FlickFrid - Helping those who help

I dagens indlæg vil jeg tale om et mere tungt emne, fordi et af de projekter jeg har været en del af i nogen tid nu, har fået en GoGetFunding-kampagne. Projektet er Projekt Flickfrid.
Den centrale problemstilling som FlickFrid arbejder med, er FGM (kvindelig kønsomskæring) rundt om i verden, men især i Sverige. Mit arbejde består i at være social media manager, og jeg hjælper også med FlickFrids hjemmeside, laver foldere og andet. Jeg nyder virkelig at hjælpe og arbejde med noget helt andet, end det jeg normalt arbejder med til hverdag - Det er virkelig en fornøjelse at kunne være en del af et projekt som dette!

FlickFrid, udover at forbygge og sprede information om FGM i norden, støtter de også andre projekter økonomisk som også arbejder med at bryde traditionen omkring udførelsen af FGM og til organisationer, der hjælper berørte piger og kvinder.
Project Garissa, som FlickFrid støtter i Kenya, er et projekt, der i samarbejde med de lokale organisationer Womankind og SIMAHO driver et pigehjem, en pigeskole og en barselklinik. Deres mission er at give hundredvis af forældreløse piger i det nordøstlige Kenya et godt og sikkert hjem. De ønsker at give flere piger mulighed for skolegang og uddannelse.
En anden meget vigtig del af fondens arbejde er at bekæmpe udøvelsen af FGM gennem uddannelse og informationsspredning i lokalsamfundet.

Den måde vi i projekt Flickfrid i øjeblikket hjælper Project Garissa på, er ved at stå for en GoGetFunding-kampagne, hvor alle pengene går ubeskåret til projektet og deres arbejde!
Hvis dette er noget, du har lyst til at være en del af, kan du klikke på følgende link og læse mere: https://gogetfunding.com/the-flickfrid-projekt-say-no-to-fgm/
Det gør en verden til forskel, og det ændrer virkelig på andre menneskers hverdag! Tak


// I thought I would talk about a more heavy subject today because one of the projects I've been a part of for some time now is having a GoGetFunding campaign. The project is Projekt Flickfrid.
The key-issue that FlickFrid works with is FGM (Female Genital Mutilation) around the world but especially in Sweden. My job is being their social media manager, and I also help with FlickFrid's website, make folders and more. I really enjoy helping and working with something completely different from my everyday life. It is really amazing being able to be part of a project like this!

FlickFrid apart from working with FGM in Sweden also wants to provide financial support to projects that are already working to break the tradition of performing FGM and to organizations that help affected girls and women.
Project Garissa which FlickFrid is supporting in Kenya is a project that in collaboration with the local organizations Womankind and SIMAHO runs a girls’ home, a girls' school and a maternity clinic.
Their mission is to provide hundreds of orphaned girls in North-eastern Kenya with a safe and secure home. They want to give more girls the opportunity for schooling and education.
A very important part of the foundation's work is also to fight the practice of female genital mutilation (FGM) through education and the spreading of factual information.

The way that we are currently helping Project Garissa is my having a GoGetFunding where all the money goes them and their work.
If this is something you feel like helping you can click this link and read more: https://gogetfunding.com/the-flickfrid-projekt-say-no-to-fgm/ It means the world, and it does make a difference for other peoples everyday life! Thank you!

Synes godt om

Kommentarer