The darkest minds (2012-14) by Alexandra Bracken - Series review #5

Books

Jeg er lige blevet færdig med at genlæse The darkest minds af Alexandra Bracken, og det er lowkey en af ​​mine yndlingsserier! Jeg elskede den tilbage 2012-14, da jeg læste den for første gang, og jeg elsker den stadig! Serien består af The darkest minds, Never fade og In the afterlight.
De citater, jeg har valgt til denne anmeldelse, er stort set alle sjove, da denne bogserie gør så ondt i hjertet, som kun en YA-serie kan! - Hvilket jeg følte for at kompensere for med citaterne hæhæ. Hvis du leder efter en serie, der er ekstremt vittig og meget mørk, så dette en serie for dig!
Jeg vil IKKE anmelde den fjerde og sidste bog i serien, The Darkest Legacy, der kom ud i 2018 og følger et andet plot end de 3 andre, simpelthen fordi jeg ikke har læst det ;)

”Det føles som om vi skulle gøre noget," sagde han. "Vi kunne sætte hende i brand og sende hende ud på havet. Lad hende brænde i ære.” Chubs løftede et øjenbryn."Det er en minivan, ikke en viking." - Alexandra Bracken, The Darkest Minds

Da Ruby vågnede på hendes tiårs fødselsdag, var der noget ved hende, der var ændret. Noget alarmerende nok til at få hendes forældre til at låse hende ude i garagen og ringe til politiet. Noget der får hende sendt til Thurmond, en brutal "rehabiliterings lejr" oprettet af regeringen. Hun overlevede den mystiske sygdom, der dræbte de fleste af Amerikas børn, men hun og de andre oplever noget der er langt værre: skræmmende evner, de ikke kan kontrollere.
Nu seksten år, er Ruby en af ​​de farlige. Ruby undslipper kun med nød og næppe Thurmond med sit liv. Hun er hun på flugt, og hun slutter sig til en gruppe børn, der er undsluppet deres egen lejr. De er desperate efter at finde det ene sikre sted tilbage for børn som dem - East River. (Kilde: Goodreads)

"Åh, Det er jeg ked af," sagde Chubs, "tilsyneladende afbrød midten af min sætning begyndelsen af din. Fortsæt endelig.” - Alexandra Bracken, Never Fade.

Serien fortæller historien om, hvad traumer gør og kan gøre ved dig. Den kommer ind på hvad vi hver især gør for at overleve de onde handlinger der er blevet gjort imod os, og vi har gjort mod andre. Jeg kan virkelig godt lide at serien, hurtigt springer over den glorificerede version af godt vs ondt, og istedet viser hvad der sker, når folk har gjort alt i deres magt for at overleve.
Vores lille vennegruppe i den første bog består af Ruby, Chubs, Liam og Zu. De skænderi og den kærlighed, som vi får fra dem igennem bøgen, er så hjertevarmende! Den måde, som alle har deres at tackle, men stadig vil gøre alt for hinanden, er bare ren kærlighed!
Vores hovedperson Ruby er så stærk, og jeg elsker at være i hendes hoved. Hun tager helt sikkert nogle beslutninger, der bringer nøjagtige det modsatte af, hvad hun ønsker. Men hun gør alt, fordi hun kan for at redde sine venner, der nu er blevet hendes familie.
Det bliver ikke irriterende, fordi hun vokser med opgaven og bliver klogere, hårdere, køligere og mere trist, indtil hun lærer at stole på folk med sine byrder og de med deres, til hende.
Jeg kan også godt lide, at bogen har flere skurke. Vi starter i det "små" i den første bog, og så bliver skurkene mere onde og større for hver bog. Nogle skurke viser sig at være gode, andre var gode og blive onde, og andre viser sig at være så onde, at det føles som om intet kan gøres for at stoppe dem.
Nogle af mine yndlings karakterer introduceres i anden bog, Never Fade, og alle er lige til at omfavne, de er Jude, Vida og Cole!

"Ruby, hvordan ser fremtiden ud?" Spurgte Nico. ”Jeg kan ikke forestille mig den. Jeg prøver hele tiden, men jeg kan ikke forestille mig det. ” - Alexandra Bracken, In the Afterlight

Har du genlæst nogle god serier for nylig? Del gerne med resten af ​​os nede i kommentarfeltet!

// I just finished rereading The darkest minds by Alexandra Bracken, and it is lowkey one of my favourite series! I loved it back when I read it in 2012-14, and I love it now! The series consists of The darkest minds, Never fade and In the afterlight.
The quotes I choose for this review are mostly funny ones because this book hurts as only a YA series can hurt. So if you are looking for a series that is extremely witty and very dark - This is the one for you!
I will not be reviewing the fourth and final instalment in the series, The Darkest Legacy, which came out in 2018 and follows a different plot than that of the 3 others, simply because I have not read it ;)

“It feels like we should do something," he said. "Like, send her off on a barge out to sea and set her on fire. Let her go out in a blaze of glory." Chubs raised an eyebrow. "It's a minivan, not a Viking.” - Alexandra Bracken, The Darkest Minds

When Ruby woke up on her tenth birthday, something about her had changed. Something alarming enough to make her parents lock her in the garage and call the police. Something that gets her sent to Thurmond, a brutal government “rehabilitation camp.” She might have survived the mysterious disease that’s killed most of America’s children, but she and the others have emerged with something far worse: frightening abilities they cannot control.
Now sixteen, Ruby is one of the dangerous ones. Ruby barely escapes Thurmond with her life. Now she’s on the run, and she joins a group of kids who escaped their own camp, they are desperate to find the one safe haven left for kids like them - East River. (Source: Goodreads)

“Oh, I'm sorry," Chubs said, 'apparently the middle of my sentence interrupted the beginning of yours. Do continue.” - Alexandra Bracken, Never Fade

This series tells the tale of what trauma does and can do to you. It shows the multiple ways, we each deal with that, which has been done to us and the things we do that hurts others. I really like that about the series, it quickly skips the glorified version of good vs evil, and just shows what happens when people have do everything in their power to survive.
Our little friend group in the first book consists of Ruby, Chubs, Liam and Zu. The bickering and love that we get from these kids are above and beyond! The way that all have theirs to deal with, but would still do everything for each other, just pure love!
Our main character Ruby is so strong, and I love being in her head. For sure, she makes decisions that bring around the exact opposite of what she wants. But she does everything because she wants to save her friends that have now become family.
It does not get annoying because she grows with the task and gets smarter, harder, cooler and sadder until she learns to trust people with her burdens and them with theirs to her.
I also like the fact that the book has multiple villains. We start in the "small" in the first book, and then the villains just get more evil and bigger for each book. Some villains turn out to be good, some was good and turn bad and some turn out to be so evil that it feels like nothing can be done to take them down.
Some of my favourite characters we are introduced to in the second book, Never fade, and you should all embrace yourself for the storms (and the rainbow) that are, Jude, Vida and Cole!

“Ruby, what does the future look like?” Nico asked. “I can’t picture it. I try all the time, but I can’t imagine it.” - Alexandra Bracken, In The Afterlight

Have you reread any good series recently? Please share with the rest of us down below in the comment section!

  • Books

Synes godt om

Kommentarer