Familjen Oleaceae - Syrenväxter

Familjen Oleaceae- syrenväxter

Syrenväxter (Oleaceae) är en växtfamilj med 24 existerande släkten (och ett utrotat) med omkring 650 arter av buskar, träd och klätterväxter.

Många arter i familjen är ekonomiskt viktiga, framför allt olivträdet (Olea europaea) som odlas för sin frukt, oliv, och oljan som pressas ur den. Forsythiasläktet (Forsythia), syrensläktet (Syringa) och jasminsläktet (Jasminum) innehåller uppskattade prydnadsväxter.

Källa: Wikipedia

Bilder: Jasminum polyanthum- Vippjasmin Odla .nu

Jasminum polyanthum - Vippjasmin

Bakgrund: Ursprungligen är denna växt en klättrande buske. Jasminen är vinterblommande och finns i affärerna mellan december och mars. Jasminen är snabbväxande och har en underbar men intensiv doft. Kommer ursprungligen från Kina.

Läge: Växten kräver en ljus växtplats, även full sol går bra. Den bör dock skyddas om solen är mycket stark. För att jasminen ska blomma krävs att hösten varit kall, temperaturer mellan 12 och15°C under höst och vinter behövs för att blomknoppar ska bildas. Under övrig tid trivs den bäst i normal rumstemp.

Vatten: Växten är beroende av att jorden hålls jämnt fuktig eftersom till och med måttlig torka kan orsaka blad- och blomavfall. Extrem torka eller extrem väta klarar växten inte alls. Duscha gärna växten regelbundet med rums tempererat vatten.

Näring: Ge den krukväxtnäring en gång i veckan från vår till sensommar. Övrig tid ges näring en gång i månaden.

Blommor: Knopparna är rosa men blommorna vita.

Ohyra: För att undvika ohyra är det viktigt att inte ha för hög temperatur inomhus på vintern runt 18 grader, förebygga genom att låta jasminen stå utomhus på sommaren vilket bla annat resulterar i att flera skadedjur får det ogynnsamt. I bästa fall är de helt skadedjursfria när det är dags att ta in växten igen.

Övrigt: När växten blommat över kan den beskäras. Allt som är visset tas då bort. Gamla exemplar kan beskäras hårdare, genom att kapa gamla grenar en bit ovanför jordytan kan nya grenar bildas ända nerifrån. Växten planteras om på våren eller vid behov. På sommaren kan jasminen stå utomhus om den ställs i ett skyddat läge. Jasminen kan med fördel viras runt en båge eller spaljé.

Källor: Odla.nu, Maj-Lis Pettersson Skydda dina krukväxter

Bild: Syringa vulgaris `Sensation´ - Syren

Blomsterlandet

Bild: Olaea europaea- Olivträd

Blomsterfrämjandet

Gillar