Hur mäts ett företags vinst?

Hej fina ni! Vi jobbar mycket med att bedöma startups och vi tänka idag dela hur man läser av ett företags vinst då det finns några olika begrepp. Man kan säga att de utgör tre nivåer, se nedan:


1) Rörelsens resultat -Differensen mellan företagets intäkter och rörelsekostnader. Har tar du inte hänsyn till någon skatt eller finansiella kostnader (såsom räntor på lån). På engelska brukar man säga Earnings Before Tax and Interest (EBIT).


2) Resultat efter finansiella poster - Detta är nästa nivå och här tar du hänsyn till finansiella poster. Det kan alltså vara räntor som du betalat för lån men också exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag.


3) Nettoresultat/Resultat efter skatt - detta är sista nivån och tar hänsyn till skatt (i Sverige f.n. 22 %) och även avsättningar till periodiseringsfonder. Det är denna summa som företaget kan dela ut till ägare i form av utdelning eller återinvestera i bolaget.

Nedan är ett exempel på en resultaträkning:

Exempel på resultaträkning. Källa. Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Hoppas ni tyckte detta var intressant och bara att säga till om ni har några frågor! <3

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229