ABOUT MY MOOD TODAY

Min PINTEREST . HERE


Godmorgon solstrålar, ny fantastisk dag framför oss är det inte underbart? Känna efter att vi lever, ta vara på dagen och vara tacksam över det lilla som kommer hända under denna dagen. Minst fem saker du ser fram emot idag? Säg dem högt för dig själv och minns denna stunden på morgonen längst dagens väg. Vägen mot en positivare vardag! - Redan Onsdag, bara ca 1,5 vecka innan min mamma och lillasyster kommer på besök. Om jag längtar! Annars ska jag försöka få ihop alla videos till youtube denna veckan. AHHH vilken tid det tar blir nästan halvt galen haha. Men vill få ordning på dem då de halkat efter.. Har nog 4-5 videos till er så tänkte publicera dem så fort dem är klara för min datorn är snart slut på minne av alla videos och bilder. haha! Mitt mood annars, vem älskar inte att spana runt på Pinterest när man är i brist på inspiration eller bara vill bli peppad och inspirerad. Det gjorde jag igår kväll och knåpade ihop detta. Kan hoppa in i varenda bild. YEY. Näni nu ska jag ta och äta min traditionella gröt och hoppas på att vår kyl kommer idag för ja ni livet är inte så perfekt som ytan är på sociala medier snart levt utan kyl i fem veckor. TOKIG! Men snart så har vi en ny, positiva tankar! Nu ska DU ha en fin Onsdag! LOVE S

//Good morning sun rays, new fantastic day in front of us is not that wonderful? Knowing that we live, take care of the day and be grateful for the little that will happen during this day. At least five things you look forward to today? Say them high to yourself and remember this moment in the morning at the end of the day. The road to a more positive everyday life! - On Wednesday, just about 1.5 weeks before my mom and little sister come to visit. If I long! Otherwise, I'll try to get all the videos to youtube this week. AHHH what time it takes becomes almost half crazy haha. But want to fix them when they left behind. Have enough 4-5 videos for you so thought to publish them as soon as they're ready for my computer is soon out of memory of all the videos and pictures. haha! My mood otherwise, who does not love to spin around on Pinterest when you're in lack of inspiration or just want to be pepped and inspired. I did this last night and knocked this together. Can jump into every image. Phew. Well, now I'm going to eat my traditional porridge and hope that our cool will come today for yeah, your life is not as perfect as the surface is on social media soon lived without cooling for five weeks. CRAZY! But soon, we have a new positive mind! Now you will have a nice Wednesday! LOVE S


Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229