Vi är varandras spegelbild

1. Att föda tvillingar kan vara ärftligt.
Att få tvåäggstvillingar är till viss del ärftligt då en del kvinnor är benägna att släppa två ägg vid ägglossning. Den här genen kan gå i arv genom generationer. Att tvillingfödslar hoppar över en generation är dock en myt. Myten kan ha uppstått då män kan ärva genen från sin mamma, men eftersom de inte själva får ägglossning så påverkas de inte av genen. Däremot kan de föra vidare genen till en dotter, som i sin tur kan få tvillingar. Generellt har dock alla större chans att föda tvåäggstvillingar när kvinnan är över 30 eftersom benägenheten att två ägg lossnar vid ägglossningen ökar när man blir äldre. Enäggstvillingar är vad man vet inte ärftligt utan sker slumpmässigt.

2. En del enäggstvillingar är varandras spegelbilder. En del enäggstvillingar liknar varandra så som två kopior, andra är varandras spegelbilder. Det är inte jag och Tilde. Men vi var det när vi var små. Det innebär att en kan vara högerhänt, den andra vänsterhänt. De kan har hårvirvlar åt olika håll och födelsemärken på motsatta sidor. Varför en del tvillingar blir varandras spegelbilder är inte helt känt. En teori är att tvillingar utvecklar dessa motsatta drag när delningen av ägget sker sent i graviditeten, över en vecka efter befruktningen.

3. Tvillingar hittar på ett eget språk.
Ibland hittar tvillingar på ett eget språk som småbarn. Ibland förstår inga utomstående vad de säger, inte ens föräldrarna. En holländsk studie visar att 40 procent av alla tvillingar skapar och använder ett eget språk. Oftast försvinner dock det egna språket när barnen blir äldre.

4. Siamesiska tvillingar kan dela sinnesintryck.
Ett reportage i The New York Times från 2011 beskriver hur två 4-åriga siamesiska tvillingar delar sinnesintryck och känslor. Tvillingarna är sammavuxna i huvudena och har en gemensam hjärna. När den ena flickan dricker så känner den andra det. När en flicka blir stucken i fingret gråter den andra av smärta. Fallet är extremt ovanligt men visar att det faktiskt är möjligt att dela sinnesintryck, känslor och kanske även medvetande.

5. Det kan vara svårt att veta säkert om du är enäggs- eller tvåäggstvilling. Det kan synas vid en tidig ultraljudsundersökning eller vid förlossningen men är inte alltid lätt att avgöra. Alla enäggstvillingar ser inte identiska ut och tvåäggstvillingar kan, likt vanliga syskon, vara mycket lika varandra. Ibland kan bara ett DNA-test säga med säkerhet vilken typ av tvilling man är. Är personerna av olika biologiska kön är det dock alltid tvåäggstvillingar.

Källa: Baaam.se

Kram, Kramis <3

Gillar

Kommentarer