Analys av fonden Avanza Zero

Vi har i detta inlägg gått igenom grundläggande information kring en fond. I detta inlägg tänkte vi djupdyka i en specifik fond och visa hur man kan tolka informationen.


Fonden vi har valt är Avanza Zero och vi valde den då det är en av Avanzas mest populära fonder. Den heter just Zero då den inte har några avgifter.

Det första som kan vara intressant att studera är hur fonden utvecklats historiskt. I detta fall har vi valt 3 år och vi ser att den under denna period stigit över 30 %. Om du alltså hade investerat 100 000 kr i juli 2016 hade du haft över 130 000 kr på kontot idag. Du kan även direkt se andra tidsperioder, såsom 1 dag, 6 månader, 1 år, 5 år och 10 år. För att se själva grafen så trycker du på den period du önskar se. Kom dock ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.


Om vi scrollar ned under grafen så ser vi först och främst att denna fond är en aktiefond, vilket alltså betyder att samtliga av fondens underliggande tillgångar är aktier.

Vidare så står det att risken är Hög, närmare bestämt 6 av 7. Fonders risk graderas alltså på en skala 1-7. Generellt sätt kan man säga att aktiefonder har hög risk och räntefonder lägre risk. I denna fond bör du därför endast placera pengar som är tänkta att investeras på lång sikt då börsen historiskt sett gått upp långsiktigt men ofta är turbulent på kortare sikt.

Vidare ser vi att den har 295 210 stycken ägare på Avanza vilket gör den till en av dem största. 

Under det kan man studera hur många stjärnor som Morningstar gett fonden. Morningstar är en oberoende fondbedömare som gör att vi som investerar ska kunna bedöma hur bra en fond är. Ratingen går mellan 1 och 5 där 1 är sämst betyg och 5 bäst. Betyget grundar sig på historisk avkastning, risk och kostnader. Beräkningen av betyg görs en gång per månad. Något förvånande är att Avanza Zero endast får 2 av 5 i betyg av Morningstar. När vi googlade var det fler som var förvånade och en förklaring kan vara att vissa av bolagen som Avanza Zero är exponerade mot, tex H&M, inte har gått så bra på börsen senaste tiden samtidigt som risken varit hög.

Gällande avgifter ser vi att den är 0 %. Eftersom att förvaltningsavgiften utgör en del av fondens avgift så är även den 0 %.

Efter det går Avanza igenom olika nyckeltal. Först är förmögenhet vilket är allt kapital som fondens ägare har investerat, i detta fall 19,1 miljarder kr. Standardavvikelsen för fonden beräknas genom att man mäter hur mycket fondens avkastning under de senaste fem åren avvikit från medelavkastningen. Sharpe Ratio är ett sett att bedöma hur mycket avkastning man får för den risk man tagit. Man beräknar Sharpe Ratio genom (Avkastning - riskfria räntan)/svängningen i portföljen. Om svängningen i portföljen (alltså risken) är hög så minskar Sharpe Ratio och om din avkastning varit hög så ökar Sharpe Ratio. Generellt sätt kan man säga att en Sharpe Ratio under 0 är dåligt, 0,2-0,3 är vanligt medan en Sharpe Ratio över 0,5 är bra. Avanza Zeros ratio på 0,8 är alltså bra.


Vi fortsätter läsa kring Handelsinformation. Vi ser att NAV är 235,18 kr. Som vi beskrev tidigare är NAV alltså hur mycket varje fondandel är värd. NAV förändras om värdet på dem underliggande tillgångarna förändras samt om fonden får utdelning eller ränta. Man ser vidare i vilken valuta fonden handlas i (SEK) vilket kan vara viktigt då man annars exponerar sig mot en valutarisk. Belåningsvärde innebär hur stor del av fondens värde som du kan använda för att låna mer pengar att köpa i fonden. Kursdag betyder slutligen helt enkelt vilken dag som fondens kurs senast satts på.

För att sammanfatta kan vi gå tillbaka till faktorerna vi hade innan då vi kategoriserade en fond:

1) Typ av fond. Avanza Zero är en aktiefond och följer dem 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

2) Geografi. Avanza Zero investerar i svenska bolag noterade på Stockhomlsbörsen

3) Bransch. Avanza Zero är inte branschspecifik utan ser istället på hur ofta aktierna handlas och stora bolag med likvida aktier ryms därför i fondens portfölj.

Vi tycker att man dessutom bör ta hänsyn till ytterligare två faktorer när man analyserar huruvida man ska köpa en fond:

4) Risk. Avanza Zero har hög risk. Det beror på att fonden är 100 % exponerad mot aktier och dessutom är begränsad till en viss geografisk marknad (Sverige). Det som minskar risken är att bolagen är bland dem 30 största i Sverige och att fonden inte heller är inriktad mot en specifik bransch.

5) Avgifter. Avanza Zero är fri från avgifter.

Slutsats: Avanza Zero är en populär fond och ger dig som investerare bra exponering mot aktieutvecklingen i Sverige. Den följer med det sagt börsen till 100 % vilket innebär att den går upp i bra tider och ned i dåliga. Analytiker pratar om att vi haft en rekordlång högkonjunktur nu och det är långt ifrån säkert att Avanza Zeros imponerande historik kommer fortsätta. För dig som vill ta del av uppgången men ändå vill skydda dig mot nedsidan finns det blandfonder, såsom Avanza 75, där 75 % utgörs av aktier och 25 % av räntepapper. Den är dock inte avgiftsfri.


Äger ni mycket fonder? Vilka har ni som favoriter? :D

Gillar

Kommentarer