Insjuknandet 56% ärftligt & 44% miljöfaktorer | Anorexia

Ätstörningssjukdomen anorexi är till viss del ärftlig och har en koppling till ångest och depression tidigare i livet, visar en stor studie på svenska tvillingar.

- Genetiska faktorer spelar delvis en roll för anorexi. Det är viktigt att veta att generna bidrar till sårbarheten att utveckla sjukdomen, säger professor Nancy Pedersen vid Karolinska institutet till TT.
- Tidigare mindre studier har indikerat detta men det här är nog första gången man kunnat fastställa att ärftligheten spelar in.

Jämförde tvillingar - Tillsammans med forskare från amerikanska University of North Carolina har Pedersen studerat 31 406 tvillingar födda mellan 1935 och 1958 i svenska Tvillingregistret. När de jämförde sjukdomen hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar fann de att det var vanligare att båda tvillingarna insjuknade i enäggspar (som har samma uppsättning gener) - något som indikerar att sjukdomen är ärftlig. Forskarna uppskattar att anorexi till 56 procent är ärftlig och att de resterande fallen orsakas av miljöfaktorer.

Tvillingarna i registret svarade 1972 och 1973 på ett frågeformulär om sin hälsa och livssituation. De personer som deltog i den aktuella studien följdes upp genom vidare studier mellan 1998 och 2002. 2002 var förekomsten av anorexi 1,2 procent hos kvinnorna och 0.29 procent hos männen. Sjukdomen visade sig vara vanligare hos dem som var födda efter 1945. Källa: Aftonbladet


Kram, Kramis <3

Gillar