Divisionen Pteridophyta

Divisionen Pteridophyta - Träjonsväxter

Träjonväxter är en växtfamilj tillhörande divisionen ormbunksväxter -Pteridophyta.

Divisionen pteridophyta innehåller en rad olika familjer. Att försöka förstå vidden av hur många familjer och släkten det finns av ormbunkar är nog svårt, särskilt eftersom vi växer upp med tanken på att ”en ormbunke är en ormbunke”.

Här i Sverige har vi runt 40 olika arter – varav vissa odlas som prydnadsväxter, och andra förekommer vilt. Vi har exempelvis stensöta, som är en av de få arter vi har i Sverige som övervintrar med gröna blad, och så har vi den storväxta örnbräken som på sina håll kan nå en höjd om 2,5 meter. Därtill räknas även träjon, safsa och klotgräs som några av de vanligaste sorterna här i landet, med sina olika uttryck och växtsätt.

När man nämner ormbunkar så för det för de allra flesta tankarna till de där typiska gröna växterna vi är vana att stöta på i skog och på andra marker här i Sverige. Att det däremot inte finns något som heter ”en ormbunke” är något som man sällan blir upplyst om. Faktum är dock att ormbunkar är en hel division av växter med närmare 9 000 olika arter, så den ena ormbunken du ser i skogen behöver inte alls tillhöra samma art som den nästa du ser.

Källa: Plantagen.se

Bilder: Nephrolepis exaltata - Spjutbräken Blomsterlandet

Nephrolepis exaltata - Spjutbräken

Spjutbräken var en av de allra första krukväxterna. Det är en tropisk växt som kom till England redan 1793. Dess botaniska namn är Nephrolepis exaltata. Nephros betyder njure och lepis kan översättas till fjäll eller bark, vilket antyder formen på den hinna som täcker sporhusen som sitter på rad längs kanten på bladens undersida. Exaltata betyder mycket hög och talar om att det är en ormbunke som blir hög. Förutom att föröka sig med sporer får den även skott som bildar ”ungar” ute i spetsen. Mormor hade den på en piedestal – spjutbräken. Där stod den perfekt som ett grönt fyrverkeri som skickade ut sina strålar åt alla håll året runt. På vintern stod den ända ute i burspråket och på sommaren drogs den bort lite från det skarpa solljuset. Idag förvandlar den dessutom många badrum till gröna oaser.

Läge: I halvskugga eller ljust, inte i direkt sol. Undvik sol, direkt värme, torr luft och torr jord. Kan stå en bra bit in i ett ljust rum. Minst 18°.

Vatten: Håll jorden jämnt fuktig. Duscha bladen ofta eller fukta luften omkring växten.

Näring: Svag dos Krukväxtnäring vår - höst, sedan 1 gång/månad. Krukväxtnäring för gröna växter.

Övrigt: Det finns numera en lång rad sorter av spjutbräken med olika bladformer. Några har små blad som exempelvis ’Duffi’ medan andra har flikiga blad som ’Marisa’, dubbelt pardelade som ’Humata’, krusiga som ’Green Fantasy’, som dessutom skiljer sig från mängden genom att vara rakt uppåtväxande, medan ’Emina’ mest påminner om grönkål. Det finns alltså spjutbräken som passar in överallt och passar alla smaker. Det bästa med de nya sorterna är att de varken får gula blad eller skräpar som de gjorde förr.

Lite fakta om ormbunkar: Sägs att uppkommit för ca 400 miljoner år sedan.

Finns 9 000 olika arter av ormbunkar, varav vi i Sverige har 40 av dessa.

Ordet ”orm” i växtens namn betydde ursprungligen ”mask”, något som kopplas till att man förr använde sig av ormbunkar som maskmedel.

Fortplantar sig med hjälp av vatten.

Ormbunkens blad är stora och uppdelade i såväl primära som sekundära flikar.

I tropiska delar av världen finns även ormbunkar i trädform som kan bli hela 30 meter höga.

Källor: Plantagen.se, Blomsterlandet

Gillar