Olika typer av nyckeltal DEL 1 av 1


När man analyserar aktier och vill hitta aktier som är prisvärda så kan man använda sig av olika nyckeltal. Nedan listar vi några av dem vanligaste :)


Price/Earnings (P/E)

På svenska betyder det Pris/Vinst och används för att undersöka hur prisvärd en aktie är. Ett högt P/E-tal innebär alltså att aktien värderas högt i förhållande till vinsten. Ett högt P/E-tal uppfattas därför som dyrt eftersom du får mindre för pengarna. För företag som inte gör någon vinst, som många startups, så går P/E-talet inte att ta fram. Man tar fram P/E-talet genom att dividera dagens aktiepris på vinsten per aktie.

Ett vanligt P/E-tal är 10-15. Man kan dock inte enbart studera detta nyckeltal då flera faktorer spelar in. P/E-talet skiljer sig till exempel mycket mellan olika branscher och är lämpligast för att jämföra aktier i samma bransch.

Man kan säga att P/E-talet visar hur många år du behöver äga en aktie för att du ska få tillbaka din investering (förutsatt att vinsterna är oförändrade).

Det finns aktier som länge på marknaden haft enormt höga P/E-tal. Ett klassiskt exempel är Amazon som under 2012 var uppe i P/E-tal över 3600. Idag står bolagets P/E-tal i 83,97 vilket fortfarande är högt. En anledning till ett högt P/E-tal kan vara att marknaden tror att aktiens vinst kommer öka mycket dem kommande åren och detta är även en av anledningarna i Amazons fall.


Price/Sales (P/S)

På svenska betyder det Pris/Omsättning och används för att visa på hur marknaden värderar ett bolags omsättning. Precis som med P/E-talet ovan så innebär ett högt P/S-tal att marknaden värderar bolagets omsättning högt. Man tar fram P/S-talet genom att dividera dagens aktiepris med omsättningen per aktie.

Att en aktie har ett högre P/S-tal än sina konkurrenter kan bero på en rad olika faktorer och en av dessa är att marknaden tror att bolaget kommer öka sin omsättning. Vice versa kan ett lågt P/S-tal innebära att marknaden tror att omsättningen kommer minska.


Om vi fortsätter med exemplet kring Amazon så har Amazon ett P/S-tal på 4,17. Ett P/S-tal över 4 brukar anses som dyrt och i fallet med Amazon kan det alltså innebära att marknaden tror att omsättningen kommer öka betydligt kommande åren och därför är man beredd att betala ett högre pris.


(Price/Earnings)/Growth (PEG)


På svenska betyder detta (Pris/Vinst)/Tillväxt och används för att sätta P/E-talet som vi tog upp ovan i relation till tillväxten av vinsten. Om man tidigare funnit att två aktie har samma P/E-tal så kan man tro att båda är lika prisvärda. Om man dock sedan finner att den enda aktiens vinst kommer öka snabbare än den andra så blir den plötsligt mer prisvärd. Man tar fram PEG-talet genom att dividera P/E-talet med tillväxttakten av vinsten.


Ett exempel: Om du har fått fram att P/E-talet är 10 och att en förväntad tillväxttakt är 10 % så blir PEG-talet 10/10 = 1. Ju lägre PEG-talet desto mer prisvärd blir alltså aktien.


Om vi går tillbaka till Amazon så kan vi se att bolagets vinsttillväxt är 46,20 %. Om vi dividerar Amazons P/E-tal med denna vinsttillväxt får vi alltså 83,97/46,20 = 1,82. Det ska noteras att detta PEG-tal fortfarande kan anses som högt. Ett PEG-tal på 1 anses vara rätt värderat, högre än 1 så innebär det att aktien är högt värderat och lägre än 1 innebär att aktien är lågt värderad. Att Amazon har ett högt PEG-tal kan tyda på att marknaden ändå anses att aktien kommer öka mer än vad analytiker tror och att det finns hög efterfrågan på aktien.


Hoppas ni tyckte detta var givande! Vi kommer berätta om fler nyckeltal i inlägg framöver! <3Gillar

Kommentarer

Linda
Linda ,
gillade verkligen detta inlägg. Tack!
Businessanddreams
Businessanddreams,
Åh tusen tack Linda, vad glada vi blir! 😃 😃 nouw.com/businessanddreams
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229