Hur man analyserar en fond

När du köper andelar i en fond så blir du indirekt ägare till dem underliggande tillgångarna i fonden. Om fonden äger 10 stycken aktien så behöver du bara göra ett köp för att indirekt bli ägare till 10 stycken aktier.

Fördelen med fonder är att du får en bra diversifiering enkelt och att du sparar tid genom att själv slippa välja ut vilka underliggande tillgångar (såsom aktier eller räntepapper) som du vill köpa. Nackdelen är just att du inte kan välja själv och inte kan välja bort något bolag som du inte vill investera i (tex av etiska skäl). En annan nackdel är avgiften som fonder tar ut för att investera åt dig. Storleken på denna avgift varierar mellan olika fonder.

En fond lämnar ingen utdelning utan återinvesterar allt till fonden. Då ökar också NAV-kursen vilket är värdet per enhet fond. NAV-kursen får man fram genom att lägga ihop den totala fondförmögenheten och subtrahera förvaltningsavgiften. Sedan dividerar du detta med antalet andelar i fonden.

Det finns många olika typer av fonder och nedan är tre faktorer som kan kategorisera en fond.

1) Typ av fond. Det finns flera olika typer av fonder såsom aktiefonder, som enbart har aktier som underliggande tillgång. En annan är räntefonder som investerar i räntebärande papper. En kombination av dessa två kallas blandfonder och investerar i både aktier och räntebärande papper. En annan variant som blir mer och mer populär är indexfonder som avspeglar ett visst index. Avanza Zero är en populär indexfond som följer dem 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Två andra typer av fonder är hedgefonder och fond-i-fonder.

2) Geografi. Det finns fonder som enbart fokuserar på exempelvis Nordamerika medan andra nischar sig ännu mer och investerar endast i bolag i tex Småland.

3) Bransch. Även här finns många olika varianter. Några exempel är att man endast investerar i medtechbolag eller att man endast väljer ut hållbara bolag.

I nästa del kommer vi gå igenom en vanlig fond, Avanza Zero som vi nämnde ovan, och visa hur man ska tolka den information som anges. :)


Gillar

Kommentarer