Psykisk ohälsa

Hej! Borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabil personlighetsstörning är olika benämningar på samma diagnos. Det finns 2 olika diagnosmanualer: DSM - IV används termen borderline personlighetsstörning och i ICD-10 emotionellt instabil personlighetsstörning. Om man förenklar det så betyder borderline att man pendlar kraftigt i olika känslolägen. Man brukar ofta en känslomässig sårbarhet. Det är inte ovanligt att självdestruktivt beteende förekommer som missbruk eller självskadebeteende.

Man vet inte varför människor drabbas utav borderline men experter tror att det beror på en särskild känslomässig sårbarhet eller upplevelser under barndomen. Eller en kombination utav båda två. Symtom på att man är drabbad utav borderline:

Stark rädsla att bli övergiven.
Störd, förvriden eller instabil självbild.
Återkommande känsla av tomhet.
Kraftig pendling mellan olika känslolägen.
Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar.
Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering.
Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den.
Kortvariga överdrivet misstänksamma föreställningar eller övergående upplevelser av overklighetskänslor.
Impulsivitet som till exempel missbruk av droger, sex, mat eller pengar.
Självskadebeteende, självmordstankar, återkommande självmordsförsök eller hot om självmord.

Självklart varierar symtomen för olika individer. Personer med borderline kan också känna sig rädd för att bli övergiven, tomhet och osäker på vem man är, overklighetskänslor, humörsvängningar som kan påverka omgivningen och som sagt starka svängningar mellan olika känslolägen. Hoppas ni fick en liten förståelse vad borderline är. Så hörs vi imorgon igen! Kram❤️

Gillar

Kommentarer

IP: 82.99.3.229