Man väljer inte att bli sjuk

En ätstörning förstör inte enbart för den drabbade utan också för hela familjen. Släkt och vänner blir också drabbade. Ja, alla!! Många förknippar en ätstörning med att det är föräldrarnas fel. Inte minst mamman och pappan som skuldbelägger sig själva för barnets problem. - ”Vad har vi gjort för fel?” Men ingenting tyder på det genom forskningen och inte minst i mitt fall. Mina föräldrar betyder allt för mig. Dem har alltid stöttat mig, funnits vid min sida, lyssnat på mig och inte minst varit de bästa föräldrarna under världshistorien. Det är inte deras fel. Sjukdomen som har utspelat sig på mig och många fler kunde lika gärna ha varit cancer, diabetes, ångestproblematik än själva anorexin.

Man väljer inte att bli sjuk i en ätstörning. Det är helt orimligt och omöjligt! Ätstörningsproblematik har många olika orsaker som samverkar med varandra inte minst ärftlighet, sårbarhet och vissa personlighetsdrag såsom perfektionism, tvångsmässighet eller impulsiva personlighetsdrag.

Lyssna mamma och pappa - Jag älskar er så oerhört mycket. Jag har aldrig velat skada er. Men tyvärr drabbades jag av denna ”jävla” sjukdom som jag har varit för svag att styra över på egen hand därmed skadat er och inte minst mig själv. Det har blivit bråk, gråt och skrik. Dag in och dag ut. Ett problem som vi inte klarat av att styra tillsammans. Det är ingens fel, utan anorexins falskhet. Men nu är jag ytterligare ännu en gång i vårdens händer. Skillnad mellan då och nu är att jag kämpar mitt yttersta till friheten inte minst för min älskade syster skull och för eran. <3

Kram, Kramis <3

Gillar