för att synliggöra det för barnen på ett tydligt sätt. Jag är mycket nöjd med mitt projekt som jag har haft. Det har gått väldigt bra och jag är nöjd med resultatet och det blev bättre än vad jag hade väntat mig. Barnen tyckte att det var mycket roligt och de visade stort intresse under aktiviteterna. Jag lärde mig otroligt mycket av barnen om barbapappa och hans familj, jag tycker att detta var ett bra och roligt tema att jobba med i förskolans verksamhet och jag vill själv jobba med det i mitt framtida yrke.

Denna veckan ringde förskolechefen min handledare och frågade om jag ville vara med på ett möte med den andra avdelningen. Mötet handlade om barnhälsovård. Detta var mycket roligt och intressant, det var lärorikt för mig att få vara med. Det gav mig en inblick i hur man arbetar med barnhälsovård i förskolan.

Likes

Comments

Mitt femte musiebesök - Göteborgs Naturhistoriska museum


Jag tog med min familj till Göteborgs Naturhistoriska Museum (<---direktlänk till hemsidan). Vi gick igenom museet själva med våra barn och kollade. Mina barn fann detta museum väldigt intressant och roligt. Det var väldigt kul att berätta en massa fakta för mina barn om exempelvis människans historia och att de även kunde se hur olika djurarter såg ut, samt att det fanns fakta om deras olika egenskaper. Något som barnen tyckte var roligt var att se blåvalen. De blev mäkta imponerade att den var så stor. och då var det kul att vi kunde berätta att detta är en riktigt blåval och att de är denna storleken i verkligheten.

Jag tycker att detta museet är bra att ta en barngrupp till. Det är enkelt att ta sig genom det och mycket intressanta saker som man kan berätta för dem om. Jag tror att de kan passa de äldre barnen bäst eftersom att de kan ta åt sig fakta och historien kring de som visas på ett bättre sätt. De erbjuder även guidade turer och olika aktiviteter, detta kan vara bra att ha i åtanke om man ska åka dit med en barngrupp.

Likes

Comments

VFU vecka 2 (vecka 46)

Denna vecka har jag fortsatt med mitt Barbahus. Vi skulle fortsätta på landskapet som vi började på förra veckan, då det nu har torkat. Jag plockade fram silkespapper i olika färger och lim samt penslar. Sedan fick barnen i omgångar och grupper om tre komma till bordet och limma fast silkespappret på pappersformen som vi har tillverkat innan. Det skapades gräs och vatten i olika riktningar och former, även olika träd koma fram, allt detta för att barnen resonerade tillsammans vad de tyckte att Barbafamiljen behöver runt sitt hus. Detta var en aktivitet som jag kommer att göra om. Barnen älskade det och det var kul att få se vad barnen själv kom fram till utan att jag behövde styra dem, vilket är något som jag ej tycker om att göra. Barnen fick låta sin egna kreativitet flöda och även använda sig av sina sinnen för att kunna skapa landskapet. Jag tycker det är viktigt att barnen får vara med och bestämma hur materialet ska användas. Kul att som blivande pedagog se vad materialet gör med barnen och vad barnen gör med materialet.

Likes

Comments

VFU- första veckan

Nu har redan en vecka gått på min VFU. Jag har under denna veckan börjat med att arbeta med mitt didaktiska material med barnen. De har barbapappa tema på avdelningen. Jag valde att jag skulle skapa ett hus till hela barbapappa familjen. Detta huset skulle tillverkas av papier mache.

Vi började med att blåsa upp ballonger och att berätta lite kort om vad papier mache är samt att jag hade med mig ett egentillverkat papper som jag visade för barnen, sedan limmade vi fast tidningspapper på i olika lager, jag valde att ha varmt vatten när jag blandade mitt tapetlim. Detta för att öka sinnesupplevelsen för barnen. Jag fick en känsla av att barnen upplevde det som behagligt.

Vi delade upp aktiviteten till att det var två grupper med barn om 4-5 stycken. Barnen fick samarbeta med ballongerna och de mottogs med stort intresse.

Senare i veckan var det dags att börja med landskapet som husen ska stå på. Då tog vi en stort hårt papper som vi skulle lägga papier mache på i olika nivåer. Jag började med att fylla upp en balja med vatten och sedan fick barnen hjälpa mig att lägga i tidningspapper.

Sen var det dags att blada allt med hjälp av en stavmixer. Barnen fick turas om med att hjälpa mig med att köra mixern, detta var något som de tyckte var intressant och lite läskigt.

När vi hade blandat detta tillsatte vi lim i en mindre behållare och la sedan pappersblandningen och limmet i en tygbit. Sedan pressade vi ut vattnet tills att bara pappersmassan var kvar detta fick barnen lägga på det stora pappret.

Jag märkte att denna metoden tog alldeles för lång tid och att barnen inte tyckte att det var roligt. Jag ändrade då om i min planering och vi limmade istället fast tidningspapper med tapetlim i olika lager. Detta för att nå slutresultatet snabbare för barnen.

Jag har använt förskolans torkskåp för att mina delar ska torka snabbare.

Detta var en bra aktivitet för barnen eftersom att de är i åldrarna 4-5 år. De tyckte att de var mycket roligt och sa att de vill göra ballonger varje dag de kommer till förskolan. Den estetiska lärprocessen som jag har valt är bild. Inom detta område fick barnen utvecklas i att samarbeta i sitt skapande. De fick erövra en ny teknik samt erfarenhet när de använde sig av papier masche. Det var väldigt roligt att introducera detta för barnen, de uppskattade det.


