Olika typer av nyckeltal DEL 2 av 2

I ett tidigare inlägg beskrev vi hur man kan använda sig av olika typer av nyckeltal för att bedöma huruvida en aktie är prisvärd eller inte. Vi tänkte i detta inlägg ge ytterligare exempel på sådana nyckeltal.


Beta-tal


Beta används för att visa hur känslig en aktie är för svängningar på marknaden. Med beta får man fram om en aktie är mer eller mindre volatil än marknaden som man jämför den mot. Det finns fyra möjliga värden för beta:

a) Beta=1. Om beta är lika med 1 så innebär det att aktien rör sig helt i linje med marknaden. Om marknaden exempelvis går upp med 10 % så går aktien i fråga också gå upp 10 % och om marknaden går ned med 10 % så kommer aktien gå ned med 10 %.

b) Beta>1. Om beta är över 1 så kommer aktien röra sig ännu kraftigare än marknaden. Även här gäller det vid både upp- och nedgångar. Om marknaden går upp med 10 % så kommer aktien gå upp med mer än 10 %. På samma sätt så kommer aktien gå ned med mer än 10 % om marknaden går ned med 10 %.

c) Beta<1. Om beta är under 1 kommer aktien röra sig mindre kraftigt än marknaden. Om marknaden går upp med 10 % så kommer aktien gå upp med mindre än 10 % och om marknaden går ned med 10 % så kommer aktien gå ned med mindre än 10 %.

d) Beta=0. Om beta är lika med 0 så innebär det att den inte har någon korrelation alls med indexet man jämför den emot.


Vad ska man då välja, aktier med högt eller lågt beta? Denna fråga har inget rätt eller fel svar utan beror på din risknivå. Om du har ett beta över 1 på aktien så kommer du få högre avkastning i bra tider då börsen går upp men får samtidigt vara beredd på en större nedgång vid sämre tider. Det motsatta gäller med ett beta under 1 där aktiens pris är mindre känslig mot hur resten av marknaden presterar.


Ett exempel på en aktie som har högt beta är Netflix med ett värde på 1.39. När den amerikanska marknaden gått upp med exempelvis 10 % så har Netflix aktie gått upp med 10 % * 1,39 = 13,9 %. När marknaden gått ned med 10 % så har Netflixaktien på samma sätt gått ned med 13,9 %. 


Volatilitet


Volatilitet, även benämnt "vollan" i dagligt tal, visar hur kraftigt en aktie rört sig upp och ned. Volatilitet mäts i procent och mäts utefter hur aktien rört sig dem senaste 30 dagarna. Man får fram volatilitet genom att mäta hur mycket aktien avvikt från periodens medelvärde. Volatilitet säger alltså ingenting om aktier gått upp mycket eller ned mycket utan endast att den rör sig mer eller mindre kraftigt.

Skillnaden mellan volatilitet och beta är att volatilitet säger att aktien rört sig medan beta ställer det i jämförelse med något annat. Stockholmsbörsen exempelvis har dem senaste åren haft en volatilitet på cirka 20 %. Med beta ställer du volatiliteten för din aktie i jämförelse med hur resterande del av ditt index (tex Stockholmsbörsen) rört sig. 


VIX-index

Ett uttryck som hör samman tätt me volatilitet är VIX-index (Volatility Index), även kallat skräckindexet. Medan volatilitet är ett historiskt mått är VIX-indexet framåtblickande och uppskattar marknadens volatilitet dem kommande 30 dagarna. Indexet fås fram genom data kring vad investerare är redo att köpa optioner för. Investerare köper ofta optioner för att skydda sin portfölj vid en skakig aktiemarknad. Om efterfrågan på optioner är stor så är VIX högre än om efterfrågan på optioner är låg. Ett högt VIX innebär alltså att investerare föredrar optioner framför aktier.

Höga VIX-nivåer uppkommer ofta om investerarna ser hög volatilitet på marknaden, speciellt i nedåtgående trender. Låga VIX-nivåer inträffar om investerare ser låg turbulens på marknaden och att aktier därför är ett tryggt alternativ.


Man kan säga att VIX-nivåer under 25 visar på en låg volatilitet medan 45-100 innebär en mycket volatil och till panikslagen marknad. Under finanskrisen 2008 nådde VIX ett värde på över 80 då rädslan bland investerare för aktiemarknaden var mycket hög.


Vad anser ni om dessa nyckeltal? Brukar ni använda dem? I del 3 kommer vi titta på ännu fler nyckeltal som vi gillar att använda! :)


Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229