Frisk & Fri

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar!

Hej mina hjärtan! Jag har fått många frågor främst från mina anhöriga om vad Frisk & Fri arbetar främst med inom ätstörningsproblematiks- frågan, med tanke på att alla armbands- pengar (mitt enskilda projekt - klicka här för mer information) går till just Frisk & Fri. Jag tänkte därmed ägna detta inlägg åt att publicera ett stycke ur Frisk & Fri egna portal/hemsida.

"Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar. Vi har inget kommersiellt syfte, vi vill bara fylla det behov som vi själva hade och som vi i vissa fall saknade när vi behövde det som mest. Vår stödjande verksamhet består av mail och telefontider i alla lokalavdelningar. Vi erbjuder mentorer samt anordnar stödgrupper för såväl drabbade som anhöriga och partners.

Vårt förebyggande arbete består till största delen av Uppdrag: Självkänsla, där vi ute i skolor och bland unga samtalar om självkänsla, ideal och kommunikation. Dessutom kommer vi gärna ut och föreläser, till exempel i skolor, gym eller på vårdenheter.

Vi har regelbunden kontakt med flera av landets ätstörningsenheter och syftar till att vara ett komplement till professionell, klinisk vård. Vi deltar i brukarråd och möter beslutsfattare kontinuerligt för att påverka för ökade resurser och bättre vård nationellt.

Frisk & Fri är en ideell förening – vårt arbete möjliggörs tack vare våra givare, medlemmar, sponsorer och bidragsgivare. Föreningen har 90-konto och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Bidrag mottages tacksamt och det finns en mängd olika sätt du kan bidra och engagera dig på! Frisk & Fri är medlemmar i FRII (Frivillighetsorganisationernas insamlingsråd) och avlämnar därför rapport till dem varje år gällande vår insamlingsdel."

Kram, Kramis <3

Kram, Kramis <3

Gillar

Kommentarer