Här nedanför visas processen i bilder:

Likes

Comments

Workshop drama 2

Under denna workshopen med Gunilla Fihn var det dags för oss att göra klart vår gestaltning med en barnbok som inspiration. Vi fick sätta oss i våra grupper och ta vid där vi slutade senast. I min grupp bestämdes att vi skulle göra en gestaltning som skulle visa på olika sorters känslor i vardagliga situationer inom förskolans dag.

Vi valde att förmedla våra känslor i gestaltningen på ett sådant sätt som skulle framkalla åsikter samt reflektioner. Något som Gunilla talade mycket om är hur viktigt det är att vi som pedagoger ger utrymme för barns känslor samt att de får utlopp för dom. Jag tänker som blivande pedagog att det är extremt viktigt att samtala och att visa för barnen att alla känslor är okej att känna och att det inte finns något fel eller skam med vissa känslor. Det är viktigt att vi som pedagoger möter barnen på deras nivå och att vi lyssnar in vad det är som de förmedlar med just sina känslor. Detta för att barnen ska känna att de blir tagna på allvar.

Vi fick under workshopens gång ta del av alla gruppers gestaltningar/redovisningar. Det skapades mycket intressanta och relevanta diskussioner kring varje framträdande. Jag fick under denna workshopen ett nytt sätt att tänka och agera på när det kommer till hur man på bästa sätt ska inkludera och inspirera barnen in i drama aktiviteter på förskolan.

Kommer att ha dessa tankesätt i åtanke när jag ska arbeta med drama i barngruppen på min blivande arbetsplats.

Likes

Comments

Museibeskök i Göteborg

Denna dagen  fick vi ta oss till Göteborg. Vi skulle besöka tre museum. Dem var Göteborgs konsthall, Röhsska museum samt Världskulturmuseet. Dagen var för mig väldigt inspirerande och intressant. Den gav mig många tankar och idéer till hur jag som pedagog kan ta med mig barngrupper till museum. Jag har sen tidigare ingen egen erfarenhet kring museum. Men som sagt denna dagen öppnade nya vägar för mig, både privat och i mitt yrkesval som förskollärare.

Vårt första stopp var Göteborgs konsthall. Här fick vi ta del av en utställning gjord av Lina Selander. Denna utställningen handlade mycket om pengar, makt och hennes hemort Bredäng. Mina tankar kring denna utställningen var att den var väldigt mörk, lite obehaglig samt att den inte var särskilt intressant, den var väldigt svår att tolka. Jag tycker inte att denna utställningen riktar sig till barn och jag skulle inte ta dit en barngrupp, utan jag tror att jag skulle välja en annan utställning som de kan erbjuda som skulle vara mer barnvänlig.Nästa stop var Röhsska museum. Här fick vi ta del av väldigt intressant information i form av en guide. Hon berättade för oss att de ett museum är för alla. Att barnen som kommer hit ska få röra sig fritt och omsätta sin energi i deras utställningar, detta för att de ska få uppleva med hjälp av sina sinnesupplevelser. Vi satt i deras ateljé som var enormt stor och inbjudande. I denna ateljé får barnen tid för att skapa samt att samtala om utställningen.

Sista museet var på Världskulturmuseet. Här var det dags för oss att ta oss an en utställning som var ämnad för de allra minsta barnen. Deras utställning var mycket intressant och även rogivande samt inspirerande. Dem vill att de små barnens frågor och upplevelser ska vara i centrum för deras utställning. I denna utställningen får de små barnen chans till att utforska och upptäcka med sina sinnen tillsammans med andra barn i deras storlek samt med föräldrar.

Detta är ett ställe som jag skulle ta med min framtida barngrupp till. Då jag älskar att se när barn möter och upptäcker nya erfarenheter med hjälp av sina sinnesupplevelser. Utställningen bjöd in till en mycket roligt och behaglig samt lekfull miljö för barnen. Detta ställe var inte bara roligt för barnen utan det var extremt roligt för oss vuxna med, här fick jag chansen att vara barn på nytt.

Likes

Comments

Studiebesök Komidianten

Efter att vi hade haft en föreläsning med Marie Bendroth skulle vi gå iväg för att ha ett studiebesök på Komidianten i Varberg. Komidianten hade en utställning som hette "När mörkret kommer känns allting bra".

Vi fick i uppgift av Marianne att vi snabbt skulle gå igenom utställningen. Detta för att sen komma tillbaka och skriva ner med endast tre ord vad vi tyckte beskrev utställningen mest. Då det kom fram att många kände att det var en hemskt och obehaglig känsla som utställningen förmedlade, det blev en stor diskussion kring detta. Var det verkligen en bra idé att ta hit en barngrupp? Detta var en fråga som vi diskuterade mycket kring.

Vi fick efter detta gå ut i utställningen igen och välja ett konstverk som vi skulle "prata" lite extra med. Vi fick sätta oss vid konstverket och skriva ner olika känslor som vi känner när vi tittade på det. Jag valde ett konstverk som förmedlade mycket starka känslor.

Mina tankar kring detta besök är att jag ser det som svårt att ta hit en barngrupp. Detta för att jag upplevde utställningen obehaglig och skrämande. Men jag kan inte veta vad barnen skulle tänka och känna, de kanske inte skulle känna samma obehagskänsla som oss vuxna eller inte.

Men jag tycker att det är bra att ta barngruppen på konstutställningar för att man kan samtala mycket med barnen kring deras upplevelse.

Likes

Comments