Släktet Ficus Fikus släktet

Släktet Ficus Fikussläktet

(Ficus) är ett växtsläkte i familjen mullbärsväxter och omfattar omkring 800 arter som är spridda världen över i jordens tropiska och subtropiska områden. Släktet är mycket mångskiftande och består av både träd och buskar.

Många av släktets arter odlas som prydnadsväxter, exempelvis är benjaminfikus och fönsterfikus vanliga krukväxter i Sverige. En art, fikon (F. carica), odlas kommersiellt för sina frukter. Fikusar har i försök konstaterats ta upp och binda giftiga ämnen ur luften, exempelvis bensen, formaldehyd och xylen/toluen. Kommer ursprungligen från Indien, sydöstra Asien - nordöstra Australien. Många av arterna i fikussläktet har förmågan att rena inomhusluften.

Källor: Wikipedia, Blomsterfrämjandet

De flesta fikusar vill placeras ljust men inte i direkt sol. De trivs bäst i rumstemperatur, men på vintern kan temperaturen gärna vara lite lägre, dock inte under 16°C. Grönska i hemmet ger lugn i sinnet och de riktigt stora växterna kan dessutom användas som rumsavdelare. En växt som kan bli mycket stor är fikusen. För att behålla storleken och en vacker form på de större exemplaren kan de beskäras, detta görs på våren. Tänk på att vintern är viloperiod för fikusen, och om växten flyttas under denna period kan den tappa sina blad. För att få fikusen att trivas, duscha bladen ofta!

Källa: Blomsterfrämjandet

Ficus - latinskt för fikonträd

Benjamina - engelskt, aromatisk kåda

Binnendijkii - efter den holländska botanikern Simon Binnendijk (1821 - 1883)

Deltoidea - triangelformad

Elastica - tänjbar, utdragen

Källa: Blomsterfrämjandet

Ficus elastica, fönsterfikus

Den vanligaste fikusen bland de storbladiga arterna.

Läge: Ljust men inte i direkt sol under sommarhalvåret. Den trivs bäst i rumstemperatur, men på vintern kan temperaturen gärna vara lite lägre, dock inte under 16°C.

Vatten: Vattnas så att jorden blir ordentligt blöt. Viktigt att jorden torkar upp, inte torkar ut, till nästa bevattningstillfälle. Dra ner på vattningen under viloperioden. Den här fikusen tål den torra inomhusluften bättre än de övriga fikusarna.

Näring: Under perioden från vår till höst behöver den näring varannan vecka.

Förökning: Genom att ta sticklingar

Övrigt: En gammal sort med helgröna blad är 'Robusta', 'Doescheri' däremot har marmorerade blad i grågrönt och mörkgrönt med inslag av gräddvitt.

Källa: Blomsterfrämjandet

Bild: Fönsterfikus Odla.nu

Bild Ficus benjamina-Benjaminfikus

Blomsterlandet

Bild: Ficus benjamina-Stickling benjaminfikus

Tradera.com

Ficus benjamina, benjaminfikus

Den vanligaste fikusen bland de småbladiga arterna.

Ursprung: Indien, sydöstra Asien - nordöstra Australien.

Läge: Så ljust som möjligt men skyddas mot stark sol. Den trivs bäst i rumstemperatur, men på vintern kan temperaturen gärna vara lite lägre, dock inte under 16°C.

Vatten: Benjaminfikusen vattnas så att jorden blir ordentligt blöt. Innan nästa bevattningsomgång ska jorden torka upp, men inte torka ut. Bladen bör duschas ofta. Eventuell omplantering sker på våren och stora plantor kan beskäras. Bladen kan falla av om man flyttar på växten eller under viloperioden. Mindre vatten behövs under viloperioden.

Näring: Ges en gång i veckan från vår till höst, under vinterhalvåret en gång i månaden.

Förökning: Genom att ta sticklingar

Ohyra: Uttorkning ökar risken för spinnangrepp. Sköldlöss är det vanligaste skadedjuret på fikusar. Vid starka angrepp kan bladen få intorkade fläckar, bli gula och falla av. Spinnvävnad bildas mellan bladstjälk och stam.

Åtgärder: Det gäller att göra det ogynnsamt för spinnkvalstren och sköta växten rätt så den får bästa motståndskraft. Sänk temperaturen, låt plantorna vara ute på sommaren om möjligt, duscha växterna ofta. Duscha växten med såpa eller Provado Plus med en veckas intervall. Starkt angripna plantor bör kastas.

Övrigt: Växten kan böjas och formas i stort sett helt efter eget behag.

En vanlig sort är 'Exotica' som har långa, tunna grenar, 'Natascha' har små blad och ett kompakt växtsätt och 'Starlight' är en tålig sort med vitbrokiga blad. 'Barok' har gröna blad som krullar sig.

Källa: Blomsterfrämjandet

Gillar