Bokrecension "Vad gör en bank?" av Andreas Cervenka

Denna bok handlar om hur banker egentligen fungerar, ett system som författaren Andreas Cervenka, prisbelönt ekonomijournalist på Svenska Dagbladet, är kritisk mot.

Boken börjar med en intervju där VD:n för den isländska banken Kaupthing Bank kaxigt motiverar bankens stora vinst med att banken förmodligen bara är smartare än andra. I sista kapitlet i boken dömd VD:n dömd till över fem års fängelse för bedrägeri.


Boken tar därmed avstamp i den förra finanskrisen 2008/2009 som började med bolånekraschen i USA där bankerna hade ett stort ansvar. Det som enligt författaren är förvånande är att så få personer internationellt blev dömda för brott. Island är unikt på så sätt att 26 bankirer dömdes till fängelse efter finanskrisen. Inget annat land har efter finanskrisen fängslat bank-vd:ar eller dragit politiker inför rätta. Till skillnad från Europa, där politiker gjorde allt för att rädda bankerna som ansågs too-big-to-fail, lät Island också sina banker falla. Detta har dock inte drabbat Island negativt utan snarare tvärtom. BNP-tillväxten är idag runt fem procent, arbetslösheten har sjunkit till under 2 % vilket är samma nivå som oktober 2008 och statsskulden beräknas vara under 40 % år 2020.


Enligt Cervenka råder det i samhället en föreställning om att ekonomin blev "fixad" vid förra kraschen och att samma risker som fanns då inte existerar längre. Det är dock långt ifrån sant och författaren menar att vi nu står inför den största skuldbubblan och potentiella krisen någonsin. År 2014 publicerades den så kallade Genèverapporten om världsekonomin. Sverige hamnar på andra plats över världens mest belånade ekonomier med skulder på 293 % av BNP (bara efter Japan med 411 %). Sveriges statsskuld är låg men det privata skuldberget för hushåll och företag är hög och står för 248 % av BNP.


Cervenka menar att denna stora lånebubbla är extremt riskfylld och att bankerna har alldeles för låga krav på sig. För varje krona som en bank har i eget kapital har de 25 kronor i lån. Kapitalkravet på banker är enligt författaren för lågt. Bankerna brukar bemöta det med att tillväxten bromsas om kapitalkraven höjs. Om man dock ser till utvecklingen efter finanskrisen år 2007/2008 har kapitalkravet höjts samtidigt som bostadslånen ökat kraftigt.


Författaren är även mycket kritisk till den negativa reporäntan som varit i Sverige sedan år 2015. Reporäntan är den ränta som banker lånar till från Riksbanken. De högsta nivåerna av Reporäntan har varit 8,91% på 90-talet. Sedan 2015 har Reporäntan varit negativ i Sverige vilket alltså innebär att banker får betalt för att låna pengar av Riksbanken. Just nu ligger den på -0,25 %. Riksbanken har funnits i över 350 år och detta är helt unikt i bankens historia. Enligt Cervenka är därför minusränta ett oprövat experiment som går emot ekonomiska principer.


Sammantaget är boken väldigt lärorik ihop med att vara otroligt rolig! Detta är nog faktiskt den roligaste bok jag läst inom ett sånt här ämne. Cervenka gör ofta roliga liknelser. I ett stycke beskriver han exempelvis att det var svårt att få allmänheten att lyssna innan en kris, såsom finanskrisen 2007/2008. Han säger då: “Problemet var att de lika gärna hade kunnat plinga i glaset för att försöka ta ordet i ett tält med tusen öldrickande tyskar”. Den roliga tonen gör innehållet ännu mer lättabsorberat. Jag rekommenderar starkt denna bok till alla som vill lära sig mer om banksystemet.


Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229