Idag gar större delen av kommunikationen människor emellan genom ett tekniskt medium. Vi är alltid nabara, alltid uppkopplade; hemma, i skolan, pa puben eller pa toan är man kontaktbar. Man är aldrig mer än ett knapptryck iväg.


Denna ständiga källa till information har kommit att bli en del av var vardag och för egen del hade jag tyvärr blivit väldigt stressad om jag inte hade haft tillgang till mina informationskällor och framför allt telefonen. De sociala medierna är oftast de första man ser pa dagen och det sista man ser innan lampan släcks (om inte lampan redan är släckt det vill säga)

Dock har medier alltid funnit omkring oss trots att det först nyligen har kommit att bli ett forskningsomrade.

"Fragan är inte OM det är ett medium, fragan är pa vilket sätt det är ett medium."

Var tid har sina egna former av medier men medierna är alltid närvarande. Människan är av naturen en nyfiken varelse och spridning av information är en viktig del av vart liv och har alltid varit, om det sa gäller information om världsnyheter eller dagens skvaller spelar inte sa stor roll. Information skapar ocksa gemenskap och ska man dra det till sin spets kan man kanske fundera lite abstrakt pa att medierna är verktyg för människor att samlas kring nagot gemensamt. Och även om medierna är olika genom tiderna är grunden till varför medier existerar inte särskilt förändrad. Människan är i grunden en mycket enkel varelse. Vi är flockdjur och vi fungerar ungefär likadant som alla andra flockdjur, vara sätt att kommunicera faror, matnyttig information eller skvaller är bara lite mer teknologiska emellanat. Vi skickar budskap till andra människor med hjälp av olika former av medium, sasom runstenens paminnelse om att "Erik den Starke var här" till dagens bloggar (som ocksa är en plattform för en människa att visa; Här är jag!")

Utvecklingen och formen av olika medier kommer alltid att vara under förändring men syftet med dem kommer att förbli detsamma.

Det är ocksa ganska lätt att ta för givet att de typer av medieformer som vi har t.ex här i Sverige, är de medieformer som finns i var tid. Vilket inte är fallet. Min sa kallade "vardagliga medieanvändning" skiljer sig stort ifran hur medieanvändningen ser ut för en 20-arig tjej i t.ex krigsdrabbade omraden, eller omraden med utbredd fattigdom. Det är därför intressant att diskutera hur medier inte bara är knytna till sin tid, utan faktiskt ocksa ser väldigt olika ut beroende pa omrade. Pa manga ställen kan medierna skilja sig markant beroende pa hur situationen i omradet ser ut.

Men gemensamt är att medier aldrig kommer att sluta användas av människan och i var allt mer globaliserade värld kommer de att spela en stor roll för att fa hela samhället att ga ihop. Förr behövde man olika typer av medier för att fa veta framförallt vad som hände i omradet man bodde i, idag har omradet vi bor i blivit världen.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments