släktet Asparagus

Släktet Asparagus Sparrissläktet

Sparrissläktet är ett växtsläkte i familjen sparrisväxter som omfattar cirka 300 arter, alla från gamla världen, men introducerade i många länder på båda halvkloten i tempererat och tropiskt klimat. Många av arterna från Afrika räknas ibland till släktena Protasparagus och Myrsiphyllum.

Bland arterna återfinns allt från örter till vedartade klätterväxter. De flesta av arterna har tillplattade stammar, kladoder som är bladskaft eller andra stamdelar som blivit bladliknande och tagit över själva bladskivans roll. Tre arter, sparris (A. officinalis), japansk sparris (A. schoberioides) och glanssparris (A. cochinchinensis), är tvåbyggare, det vill säga de har hon- och hanblommor på olika plant individer. Andra arter kan vara hermafroditer, som menas att de är tvåkönade.

Den bäst kända medlemmen i släktet är grönsaken sparris (A. officinalis).

Bild :Asparagus plumosus Fjädersparris

Blomsterlandet

Bild :Asparagus plumosus Fjädersparris

Odla.nu

Asparagus plumosus Fjädersparris

Fjädersparris är en art i familjen sparrisväxter från tropiska delar av östra och södra Afrika. Den förekommer som krukväxt i Sverige och ses även som snittgrönt i blomsterbutiker. Utseendet påminner om ormbunkar och har slöjliknande drag. Fjädersparrisen är en skir, vackert grön växt som trivs i hög luftfuktighet och har slanka skott med borstliknande "blad" sammansatta av ytterst tunna barr.
Läge: Trivs i halvskugga, ljust ej soligt. Vill bo i rumstemperatur, undvik direkt värme eller för kyligt.

Vatten: Håll jorden lätt fuktig, känslig för uttorkning
Näring: Krukväxtnäring för gröna växter. Svag dos Krukväxtnäring i vattnet vår - höst, vintertid 1 gång/månad.

Förökning: Görs genom att dela hela plantan med rötter och allt, på så vis får man fler plantor. Helst på senvåren.

Ohyra: Växthusspinnkvalster, -bladen blir först grågröna, vitprickiga och sedan gula. De torkar och faller av till slut. Åtgärd: Att få sin växt helt fri från växthusspinnkvalster är nästan en omöjlighet. Det gäller att göra det ogynnsamt för spinnkvalstren genom att sköta växten så den får så bra motståndskraft som möjligt. Man kan även använda sig av växtvårdmedel som tex vanlig såpa, insektssåpa och mineralolja och ge behandling 2–3 gånger med en veckas intervall.Starkt angripna plantor bör slängas.

Bladlöss, - djuren angriper främst unga skott. Bladlössen tillhör de mest lättbekämpade skadedjuren. Åtgärd: Djur som är lätta att komma åt kan man klämma ihjäl med fingrarna. Är det svårt att se hur mycket angripen plantan är kan man behandla med växtvårdmedel, pyretrumpreparat, Calypso eller Provado- preparat. På sommaren kan man med fördel sätta ut plantan, en del djur dör på grund av väderleken, andra tas om hand av naturliga fienden till bladlusen.

Sköldlöss- Sköldarna påträffas främst utmed grenarna. Sköldlössen är mycket svårbekämpade. Starkt angripna plantor kastas. Åtgärd: Man kan prova att behandla genom att först tvätta bort så många sköldar man kan. Sedan behandla hela plantan upprepade gånger med Calypso eller Provado – preparat.

Rothalsröta- Orsakas av svampen Fusarium oxysporum rödbrun och växten dör. Sparrisväxter angrips lätt av rothalsröta vid kall och fuktig miljö. Åtgärd: Kasta växten.

Övrigt: Bildar tjocka bulber som lagrar vatten och näring. Kan även vara utomhus under sommaren. Planteras vid behov om i hög kruka med sandblandad jord, så djupt att rothalsen döljs. Se till att rothalsen är täckt med jord - det befrämjar tillväxten.

