Ostatnio w swoim życiu miałam dużo początków. I z pewnością mogę powiedzieć, że był to jeden z najtrudniejszych sezonów w moim życiu. Początki są ekscytujące, ale również ciężkie. Zwłaszcza gdy zaczynasz coś nowego, ale nie wiesz gdzie cię to zaprowadzi. Gdy masz swoje milion pytań, ale nie ma nikogo kto mógłby Ci na nie odpowiedzieć. I nawet Bóg nie odpowiada, no a przecież to był wszystko jego pomysł.

Recently I’ve had a lot of beginnings in my life. I can say it was one of the hardest seasons in my life so far. Beginnings are not only exciting but also challenging. Especially, when you start something new and you’re not sure where it’s gonna take you. When you have plenty of questions but there is no one to answer them. And even God doesn’t, though everything was His idea.


Wtedy masz dwa wyjścia : zamęczać się pytaniami i żyć w strachu - no bo przecież nie wiesz o co w tym chodzi; możesz też zaufać i wierzyć w to, że Bóg ma dla ciebie najlepszy plan bez względu na to co dzieje się dookoła ciebie (nie takie łatwe jak się wydaje). I tak właśnie było z moimi początkami. Każdego dnia stałam przed wyborem “strach czy zaufanie”.

You’ve got 2 choices : stew yourself with questions and live in fear - in the end you don’t know what’s all about; or you trust and believe that God has the best plan for you regardless of everything what’s happening around you.(not as easy as it seems to be). That’s exactly how my beginning looked like. Everyday I would have a choice of being fearful or trusting God.


Wszystko krzyczało, że to co robię nie ma sensu...Nie mam planu, nie mam przyjaciół, nie mam pracy i nawet żadnego pomysłu. Beznadziejna sytuacja. W tym momencie musiałam podjąć jedną z najważniejszych decyzji. Albo dalej będę słuchać tych kłamstw, albo skupię się na tym co powiedział mi Bóg.

Everything shouts that there is no point in what I am doing… I haven't figure anything out. No plan, no job, no support, no purpose (?). Hopeless. In that moment I had to make up my mind. Either I am gonna listen to those lies or focus on what God told me.


Jeden z wersów piosenki “When the fight calls” mówi tak : “I won’t let the storm within my heart”. Czasem, gdy zaczynamy coś nowego może to wyglądać jak sztorm. Świat dookoła Ciebie mówi, że to co robisz nie ma sensu, a wszystko wygląda tak, jakbyś się zamiast iść do przodu. Stoisz na środku morza, a dookoła Ciebie szaleje burza. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić jest trzymać swój wzrok na Jezusie. Psalm 16:8 mowi o tym, że gdy trzymamasz swoję oczy na Bogu, nigdy się nie zachwiejesz.

“I won’t let the storm within my heart”. So often, starting something new may look like a storm. People say that there is no point in what you’re doing. What’s more, it seems like you are drawing back instead of moving forward. You’re in the middle of stormy sea. You can do just one thing, keep your eyes on Him.

“I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.” Psalm 16:8 (NIV)


Jak dla mnie wprowadzanie tego wersetu w życie było kluczowe. Wymaga to trochę dyscypliny, ale zaufaj mi opłaca się. Gdy trzymasz swoję oczy na nim, zaczniesz widzieć wszystko z innej perspektywy. Gdy twój wzrok jest na Nim, zaczynasz widzieć rzeczy tak jak On je widzi. I nagle wszystko to co mówią inni nie ma znaczenia, bo ty wiesz, że twój Bóg jest z tobą wszędzie gdzie tylko pójdziesz, co więcej jest On tam by ci pomóc. On wie wszystko co się wydarzy i ma dla Ciebie najlepszy plan.

This is a key verse for me. Living it out is not as easy and requires discipline but it is worth it. When you keep your eyes on him, it gives you a different perspective. When you focus on Him, you start seeing things as He does. Suddenly, it does not matter what the world says because you know that your God is with you wherever you go. Not only does He know what will happen but also He has the best plans for you.


Kiedy trzymam swoje oczy na nim, widzę

Pokój zamiast strachu,

Cel zamiast jego brak,

świetną przyszłość zamiast błędów z przeszłości.

Kiedy trzymam swoje oczy na nim, widzę Jego bezgraniczną MIŁOŚĆ.


Ty wybierasz na czym skupisz swój wzrok.


When I keep my eyes on the Lord, I see

peace instead of anxiety,

purpose instead of confusion,

great future instead of past mistakes,

When I keep my eyes on the Lord I see His reckless LOVE.


You choose your focus.Likes

Comments