Miss my soul mate

A year ago, I met Jeremy's sister April for the first time.  It felt like we had known each other for a long time.  April came down to and was with us for a few days.  Amanda and I planned an excursion to Mårdseleforsen.

För ett år sedan träffade jag Jeremys syster April för första gången. Det kändes som om vi känt varandra länge. April kom ner till och var med oss några dagar. Amanda och jag planerade en utflykt till Mårdseleforsen.

Hebbe, Hugo and Disa were also with us.

Hebbe, Hugo och Disa var också med.

It had snowed so it was little cold.

Det hade snöat så lite kallt var det.

We had coffee and a sandwich with us.  The fire warmed us.

Kaffe och smörgås hade vi med oss. Elden värmde oss.

I miss my soul mate 🧡🧡🧡

Gillar