Källor: Odla.nu, Blomsterlandet, Wikipedia, Maj-Lis Pettersson Skydda dina krukväxter

Bild :Asparagus aethiopicus ’Sprengeri Hängsparris Impecta.se

Bild :Asparagus aethiopicus ’Sprengeri’ Hängsparris sv.wikipedia.org

Asparagus aethiopicus ’Sprengeri’ Hängsparris

Aehtiopicus betyder från Etiopien och Sprengeri betyder Sprengers växt. Och kommer ifrån Tropiska och södra Afrika. Växten bildar kraftiga rotknölar, bulber, som lagrar vatten och näring. Otroligt elegant växt med slöjliknande, ormbunkslika blad

Läge: Trivs i ljust-halvskuggigt läge, ej i stark sol. I skuggat söderfönster blir den alldeles grå och livlös.

Vatten: Håll jorden fuktig men se upp för restvatten i ampelkruka så låt jorden torka upp mellan vattningarna. Trots att växtens stora rotknölar lagrar vatten, är den känslig för uttorkning

Näring: Krukväxtnäring för gröna växter.
Svag dos Krukväxtnäring i vattnet vår - höst, sedan 1 gång/månad.

Blomman: Kan blomma med ett flor av små stjärnlika blommor. efter blomningen bildas mängder av pepparkorn stora orangeröda bär.

Bladen: Det vi kallar blad är egentligen förkrympta, barr lika skott, som tagit över bladens funktion. Bladen har försvunnit och ersatts av dessa fyllokladier. De är ljust gröna, liknar platta barr och sitter tätt på friskt gröna, glänsande smågrenar.

Ohyra: Kan få samma ohyra som Asparagus plumosus Fjädersparris

Omplantering: Krukan blir fort för liten, eftersom rotknölarna tar stor plats. Om häng sparrisen står i plastkruka, kan du klippa upp den – även i botten – för att lättare få ut knölarna oskadda. Lerkruka kan du slå sönder med hammare. Plantera om växten i större, hög kruka och blanda gärna jorden med lite sand eller små lecakulor. Klipp bort torra grenar och ge plats för nya. I samband med omplanteringen kan du dela växten, om den blivit för stor eller för tät. Använd handskar, för grenarna blir med åren tätt besatta av grova taggar.

Övrigt: Hängsparris växer först upprätt men låter efterhand de mjuka grenarna hänga graciöst nedåt. Växten är mycket skir och gracil även som gammal. Den passar i ampel men också på piedestal, som kan placeras strax innanför fönstret. Sommartid kan du låta växten hänga ute på en skyddad plats i lätt eller vandrande skugga. Här blir den friskt grön, grov och mycket tät. Ta in den, innan nätterna blir kalla.

Hängsparris har länge använts tillsammans med snittblommor och i dekorationer och arrangemang, inte bara för utseendets skull utan minst lika mycket för den otroliga hållbarhetens. Före stickmassans tid, dekorerade man borden med häng sparrisrankor liggande mellan vaserna och de höll sig fina länge sedan festen var över.

Källor: Plantagen,Blomsterlandet

Bild : Asparagus densiflorus Natalsparris rävsvanssparris

Wikipedia.org

Bild :Asparagus densiflorus 'Myersii' Svansparris Blomsterlandet

Asparagus densiflorus Natalsparris rävsvanssparris

Arten kallas ibland plymsparris, vilket dock är det svenska namnet på arten A. africanu

Natalsparris är en art i familjen sparrisväxter och förekommer naturligt i Sydafrika. Arten odlas som rumsväxt i Sverige och används ibland som snittgrönt i buketter. .Natalsparris är en ganska lågvuxen, gammaldags krukväxt som bildar en låg buske med massor yviga, rävsvansliknande skott med smala nål lika fyllokladier, en slags "blad". Rötterna bildar rotknölar som ibland vill klättra upp över krukans kant, så den bör planteras om till större kruka. Kommer ursprungligen från Syd och Östafrika

Läge: Ljus plats, inte direkt sol på sommaren. Rumstemperatur. Tål ned till 10 °C-12 °C på vintern.

Vatten: Regelbunden på sommaren, sparsam på vintern.

Gödning: Regelbunden under sommarperioden.1 gång i /mån på vintern

Övrigt: Den kan stå ute under sommaren, om den skyddas mot stark, direkt sol. Den är känslig mot uttorkning, så se till att vattna! Om den trivs, kanske den blommar med små, stjärnformade blommor som senare bildar röda bär.

Källor: Wikipedia.org, Blomsterlandet.

Gillar

Kommentarer