brottsplatssverige

Sedan år 2002 har fall av dödligt våld i Sverige legat på cirka 96 stycken per år. Här kommer vi ta upp några av de fallen, men också tidigare fall. Från kända mord och dråp till mindre kända brott. För varje brott kommer vi även ge er eventuell FUP. Det kan hända att vi också skriver om icke-dödliga brott som är intressanta, både inrikes och utrikes. Syftet med bloggen är att skapa en plats för oss som älskar att läsa om brott, etc, men också att skapa diskussioner kring fall och rättssystemet i Sverige. Vi har även som syfte att uppmärksamma inte bara brotten utan offrena; vi vill ge plats åt offrena och inte gärningsmännen; därför tar vi inte med gärningsmännens namn utan det får man isåfall läsa om i FUP. Skicka gärna förfrågningar om brott till [email protected] eller skicka DM till vår instagram.

Blog