Slutbesiktning och slutsamråd av det nybyggda huset


Som jag nämnt tidigare får vi inte ta huset i bruk innan ett slutsamråd hållits med kommunen och dem gett oss ett så kallat slutbesked. Slutsamråd för vårt hus är bokat till den 28:e juni. Det är kommunens bygglovsinspektör som kallar till detta möte och kallade utöver honom själv är byggherren (dvs vi), kontrollansvarig och vår byggentreprenör som byggt huset.

Vid slutsamrådet ska man gå igenom:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked


Samma dag som vi har slutsamråd den 28:e juni med kommunen har vi också bokat in slutbesiktning. På slutbesiktningen träffar vi en besiktningsman från Gar-Bo och entreprenören som byggt vårat hus.

Första steget är att vi tillsammans kommer går genom vilka kontrakt som ingår i besiktningsuppdraget och tittar tillsammans på egenkontroller och ritningar för vårat husbygge. Under slutbesiktningen undersöker besiktningsmannen om dem som byggt huset har gjort arbetet korrekt och att vi fått det som står i kontraktet.

Tillsammans med besiktningsmannen går man sedan igenom rum för rum på varje våning innan det är dags för den utvändiga besiktningen. Besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut.

När man väl är tillbaka inne i huset igen gör besiktningsmannen en helhetsbedömning av själva byggnaden och om den är godkänd eller inte. Ni går tillsammans igenom vad besiktningsmannen har hittat, vad som är fel, om det saknas något intyg eller liknande så att alla inblandade parter har koll på läget.

Förhoppningsvis går både slutsamråd och besiktning bra och då får vi nycklarna samma dag den 28e juni!

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229

Prenumerera