Det saknas resurser

Hej mina hjärtan! Om jag ska vara riktig ärlig saknas det resurser om ätstörningsproblematik runt om i landet. En ätstörning sitter inte i antal kilon utan i tankesystemet. Under tio procent med ätstörningsproblematik har diagnosen Anorexia Nervosa, har ett X antal kriterier att uppfylla bland annat undervikt, 15% lägre än sin förväntade kroppsvikt. De flesta med en diagnostiserad ätstörning är normalviktiga eller överviktiga, alltså speglas oftast inte sjukdomens existens utanpå. Många människor tolkar en underviktig person som allvarligt sjuk men faktum är att en person som är normalviktig eller överviktig kan vara precis lika sjuk - på grund av att ätstörningen sitter i huvudet och inte i kroppsformen.

Utbildad sjukvårdspersonal och allmänheten brukar förknippa tragiskt nog att desto smalare man är, desto sjukare är man. Men stämmer verkligen det? Ja, det ligger en poäng i det hela. Din kropp blir sjukare och svagare. Hjärnan får inget bränsle som gör den sjuke allt mer "knäppare/dummare" rent tankemässigt. MEN en person med exempelvis bulimi som hetsäter och kräkts X antal gånger om veckan eller till och med under dagen - ÄR DE MINDRE SJUKA, eftersom dem oftast inte är underviktiga? Svar: NEJ!! Alla ätstörningar är lika allvarliga och man kan vara precis lika sjuk om man väger 0 kilo som 100 kilo, eftersom sjukdomen ligger i det psykiska inte det fysiska. Det fysiska är konsekvensen av de psykiska beteendemönstren. Kram, Kramis❤️

Kram, Kramis <3

Gillar

Kommentarer